Poniżej podajemy fragment wywiadu z brytyjskim islamistą Anjemem Choudarym, nadanego przez irańską Press TV 13 stycznia 2010 r.

Żeby zobaczyć ten odcinek w MEMRI TV, odwiedź http://www.memritv.org/clip/en/2349.htm .„Islam4UK jest platformą globalnego ruchu islamskiego Al-Muhajiroun, którego przywódca jest szejk Omar Bakri Muhammad”

Anjem Choudary: Chciałbym tylko wyjaśnić przede wszystkim, że Islam4UK jest platformą globalnego ruchu islamskiego Al-Muhajiroun, którego przywódcą jest szejk Omar Bakri Muhammad, który obecnie jest w Libanie. Naszym celem jest walka, żeby zaprowadzić szariat tam, gdziekolwiek jesteśmy – czy to w Wielkiej Brytanii, czy Ameryce, czy też w Iranie lub Libanie.

Część naszej walki obejmuje bycie częścią ummah globalnie i próbowanie wyzwolenia naszej ziemi spod okupacji. Dlatego w Wielkiej Brytanii demaskujemy rząd brytyjski za jego politykę zagraniczną hegemonii w krajach muzułmańskich, okupację ziemi muzułmańskiej i w rzeczywistości kłamstw, które mówią Brytyjczykom – że są za wolnością i demokracją. […]

„Obozem prawdy są muzułmanie… Obozowi [tych], którzy chcą uciszyć prawdę… [przewodzi] Obama”

Wierzymy, jako muzułmanie, że istnieją dzisiaj na świecie dwa obozy. Jest obóz, który wierzy w Prawdę – haq – i jest obóz, który wierzy w Kłamstwo – battel.

Obozem prawdy są muzułmanie – ludzie, którzy chcą wzywać do szariatu, ci ludzie, którzy chcą żyć według szariatu, ci ludzie, którzy chcą wyzwolić swoje ziemie, ci ludzie, którzy pracują nad ustanowieniem khilafa [kalifatu].

Z drugiej strony mamy obóz battel – tych ludzi, którzy chcą uciszyć prawdę, chcą zgasić światło Allaha, którzy chcą okupować nasz kraj i chcą zapewnić, że ten gigant, znany jako islam, znany jako khilafa, nigdy znowu nie powstanie.

Widzimy, że w tym obozie… Głową tego obozu jest Barack Obama i jego sługus, obecnie jest to George Brown. Zrobią oni wszystko, żeby uciszyć islam i muzułmanów. Użyją zakazów, użyją proskrypcji, zbombardują nas, zaaresztują nas, uwiężą nas.

Z drugiej strony mamy muzułmanów. Zrobimy wszystko, co możemy, żeby wprowadzić szariat. […]

„’Terroryzm’… jest właśnie tym, co rząd brytyjski robi w krajach muzułmańskich”

Jeśli spojrzysz do słownika na słowo „terroryzm”, to jest to użycie przemocy przeciwko społeczności lub części społeczności, dla celów politycznych. To jest właśnie to, co rząd brytyjski robi w krajach muzułmańskich. Bombardują nas w Iraku i Afganistanie i mówią: „Robimy to pod sztandarem wolności i demokracji”.

Nie szerzy się wolności i demokracji bombowcami B-52 i nalotami dywanowymi na ludzi w Afganistanie, a potem mówi: “My im pomagamy”. To jest kompletny nonsens. Kiedy mówisz o ucisku i kiedy ich demaskujesz – wtedy nagle to ty gloryfikujesz terroryzm, to ty jesteś teraz przestępcą.

To jest klasyczny przypadek faraun [faraona] nazywającego wiernego, Musa [Mojżesza] i jego zwolenników, że to oni są ludźmi stanowiącymi niebezpieczeństwo, kiedy oni wiedzą bardzo dobrze, że to oni są tyranami, oni są ciemiężcami.

Tak więc nosimy ten zakaz jako honor dla nas. Jeśli idziesz śladami Posłańca Mahometa i jego towarzyszy, spotkasz to samo.

Jesteśmy mniejszością, zgadzamy się z tym. Obcy są zawsze mniejszością w każdej społeczności… Tymi ludźmi, którzy mówią prawdę. Większość ludzi jest w ogniu piekielnym. Spodziewamy się w rzeczywistości… Zawsze będzie mniejszość w Prawdzie, która będzie kontynuować nawoływanie do szariatu, która będzie pracować dla wyzwolenia swojej ziemi.

[…]

To, co musimy zrobić, to pozbyć się Amerykanów i Brytyjczyków z muzułmańskiej ziemi i zaprowadzić szariat. Myślę, że będziemy mieć prawdziwą władzę na świecie i ta władza, z wolą Boga, któregoś dnia się rozszerzy i będziemy mogli wprowadzić szariat na całym Półwyspie Arabskim i na całym kontynencie indyjskim i możemy mieć odrodzenie, o które walczą wszyscy muzułmanie.