Tuba irańskiego reżimu, gazeta „Kayhan”, opublikowała 12 lutego 2023 r. tekst deklaracji „decyzji narodowej”, odczytanej poprzedniego dnia na zakończenie marszu z okazji Dnia Rewolucji Islamskiej w Teheranie. Deklaracja znalazła się na pierwszej stronie, obok relacji z marszów w całym kraju.

Pierwsza strona gazety „Kayhan”, opisująca marsze z okazji Dnia Rewolucji w całym kraju. Tekst brzmi: „Wszyscy przyszli; marzenia Ameryki i Izraela zostały zdeptane” (Źródło: Kayhan , Iran, 12 lutego 2023 r.)

W artykule „Kayhan” napisano: „Wczoraj, 44 lata po zwycięstwie rewolucji islamskiej, ludzie wyszli na ulice skandując ‘Śmierć Ameryce’ wspanialej niż kiedykolwiek i pokazali wyraźniej niż wcześniej, że kochają [Najwyższego] Przywódcę [Alego Chameneiego] i rewolucję”.

Deklaracja decyzji narodowej gloryfikowała Koran i dwóch przywódców irańskiej rewolucji islamskiej – założyciela rewolucji ajatollaha Ruhollaha Chomeiniego i jego następcę Alego Chameneiego, najwyższego przywódcę Iranu. Mówi się, że obaj przywrócili wielkość islamu jako prawowitego przywódcy ludzkości, zadanie podjęte przez Iran. Potwierdzono w nim absolutną akceptację przywództwa Chameneiego i jego wielu aktów łaski w obliczu osób uczestniczących w szeroko zakrojonych protestach obywatelskich przeciwko niemu i jego reżimowi w ostatnich miesiącach. Podkreślając wrogość wobec „frontu satanistycznego” – czyli Zachodu, kierowanego przez USA – oraz jego kultury i wartości liberalnych, zwłaszcza w odniesieniu do kobiet, wyrażono poparcie dla walki frontu oporu z Izraelem i z krajami arabskimi, które są rywalami Iranu, oraz za „wzmocnienie strategicznej głębi Iranu”. Decyzja narodowa zawierała również ostrzeżenie dla krajów europejskich, aby nie uznawały irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) za organizację terrorystyczną i groziła Zachodowi operacjami w „strategicznych cieśninach” i innych regionach.

Poniżej znajduje się tłumaczenie Decyzji Narodowej irańskiego reżimu:

Chwała i dzięki niech będą Bogu, który przyniósł Koran, aby oświetlił naszą drogę, i wielkie błogosławieństwo Proroka Miłosierdzia [Mahometa] i jego zwolenników [szyitów], aby poprowadzili nas w przejściu przez ciemność ignorancji, tak że będziemy w stanie urzeczywistnić dobre i pożądane życie ofiary dla Królestwa Bożego, które przynosi ludzkie szczęście. [Wszystko] to poprzez uchwycenie się mocnej liny i zwrócenie się do przewodników objawienia [tj. założyciela Rewolucji Islamskiej, ajatollaha Ruhollaha Chomeiniego i jego następcy, Najwyższego Przywódcy Alego Chameneiego].

Z nieskończoną wdzięcznością za to, że u szczytu współczesnej ignorancji, kiedy świat zapełnił się reżimami herezji, politeizmu i tyranii, mamy zaszczyt być obecni w czasach wielkiego Chomeiniego, wskrzeszającego czysty islam i budzącego ludzi, którzy zstąpili do grzechu, i w epoce wielkiego człowieka [Chamenei] z tego samego seminarium co mądry starszy [Chomeini], którego świeca istnienia ogrzewa, jak płonące słońce, dolę uciskanych i bosych, i którzy doprowadzili do wzrostu autorytetu islamskiego Iranu, i zaszczepili rozczarowanie w obozie arogancji [Zachodu, kierowanego przez USA].

Szkoła czystego islamu, który daje życie [tj. szyicka], była schwytana w niszczącej nieznajomości historii i była w pułapce błędnych interpretacji i błędnego postrzegania, [ale] odnowiła się dzięki przewodnictwu oświeconego starszego [Chomeiniego], i dzisiaj [nadal to robi] dzięki kierownictwu Najwyższego Przywódcy muzułmanów na świecie. Zawdzięczamy kontynuację wspaniałej rewolucji islamskiej i stabilnego pokoju i bezpieczeństwa w Iranie walce i bohaterskim czynom męczenników [podczas] wojny irański-irackiej, męczenników, którzy bronili „miejsc świętych” [tj. irańskich żołnierzy wysłanych do Syrii, szczególnie dowódcy serc, męczennika Hadża Kasema Solejmaniego [nieżyjącego dowódcy Siły Kuds IRGC, zabitego przez Amerykanów w styczniu 2000 r.], męczennikom [pracującym] w służbie zdrowia i bezpieczeństwa oraz cierpliwości ich rodzin. Wierzymy, że w drugiej fazie rewolucji kładzie się nowe fundamenty pod wielką cywilizację islamu, kładąc nacisk na dyskurs o obiecanym szczęściu, dla którego nie ma substytutu i które nadaje tożsamość.

Teraz, w Dzień Rewolucji, po [44 latach] od zwycięstwa Rewolucji Islamskiej, z hasłem „Iran jest silny, 44 lata honoru”, na zakończenie dzisiejszego narodowego i chwalebnego marszu, który jest wyrazem zlania się determinacji i jedności słowa oraz solidarności muzułmańskiego narodu Iranu, głośno oświadczamy, wraz z „ Allah akbar [Bóg jest wielki], Chamenei jest przywódcą”, co następuje:

  1. My, naród velaja [tj. rządów prawoznawcy, Chameneiego], uważamy go za najcenniejsze dziedzictwo imama Chomeiniego. Dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek, światło jego istnienia jest trudne dla Szatanów, nietoperzy, ludzi ciemności i ignorancji. [Uważamy go] za filar rewolucji islamskiej i gwaranta stabilności i supremacji reżimu Islamskiej Republiki [Iranu], i uważamy istnienie imama Chameneiego za wielkie błogosławieństwo dla świata islamu. Dziś ogłaszamy wszystkim, którzy dążą do osłabienia reżimu lub sabotowania wewnętrznej siły szeregów narodu irańskiego błędną analizą i impasem intelektualnym, [że ta wewnętrzna siła] wynika z uporu, integracji, jedności, spójności, jedności narodowej i empatia wszystkich klas i grup oraz poparcia wszystkich grup etnicznych i wyznań w kraju, [i jest] naszym religijnym i rewolucyjnym obowiązkiem i naszą najważniejszą strategią do pokonania wroga.
  2. My, naród wiernych – wierzących w Koran i wyznawców szyickich [Ahl Al-Bajt], którzy są nieomylni i czyści – ogłaszamy przywódcom arogancji [Stanom Zjednoczonym i Zachodowi] i tym, którzy głoszą i ukrywają się za fałszem wolności opinii i wolności słowa, i którzy w obawie przed rozprzestrzenianiem się światła Koranu uczynili antyislamizm i islamofobię swoją strategią wrogości [wobec reżimu], i którzy także przez zatrudnianie brudnych rąk i nieczystych dusz, ośmielili się znieważyć Święty Koran, że dzisiaj prawda świętej księgi, Koranu, stała się jaśniejsza dla człowieka Zachodu, który jest zdezorientowany przez stworzone przez człowieka szkoły myślenia i który pragnie moralności i duchowości. Nie potrwa długo, zanim wzniosłe wezwanie [Koranu] zabrzmi na całym świecie,[przynosząc] spragnionym duchowości i moralności schronienie pod skrzydłami tych boskich przesłań [tj. Koranu].
  3. My, praworządny naród, szanujemy sprawiedliwe podejście mądrego przywódcy Rewolucji Islamskiej [Chameneiego], który od początku czarnej fitny [tj. ostatnich protestów antyreżimowych] rozróżniał tych, którzy działali emocjonalnie i zostali oszukani [przez wrogów rewolucji], i tych, którzy organizowali chaos i zamieszki. Teraz, w [44.] rocznicę zwycięstwa rewolucji islamskiej, zgodził się, w posłuszeństwie prorokom i imamom oraz ze względu na potężną pozycję reżimu islamskiego, a także w innym wyrazie swojego kochającego i ojcowskiego podejścia, ułaskawić i złagodzić kary dla znacznej części oskarżonych i skazanych w ostatnich wydarzeniach. Prosimy z głębi serca i duszy, aby instytucje kultury przeprowadziły rewolucyjną rehabilitację, kulturalną rehabilitację i umocniły mentalność społeczeństwa, zwłaszcza [wśród] młodych ludzi, jako naszą najważniejszą strategię kulturalną, oraz chroniły młodych ludzi przed wpadnięciem w pułapki złych ruchów intelektualnych i spisków zagranicznych służb wywiadowczych. [To ma być zrobione] przez odpowiednie wyjaśnienie i przedstawienie faktów rewolucji w atrakcyjny sposób. 
  4. My, lojalne i gorliwe społeczeństwo islamskiego Iranu, od pewnego czasu zmagamy się z destrukcyjnym, poniżającym i nieprzyzwoitym poglądem zachodniej kultury na kobiety i jego strasznymi konsekwencjami, w porównaniu z honorowym, postępowym i autentycznym poglądem islamskim. Jesteśmy świadomi wyjątkowej atmosfery, która została stworzona, rozkwitu i doskonałości [irańskich] kobiet i dziewcząt w dziedzinach naukowych, politycznych, społecznych i sportowych, i dobrze wiemy, że poszanowanie prawa dotyczącego hidżabu i utrzymywanie odpowiedniego ubioru przyniosło poczucie bezpieczeństwa psychicznego i socjalnego w społeczeństwie, co prowadzi do wzmocnienia rodziny. Dlatego zwracamy się do władz krajowych o zastosowanie odpowiednich środków, aby zapobiec realizacji niecnych planów wroga i zniekształceniu przez niego honoru i wzniosłych wartości irańskich kobiet.
  5. Dzisiaj oś szatana, na czele której stoi zbrodnicza Ameryka i reżim syjonistyczny, prowadzi połączoną i bardzo złożoną wojnę w celu osłabienia stałych elementów rewolucji. [Robi to] używając swojego imperium medialnego, podając w wątpliwość podstawy wiary, zaciemniając osiągnięcia reżimu i wspierając przestępców, których zła reputacja jest pełna zbrodni przeciwko narodowi irańskiemu. Poprzez przeinaczanie, kłamstwa i odwracanie faktów dąży do zaszczepienia rozpaczy, niestabilności, polaryzacji i zamętu w oddzieleniu [Iranu] od wrogów, a ostatecznie zniszczenie całości islamskiego Iranu. Dlatego wzywamy wszystkie autorytety myśli, kultury i wiedzy, które dzierżą słowo i pióro, by zneutralizowali niecne spiski wroga, zwracając uwagę na strategię dżihadu informacyjnego i wyrażając czyste, jasne prawdy islamskiej kultury i wartości.
  6. W ten święty dzień, w pokazie naszej jedności i solidarności, z całą mocą i pełnym zamiarem oświadczamy globalnym społeczeństwom i zagranicznym krajom, że nie będziemy tolerować wyprawiania najemnych antyrewolucyjnych pięści, którym towarzyszy broń terrorystycznych mediów, lub wsparcie dla nich od Toronto do Berlina pod pretekstem wspierania narodu [irańskiego]. Ostrzegamy kraje europejskie, aby nie popełniły historycznego błędu, ogłaszając IRGC za organizację terrorystyczną – ponieważ postrzegalibyśmy to jako wypowiedzenie wojny narodowi irańskiemu. W takim przypadku będą zmuszeni do stawienia czoła IRGC w strategicznych cieśninach i w trudnych regionach.
  7. Spodziewamy się, że w pełni wspierając szanowny rząd oraz lojalne i pracowite sługi świętego reżimu Republiki Islamskiej, złagodzimy trudności i napięcia ekonomiczne tego drogiego narodu za pomocą odpowiednich środków i podejmując podstawowe kroki.
  8. My, wizjonerski i rewolucyjny naród, niniejszym deklarujemy zasadność frontu oporu i podkreślamy potrzebę ochrony i wspierania uciskanego narodu palestyńskiego, Libanu, Syrii i Jemenu oraz wzmocnienia strategicznej głębi reżimu Islamskiej Republiki… [1]

[1] Kayhan (Iran), February 12, 2023.