Poniżej znajdują się niektóre raporty z tego tygodnia z projektu MEMRI Jihad and Terrorism Threat Monitor (JTTM), który tłumaczy i analizuje treści ze źródeł monitorowanych przez całą dobę, między innymi z najważniejszych witryn i blogów dżihadystycznych. (Aby zobaczyć te raporty w całości, musisz być płatnym członkiem JTTM; aby uzyskać informacje o członkostwie, wyślij wiadomość e-mail na adres jttmsubs@memri.org  z tematem „Członkostwo”.)

Uwaga dla mediów i rządu: Aby otrzymać pełną kopię tych raportów , wyślij wiadomość e-mail z tytułem raportu jako temat, na  adres media@memri.org . W wiadomości e-mail podaj swoje imię i nazwisko, tytuł i organizację.

 

2 lutego 2023 r. Państwo Islamskie (ISIS) opublikowało numer 376 swojego cotygodniowego biuletynu Al-Naba. Artykuł w numerze, zatytułowany „Zabić Żydów”, wzywał do prowadzenia światowej wojny religijnej przeciwko Żydom, w której muzułmanie powinni wszędzie atakować Żydów i żydowskie miejsca kultu. [1]

Muzułmanie muszą unikać Żydów i przygotować się do wojny z nimi

Artykuł redakcyjny wyśmiewa Żydów jako diametralnie przeciwnych islamskiej ummah. Zaczyna się: „Allah objawił cechy niewierzących Żydów w wielu wersetach swojej mądrej księgi i opisał je szczegółowo i precyzyjnie. Nie ma wątpliwości co do mądrości tego dokładnego, boskiego opisu, więc powinien on służyć jako lekcja i ostrzeżenie dla was, abyście byli ostrożni i przygotowani. Muzułmanin unika postępowania Żydów, wyznawców ich zwyczajów i ich pomocników, i zważa na ich oszustwo; z konieczności przygotowuje się do wojny z nimi”.

Cytując wersety z Koranu, artykuł przypisuje Żydom jako całości wiele złowrogich cech. Na przykład twierdzi, że w Koranie Allah ujawnił „niewiarę i politeizm” Żydów, ich „wypaczenie i zniekształcenie słów Allaha”, ich „tłumienie prawdy”, ich „zdradę przymierzy i zabijanie proroków”, ich „poważną wrogość wobec wiernych”, ich „klątwy i bezduszność”, ich „tchórzostwo w walce”, ich „praktykę lichwy i grabieży”, ich „nieustanne dążenie do zepsucia i chaosu”, ich „akceptację zła”, ich „żądzę [ziemskiego] życia”, ich „arogancję i pretensje” oraz ich „zazdrość i złośliwość wobec muzułmanów”.

Korzenie konfliktu z Żydami są religijne, a nie polityczne

W artykule podkreślono również, że korzenie konfliktu z Żydami nie są polityczne, ale religijne. „Większość ludzi zlekceważyła koraniczny opis Żydów i jego cel”, zapewniano, zauważając, „zamiast tego zajęli się historyczną narracją wydarzeń, odchodząc w ten sposób od korzeni konfliktu. Ustalili, że wojna z Żydzi to konflikt narodowy, którego przyczyną jest ‘agresja przeciwko ziemiom i posiadłościom’. Rzeczywiście, przybyli, aby ostrzec przed niebezpieczeństwem bycia wciągniętym w wojnę religijną z Żydami, jakby to była zbrodnia!” Następnie zadano pytanie: „Czy pozostał jakikolwiek pretekst, zgodnie z którym ktoś może twierdzić, że wojna z  Żydami nie jest religijna?”

Artykuł jest również wymierzony w „sojuszników Żydów”, których opisuje jako „odstępczych władców arabskich, których Państwo Islamskie ogłosiło za niewiernych, których postrzega jako część żydowskiej inwazji na Palestynę i do walki z którymi wzywa”. Twierdzi, że Państwo Islamskie „stawia na równym poziomie wszystkie swoje osie, czy to katarskie, czy emirackie, arabskie czy perskie”.

„Zabijaj Żydów na wszystkie sposoby”

Artykuł dalej oferuje wytyczne operacyjne, w szczególności skierowane do Palestyńczyków, doradzając im przeprowadzanie zamachów samobójczych w Izraelu: „Ponawiamy nasze wezwanie i przypomnienie młodzieży Palestyny, że ich wojna z Żydami powinna być [prowadzona] w błogosławionym kontekście Koranu, że jest wojną religijną daleką od ignoranckich poglądów nacjonalistycznych, które są sprzeczne z Koranem i Sunną. Podkreślamy i potwierdzamy korzyści płynące z atakowania żydowskich świątyń i synagog oraz poddawania ich krwawym atakom […] Radzimy im, aby wyposażyli się w pasy wybuchowe ponieważ ich nieobecność na tym polu bitwy trwała zbyt długo”.

Ogółowi muzułmanów artykuł redakcyjny przypomina wezwanie do ataków na Żydów na całym świecie. „Podżegamy muzułmanów na całym świecie do walki z Żydami i atakowania ich w ich dzielnicach i synagogach, które są rozsiane po całej Europie i gdzie indziej. Zabijajcie Żydów wszelkimi sposobami, uciskajcie ich i [bądźcie częścią] początku wojny, która spali niewiernych Żydów” – podsumowuje.


[1] Al-Naba’, issue 376, February 2, 2023.