14 grudnia 2018 r. Palestyna TV (telewizja Autonomii Palestyńskiej) nadała kazanie wygłoszone przez szejka Osamę Al-Tibiego w meczecie Takwa w Al-Tira koło Ramallah. Szejk Al-Tibi powiedział, że Żydzi nie zmienili się przez całą historię mimo muzułmańskich prób zawarcia pokoju. Powiedział, że nie twierdzi, iż będzie w stanie wyliczyć wszystkie ohydne cechy Żydów  i że są oni przeklętymi, tyrańskimi, tchórzliwymi i upokorzonymi gwałcicielami porozumień, którzy szerzą niezgodę i zgorszenie, spiskują przeciwko ludzkości, obnażają kły przy każdej sposobności i z którymi ludzkość nie może współistnieć. Powiedział, że Allah zamienił ich w małpy i świnie i że ich ohydne i brudne geny przechodzą z jednego pokolenia Żydów do następnego. Wyjaśnił, że to jest powód, dla którego Europa, Ameryka i inne kraje “wyrzygały Żydów” i rzuciły ich do Arabów i muzułmanów. Szejk Al-Tibi dodał, że konflikt między Żydami i muzułmanami będzie trwał do Dnia Sądu Ostatecznego, kiedy Żydzi będą chować się za kamieniami i drzewami, które przywołają muzułmanów, by zabili Żydów.  

Żeby zobaczyć klip z Osamą Al-Tibim w MEMRI TV, kliknij tutaj lub poniżej.

„Żydzi obnażają kły, gdy tylko mają szansę”

Szejk Osama Al-Tibi: Słudzy Allaha, tacy są Żydzi i nie zmienili się przez całą historię. Mimo że muzułmanie wyciągali do nich rękę po negocjacje, po porozumienia i po pokój, [Żydzi] na zawsze są gwałcicielami porozumień, Jak opisał ich Allah w Swojej książce i jak powiedziała nam biografia Proroka Mahometa. Żydzi obnażają kły, gdy tylko mają szansę. Szerzą zgorszenie na ziemi i sieją niezgodę między sługami Allaha. Zachowują się tyrańsko w ziemi Allaha, knują spiski i konspirują. Nie dążą do niczego poza własnymi interesami. Jeśli optują za pokojem, to dlatego, że pokój służy ich interesom. Nie dbają o interes innych w swoich porozumieniach, umowach i pokoju. Jeśli optują za wojną, to dlatego, że wojna służy ich interesom.

[…]

Wśród cech Żydów… Nie twierdzę, że będę w stanie wyliczyć wszystkie ich ohydne cechy, ale jestem pewien, że potrafię powtórzyć niektóre cechy wspomniane przez Allaha, żebyśmy wiedzieli, kim jest nasz wróg.

[…]

Oskarżali proroków o kłamanie i byli wobec nich wrodzy. Walczyli z prorokami i byli wrodzy wobec nich. Ci ludzie , z którymi mamy do czynienia, są ludźmi, którzy zabili proroków Allaha i którzy próbowali zabić Proroka Mahometa. Próbowali zabić Proroka Mahometa, kiedy tylko mieli okazję po temu. Inną ich cechą jest, że są przeklęci i pozbawieni miłosierdzia Allaha.

[…]

„Allah przeklął ich, ponieważ złamali ich przymierze i zamienił ich małpy, świnie i czcicieli fałszywego bóstwa”

Inną ich ohydną cechą jest, że są gwałcicielami porozumień i umów. [Koran mówi:] ”Dlaczego za każdym razem, kiedy zawierają przymierze, grupa wśród nich odrzuca je?” Allah przeklął ich, ponieważ złamali ich przymierze i „zamienił ich małpy, świnie i czcicieli fałszywego bóstwa”. Tacy są Żydzi i to jest świadectwo Allaha o nich.

[…]

Zawsze działają z hipokryzją i zawsze gwałcą [porozumienia]. Zawsze walczą i zawsze sieją zgorszenie. Zawsze spiskują i konspirują przeciwko ludzkości – nie tylko przeciwko muzułmanom.

[…]

„Te ohydne geny i przeklęte, i brudne cechy przekazują z jednego pokolenia Żydów na drugie – od ojca do syna”

Interpretatorzy Koranu mówili o tej rasie i grupie stworzeń, jakimi są Żydzi, i powiedzieli, że te ohydne geny i przeklęte, i brudne cechy przekazują z jednego pokolenia Żydów na drugie – od ojca do syna. Powiedzieli, że dlatego Allah mówił do nich o [grzechach] ich przodków. To jest jeden z największych dowodów, że należą do zepsutych stworzeń Allaha. Są wśród zepsutych stworzeń Allaha i ludzkość nigdy nie będzie w stanie współistnieć z nimi.

To jest powód, moi bracia, że także Europa, Ameryka i tak dalej… To jest dlaczego wyrzygali Żydów do ostatniego. Wyrzygali do ostatniego Żyda i wrzucili ich do ziem Arabów i  muzułmanów. Nie zrobili tego z miłości do Żydów. Raczej zrobili to w celu pozbycia się ich korupcji i tyranii.

[…]

[Koran mówi:] „Ty z pewnością się przekonasz, że ludzie najbardziej zawzięci w swojej wrogości wobec tych, którzy uwierzyli – to Żydzi i bałwochwalcy”. Żydzi są najbardziej zawzięci we wrogości wobec wiernych, wobec muzułmanów i wobec tych, którzy proklamują, że nie ma boga nad Allaha. Allah zaświadcza to. Ten werset wskazuje na ciągłość konfliktu między muzułmanami a Żydami do Dnia Sądu Ostatecznego. Prorok Mahomet powiedział nam, że muzułmanie będą walczyć z Żydami aż Żydzi ukryją się za kamieniami i drzewami. Inną cechą Żydów jest, że są tchórzliwi, słabi i upokorzeni.

[…]

„Tak więc Żydzi ukryją się za kamieniami i drzewami, a kamienie i drzewa powiedzą: ‘O muzułmaninie, o sługo Allaha, za mną jest Żyd, przyjdź i zabij go’”.

To jest okazja dla nas, żeby odzyskać nasze ziemie i nasze miejsca święte, odzyskać to, co nam zostało zrabowane i zemścić się na naszych wrogach. Będziecie walczyć z Żydami i rozgromicie ich, aż ukryją się za kamieniami i drzewami, a kamienie i drzewa powiedzą: „O muzułmaninie, o sługo Allaha…” Słyszałem uczonych, którzy mówili, że kiedy tyrania Żydów sięgnie kamieni i drzew, kamienie i drzewa dadzą świadectwo przeciwko nim i wskażą, gdzie się chowają. Tyrania Żydów nie jest ograniczona do ludzkości – uszkodziła nieożywione obiekty i każde stworzenie. Tak więc  Żydzi ukryją się za kamieniami i drzewami, a kamienie i drzewa powiedzą: „O muzułmaninie, o sługo Allaha, za mną jest Żyd, przyjdź i zabij go”.