Szejk Saeed Numan, egipski duchowny z uniwersytetu Al-Azhar i były członek Komisji Fatw Al-Azhar, powiedział, że kontrakt małżeński może być zawarty między żeńskim i męskim płodem przez ich opiekunów i po prostu byłby zawieszony aż dzieci dorosną. Prezenter telewizyjny, Wael Elbaraszy odpowiedział: „Dziewczynkę można wydać za mąż nawet, kiedy jest w łonie matki?… Wy, ludzie, jesteście przyczyną naszej katastrofy. Nasze nieszczęście zaczyna się tutaj”. Szejk Numan nie dał się zrazić i powiedział, że Omar Ibn Al-Chattab był o 30 lat starszy od ojca swojej żony, Program nadano w ON TV (Egipt) 14 listopada 2018 r.

Żeby zobaczyć klip z Saeedem Numanem w MEMRI TV, kliknij tutaj lub poniżej.

„Mówi pan, że dziewczynka może wyjść za mąż w wieku 12 lub 13 lat?” „Mniej, mniej…”

Wael Elbaraszy: Mówi pan, że dziewczynka może wyjść za mąż w wieku 12 lub 13 lat?

Szejk Saeed Numan: Mniej, mniej…

Wael Elbaraszy: Nawet mniej niż to?

Szejk Saeed Numan: Dużo mniej niż to.

Wael Elbaraszy: Nawet w wieku dziewięciu lat?

Szejk Saeed Numan: Tak mówi Koran, nie ja.

Wael Elbaraszy: Co to jest?

Szejk Saeed Numan: Panie, to jest w Koranie.

Wael Elbaraszy: To jest pana interpretacja.

„Wy, ludzie, jesteście przyczyną naszej katastrofy… Nasze nieszczęście zaczyna się tutaj”

Szejk Saeed Numan: Nie. To jest wyraźnie powiedziane w Koranie.

[…]

Jeśli ultradźwięki pokazują, że płód jest żeński, a inny płód w łonie innej kobiety jest pokazany jako męski, to ich opiekunowie zawierają kontrakt małżeński, kontrakt jest zawieszony, aż dorosną i staje się to możliwe…

Wael Elbaraszy: Dziewczynkę można wydać za mąż nawet, kiedy jest w łonie matki?

Szejk Saeed Numan: Proszę mi pozwolić coś powiedzieć najpierw…

Wael Elbaraszy: Czy taka rzecz jest wyobrażalna?

Szejk Saeed Numan: Proszę mi dać to wyjaśnić. To jest w Koranie. Proszę mi pozwolić to przedstawić, a potem każdy może odpowiedzieć.

Wael Elbaraszy: Wy. ludzie, jesteście przyczyną naszej katastrofy.

Szejk Saeed Numan: Proszę mi dać zacząć…

Wael Elbaraszy: Nasze nieszczęście zaczyna się tutaj…

„Omar Ibn Al-Chattab ożenił się z córką Alego Ibn Abi Taliba, chociaż był o 30 lat starszy od jej ojca”

Szejk Saeed Numan: Ale to jest w Koranie.

Wael Elbaraszy: Dobrze, proszę mówić.

Szejk Saeed Numan: W imieniu Allaha.

Wael Elbaraszy: To jest pana interpretacja.

Szejk Saeed Numan: Na Allaha, nie jest. To jest w Koranie.

[…]

Czy kontrakt małżeński zależy od wieku? Omar Ibn Al-Chattab ożenił się z córką Alego Ibn Abi Taliba, chociaż był o 30 lat starszy od jej ojca. Omar był 30 lat starszy od Alego.