Egipski uczony, dr 'Atiyya’ Adlan, członek Międzynarodowego Związku Muzułmańskich Uczonych (IUMS), wspieranego przez Katar i Turcję, opublikował na stronie internetowej Związku artykuł, w którym chwali Chairiego 'Alkama, sprawcę zamachu 27 stycznia 2023 w Jerozolimie, w którym zabił siedmiu izraelskich cywilów. Adlan, który był przywódcą egipskiej partii salafickiej Al-Islah podczas rządów Bractwa Muzułmańskiego w Egipcie, pogratulował Alkamowi zostania męczennikiem i pogratulował 72 dziewicom, które miały poślubić go w Raju. Alkam nie jest terrorystą, ale „bohaterem, który przedstawił model palestyńskiego oporu i oporu przeciwko jakiejkolwiek okupacji” – stwierdził i dodał, że naród islamski potrzebuje o wiele więcej takich jak on.

Adlan skrytykował również kraje arabskie i muzułmańskie, które potępiły zamach i nazwały go aktem terroru wobec ludności cywilnej. Izraelscy „osadnicy”, napisał, „którzy przybyli z całego świata, by pod ochroną armii osiedlić się na muzułmańskiej ziemi”, nie są niewinnymi cywilami i ani ich życie, ani ich własność nie są chronione zgodnie z islamskim szariatem. Zakończył podkreślając, że Koran wyraźnie wzywa do prowadzenia dżihadu na rzecz Allaha i wzywając muzułmanów do wspierania bojowników dżihadu.

’Atiyya 'Adlan (zdjęcie: Iumsonline.org)

Poniżej znajdują się przetłumaczone fragmenty jego artykułu: [1]

Kim są terroryści, a kim są niewinni cywile?… Medialne tuby i głośne polityczne gęby syjonistycznego tworu wyły i jęczały, jak zwykle, i zaczęły hojnie rzucać tanimi [określeniami], nazywając palestyński ruch oporu „terroryzmem”! Ponieważ polityczna prostytucja jest jedną z ich głęboko zakorzenionych cech, zdefiniowali uzurpatorskich osadników jako niewinnych cywilów… Prawda jest taka, że ​​nie jestem zaskoczony tą bezczelnością ani [zachowaniem] pro-syjonistycznych polityków na Zachodzie, który jest wrogo nastawiony do islamu i muzułmanów, ale byłem oszołomiony tym, że kraje arabskie i islamskie potępiły [zamach], nazywając go terroryzmem i opisując jako okrutną agresję wobec ludności cywilnej.

Czy to jest terror? Czy to są cywile?! O jakich niewinnych cywilach mówicie? Ci, których sprowadzono z całego świata, by pod ochroną armii zasiedlili muzułmańską ziemię – czy to są niewinni cywile? Czy ci, którzy ukradli ziemię i wygnali jej mieszkańców są niewinnymi cywilami? [Czy twierdzicie, że] uzurpatorski okupant, który atakuje świętości [islamu] to niewinny cywil, podczas gdy ci, którzy słusznie bronią swoich praw, są terrorystami i ekstremistami? Jaką miarę stosujecie? Czy zapomnieliście, że [nawet] doprowadzenie do wycofania się Izraelczyków do granic z 1967 roku jest nieosiągalnym marzeniem, chociaż powrót do granic z 1948 roku jest najmniejszym, do czego uprawnieni są Palestyńczycy i jest podstawową zasadą sprawiedliwości? Czy zapomnieliście, że każda osada jest zbudowana na ruinach palestyńskich domów przodków [?]…

Mieszkańcy osiedli to nie cywile, bo przybyli do naszego kraju, aby okupować ziemię i święte miejsca, a bez nich okupacja nie mogła się posunąć ani o krok. Nie przybyli jako azylanci… uciekając przed uciskiem, biedą lub zagładą. Motywowała ich wiara w państwo syjonistyczne i poparcie dla ich przedsięwzięcia. Są bojownikami, nawet jeśli są nieuzbrojeni i nigdy nie zabili nawet kozła. Są żołnierzami, nawet jeśli nie są w mundurze. Są żołnierzami i oficerami, nawet jeśli nie noszą na ramionach stopni ani pasków. Dlatego zgodnie z islamskim szariatem żaden z nich nie jest chroniony przed śmiercią lub uszkodzeniem mienia i nie ma dużej różnicy między celowaniem w nich a celowaniem w izraelskiego żołnierza.

Zabijanie cywilów nie jest naszym zwyczajem. Jesteśmy muzułmanami i [zabijanie cywilów] jest sposobem kultur dżahili [tj. niewiernych], w tym współczesnych. Cywile zabici przez armie kultur zachodnich liczą się w dziesiątki milionów. Jeśli chodzi o islam i muzułmanów, to z pewnością nie [zachowują się w ten sposób]. Jednak islam – który nakłania [wierzących] do prowadzenia dżihadu na rzecz Allaha… i surowo ostrzega przed zabijaniem niewalczących – nie przypisuje znaczenia cywilom, którzy bez wątpienia są [faktycznie] bojownikami…  

Chairi Alkam [który dokonał zamachu w Jerozolimie] nie był terrorystą. Był bohaterem, który przedstawił model palestyńskiego oporu i oporu wobec jakiejkolwiek okupacji i agresji przeciwko ziemi muzułmańskiej. Ten „samotny wilk” wszedł do historii chwalebnych zwycięstw przez najszerszą bramę, a narody islamskie pilnie potrzebują wielu takich jak on, którzy nauczą okupantów odstraszającej lekcji i spowodują ich klęskę i żałobę…   

Pobłogosław [Chairiego ‘Alkama] za jego męczeństwo; pobłogosław 70 członków jego rodziny, za którymi będzie się orędował w Dniu Sądu; i pobłogosław 72 dziewice, które będą miały zaszczyt poślubić go w Raju… 

Najpoważniejszym problemem, przed którym stoi sprawa palestyńska, jest obecna sytuacja, w której wielu muzułmanów traci świadomość do tego stopnia, że pojmuje sprawy na opak. Musimy podjąć wysiłek i trzymać się wyraźnych [wersetów Koranu], aby wzmocnić podstawowe zasady… O muzułmanie, Księga Allaha jest przed nami i wzywa – wyraźnie, głośno i donośnie – do prowadzenia dżihadu na rzecz Allaha w celu uczynienia Słowa Allaha najwyższym. Jeśli jeszcze nie zrozumieliśmy żywotnej wagi dżihadu w obronie najświętszej ziemi świata, co zrobimy ze słowami Allaha [w Koranie 9:29]: „Zwalczajcie tych, którzy nie wierzą w Allaha i w Dzień Ostatni,który nie zakazują tego, co zakazał Allah i Jego Posłaniec, i nie poddają się religii prawdy – spośród tych, którym została dana Księga [tj., Żydów i chrześcijan] – dopóki oni nie zapłacą dżizji własną ręką i nie zostaną upokorzeni”.    

Na Allaha, wypełnimy nasz obowiązek [popierania] prawa naszych braci, bojowników dżihadu, do obrony ich życia i własności przez wspieranie ich, modlenie się za nich i pomaganie im. W przeciwnym razie, gdzie jest nasza lojalność wobec [naszych współbraci] wiernych?…


[1] Iumsonline.org, February 2, 2023.