Podczas programu 13 listopada 2018 r. w Sada Al-Balad TV (Egipt) w sprawie wzrostu populacji w Egipcie presenter telewizyjny Ahmed Moussa twierdził, że “straszliwy i niespotykany” wzrost populacji prowadzi kraj do katastrofy. Szejk Saeed Numan, który jest duchownym z uniwersytetu Al-Azhar i byłym członkiem Komisji Fatw Al-Azhar, odczytał cytat z tego, co twierdził, że jest “najstarszą wersją Tory na świecie”. Cytat, wzięty z Księgi Ezechiela, wspomina zmniejszenie Egiptu i opustoszenie go, i Numan powiedział, że ujawnia to żydowski spisek zmniejszenia stopy urodzeń w Egipcie. Numan powiedział, że jego odpowiedzialnością jako religijnego uczonego jest zapobieżenie infiltracji społeczeństwa egipskiego destrukcyjnymi zasadami żydowskimi, takimi jak darwinowska ewolucja, freudowskie pojęcia seksualności i marksistowskie idee o religii. Powiedział także, że Protokoły mędrców Syjonu, które, jak twierdził stworzył Theodor Herzl, zniszczyły świat i należą do tych zasad.

Mniej więcej dwa tygodnie później, 5 grudnia, egipska dziennikarka i politolożka, dr Hoda Zakariya, wystąpiła w programie w Ten TV (Egipt), w którym krytykowała twierdzenia Numana, mówiąc zamiast tego, że spiskiem żydowskim w rzeczywistości jest zwiększenie populacji Egiptu. Prezenter telewizyjny, Naszat Al-Dahi zgodził się z nią. Szejk Saeed Numan powiedział poprzednio, że opiekunowie nienarodzonych płodów mogą zawierać związek małżeński między nimi (patrz MEMRI TV clip no. 6890 Al-Azhar Cleric Saeed Numan: Male And Female Fetuses Can Be Married Off To Each Other By Their Guardians, 14 listopada 2018 lub https://www2.memri.org/polish/duchowny-z-al-azhar-saeed-numan-opiekunowie-moga-zwiazac-malzenstwem-meskie-i-zenskie-plody/11836) a dr Hoda Zakariya powiedziała poprzednio, że Holocaust jest pogłoską (patrz MEMRI TV clip no. Egyptian Journalist Dr. Hoda Zakariya: The Scope Of The Holocaust Is Just A Rumor, 7 lutego 2018).

Żeby zobaczyć klip z szejkiem Saeedem Numanem w MEMRI TV, kliknij tutaj lub poniżej.

13 listopada – „Jeden z braci w gestapo albo rosyjskim wywiadzie… wyjaśnił, jak zniszczyć kraj  i tak dalej i tak dalej… Więc to jest żydowski dyskurs o tym, jak zmniejszyć stopę urodzeń narodu egipskiego”

Ahmed Moussa: Przez ostatnich pięćdziesiąt lub sześćdziesiąt lat państwo pracowało nad kwestią [wzrostu populacji] ale nie udało się zrobić niczego w tej sprawie.

[…]

Populacja! Jeśli będziemy kontynuować w tym tempie, osiągniemy populację 128 milionów w roku 2030. Za około 40-45 lat dojdziemy do populacji 200 milionów. Zmierzamy ku katastrofie. Jeśli chcecie wiedzieć, dlaczego ceny warzyw rosną i dlaczego są niekończące się korki w ruchu, to jest to z tego powodu. To jest także powodem, dla którego jest 40, 80, a nawet 100 uczniów w jednej klasie. I to samo dotyczy uniwersytetów. Czy jest jakikolwiek inny kraj na świecie z audytorium na 5 tysięcy studentów? To dlatego. To jest nasz prawdziwy problem. Jeśli chcemy być poważni i wskazać na prawdziwy problem Egiptu – to jest nim nasz straszliwy i niespotykany wzrost populacji.

[…]

Kiedy sprowadzasz na świat 10 dzieci, czy masz wystarczające dochody, by je utrzymać? Pytam raz jeszcze: czy masz wystarczające dochody, by utrzymać 10 dzieci? Czy masz dochody na utrzymanie ośmiorga dzieci? Czy masz dosyć na żywność, edukację, opiekę zdrowotną i porządne życie dla nich, czy też planujesz mieć je, a potem wyrzucić je na ulicę?

[…]

Szejk Saeed Numan: Mam najstarszą wersję Tory na świecie. Ta wersja zawiera Księgę Ezechiela. Co mówi Księga Ezechiela w rozdziale 29, wersety 9 do 16? „uczynię z ziemi egipskiej wyludnioną pustynię, od Migdol aż do Sjene”. To jest wspomniane w fałszywej Torze. „… od Migdol aż do Sjene i aż do granic Kusz”. Potem mówi: „Zmniejszę ich liczbę…” Podkreśl „zmniejszę” siedem razy. „Zmniejszę ich liczbę, aby więcej nie panowali nad narodami”. To znaczy, że jeśli naród egipski wzrasta w liczebność, będzie rządził światem. To jest dobrze znany fakt na świecie. To jest pierwsza zasada żydowskiego dyskursu, który przenika…

Ahmed Moussa: Co rozumie pan przez „żydowski dyskurs”?

Szejk Saeed Numan: To wyjaśnił jeden z braci w Gestapo albo rosyjskim wywiadzie. Słyszałem jego wywiad dla Al-Kahera Wal-Nas TV. Wyjaśnił, jak zniszczyć kraj i tak dalej, i tak dalej. Musi pan to znać. Jestem tego pewien. Więc to jest żydowski dyskurs o tym, jak zmniejszyć stopę urodzeń narodu egipskiego.

[…]

„Nie, proszę pana, ten pomysł dwojga dzieci nie jest dobry – porozmawiajmy o czworgu”

Powiedzmy, że mam dwoje dzieci – chłopca i dziewczynkę…

Ahmed Moussa: Lub cokolwiek…

Szejk Saeed Numan: Tak, dwoje dzieci. Są wojny i zawsze będą wojny.

Ahmed Moussa: Tak.

Szejk Saeed Numan: Armia potrzebuje dostawy ludzi. Według islamu kobiety nie są zobowiązane do prowadzenia Dżihadu.

Ahmed Moussa: Nie powiedziałem, że są. Nikt tego nie mówi.

Szejk Saeed Numan: Tylko mężczyźni będą prowadzić Dżihad…

Ahmed Moussa: Nie powiedziałem, że nie chcemy, by były jakiekolwiek narodziny. Po prostu chcemy planowania rodziny.

[…]

Szejk Saeed Numan: Zamiast prawa, które ogranicza mnie do tylko dwojga dzieci, potrzebujemy prawa, które zmusi ludzi do pracy na pustyni. To powinno być obowiązkowe i każdy, kto odmawia pracy, powinien być karany.

[…]

Dzieciństwo pisklęcia trwa dwie godziny, Dwie godziny po wykluciu się z jaja, już potrafi dziobać i jeść. Jednak dzieciństwo człowieka trwa przez 21 lat. Armia rekrutuje ich tylko w wieku lat 19. Jeśli poślę mojego syna do armii i on zginie, jak mogę to sobie zrekompensować? Czy mam czekać kolejne 20 lat, aż nowe dziecko urośnie na mężczyznę? Nie, proszę pana. Ten pomysł dwojga dzieci nie jest dobry. Porozmawiajmy o czworgu.

[…]

„Jako religijny uczony jestem odpowiedzialny za zapobieżenie infiltracji mojego społeczeństwa destrukcyjnymi zasadami żydowskimi ”

Ahmed Moussa: Ile dzieci ma pan?

Szejk Saeed Numan: Nie… Chodzi mi o to… Nie, one nie są… One są specjalnym przypadkiem…

Ahmed Moussa: Niechaj Allah ich chroni dla pana.

Szejk Saeed Numan: Mój sąsiad ma ośmioro dzieci, ale ja mam tylko siedmiu synów. Inny mój sąsiad ma kilka córek. Widziałem, jakie są łagodne, więc także miałem cztery córki. Razem jedenaścioro.

Ahmed Mousa: Więc ma pan 11 dzieci.

Szejk Saeed Numan: Tak.

Ahmed Moussa: Niechaj Allah chroni je.

Szejk Saeed Numan: Mój najstarszy syn jest w USA i tam są moje wnuki.

Członek Panelu: To wspaniałe, że są w Ameryce…

Ahmed Moussa: Czy wszystkie pana dzieci są dobrze wykształcone?

Szejk Saeed Numan: Tak. Bardzo dobrze, bardzo dużo.

Członek Panelu: Wszystkie z nich są wykształcone.

Szejk Saeed Numan: Wszystkie są na 100%.

Ahmed Moussa: Czy wszystkie są żonate lub zamężne, czy jeszcze nie?

Szejk Saeed Numan: „Niektóre są, a kilka jeszcze czeka na miłego pana młodego, takiego jak pan. Panny młode są gotowe…

[…]

Teoria ewolucji Darwina mówi, że ludzie byli pierwotnie małpami. Równocześnie Darwin mówił o Wybranym Narodzie Boga. Mamy także Zygmunta Freuda, który powiedział, że nad ludźmi panuje seksualizm. Mamy Fryderyka Engelsa i Karola Marksa, który powiedział, że religia jest opium dla ludu. Mamy Theodora Herzla, który stworzył Protokoły mędrców Syjonu, które zniszczyły świat. Jako religijny uczony jestem odpowiedzialny za zapobieżenie infiltracji mojego społeczeństwa destrukcyjnymi zasadami żydowskimi.

[…]

5 grudnia – „Wtedy ktoś przychodzi z fatwą zakazująca [kontroli populacji], oni chcą, żeby nasza populacja urosła do 200 milionów, żebyśmy stali się żebrakami”

Dr Hoda Zakariya: Dwa tygodnie temu szejk [Saeed Numan] pojawił się na jednym z kanałów telewizyjnych jako część [panelu], który dyskutował nasz problem wzrostu populacji. Powiedział: „Czy płaci wam Ameryka? Czy realizujecie żydowski plan [ograniczenia populacji Egiptu?”

Prezenter Naszat Al-Dihi: Przepraszam, że przerywam, ale żydowski i amerykański spisek jest naszą obecną sytuacją.

Dr Hoda Zakariya: Sam wzrost populacji [jest tym spiskiem].

Naszat Al-Dihi: A wtedy ktoś przychodzi z fatwą zakazującą [kontroli populacji], oni chcą, żeby nasza populacja urosła do 200 milionów, żebyśmy stali się żebrakami.