Poniżej podajemy wywiad z byłym wysokim funkcjonariuszem IAEA Yousri Abu Shadim, nadany 19 sierpnia 2009 r. przez egipski Channel 1.

Żeby zobaczyć ten wywiad na MEMRI TV odwiedźhttp://www.memritv.org/clip/en/2217.htm

„Jeśli Iran zechce wyprodukować bomby jądrowe w krótkim czasie – to może to zrobić”

Yousri Abu Shadi: „Według mojej oceny Iran nie wszedł otwarcie na pole militarne”.

Dziennikarz: „A czy także nie dąży do tego?”

Yousri Abu Shadi: „Pytanie powinno brzmieć, czy jest w stanie to zrobić. Tak. Mówiąc w kategoriach technicznych, jest w stanie. Jeśli Iran zechce wyprodukować bomby jądrowe w krótkim czasie, to może to zrobić. Jest po wszystkim. Już od dwóch lat wzbogacają uran i obecnie mają ponad 7 tysięcy centryfug, które produkują tony wzbogaconego uranu, ale o zbyt małej zawartości procentowej. Jeśli ukończą ten proces, będą produkować uran wzbogacony do takiego poziomu procentowego, jakiego zechcą – 90% lub więcej. Obecnie wzbogacają uran do 5%. Musimy przyznać, że Iran jest…”

„Będzie w stanie wyprodukować bombę jądrową w mniej niż dwa lata”

Dziennikarz: „Ile czasu zabiera przejście od 5% do 90%?”

Yousri Abu Shadi: „To nie trwa długo”.

Dziennikarz: „Ile, rok? Dwa lata?”

Yousri Abu Shadi: „Powiedziałbym, że ponieważ nie zakończyli jeszcze instalacji i nadal nad nią pracują, zabierze im to może dwa lata, ale jeśli Iran wycofa się z inspekcji, będzie w stanie wyprodukować bombę jądrową w mniej niż dwa lata”.