Tło:

Autonomia Palestyńska rozpoczęła werbalny atak na dyrektora Międzynarodowego Związku Uczonych Muzułmańskich (IUMS), szejka Yousufa Al-Qaradhawi, za jego wezwanie do ukamienowania członków Autonomii Palestyńskiej, jeśli będzie można dowieść, że kolaborowali z Izraelem w wojnie w Gazie. Napięcia rozpoczęły się od fatwy Al-Qaradhawiego z grudnia 2009 przeciwko budowaniu przez Egipt bariery stalowej wzdłuż swojej granicy z Gazą.

Autonomia Palestyńska ostro odpowiedziała na wezwanie Al-Qaradhawiego, oskarżając go o podżeganie do morderstwa, wykorzystywanie religii do pogłębienia podziału między Palestyńczykami, niewdzięczność wobec przywódców Autonomii Palestyńskiej i wydawanie sprzecznych fatw. Członkowie Hamasu oznajmili jednak, że Qaradhawi powiedział prawdę, a także oświadczyli, że wkrótce zorganizują konferencję na jego cześć, żeby zaznaczyć jego poparcie dla sprawy palestyńskiej.

W kazaniu 10 września 2009 r. szejk Al-Qaradhawi zażądał dochodzenia, dlaczego odłożono głosowanie w ONZ w sprawie raportu Goldstone’a i powiedział, że przedstawiciele Autonomii Palestyńskiej powinni być sądzeni podczas swojej pielgrzymki do Mekki, by – jeśli stwierdzi się ich winę – inni pielgrzymi mogli ich ukamienować “jak ukamienowany jest sam Szatan” [1] .

W trzy miesiące później prezydent Autonomii Palestyńskiej Mahmoud Abbas odpowiedział na słowa Qaradahawiego żądaniem, by wycofał on swoją fatwę, mówiąc: „On chce mnie ukamienować w Mekce!!” [2]

W kazaniu piątkowym 8 stycznia 2010 Al-Qaradhawi powiedział, że nie orzekł, iż przywódcy Autonomii Palestyńskiej powinni zostać ukamienowani, ponieważ nie jest sędzią; wyjaśnił jednak, że wezwał Ligę Arabską, Organizację Konferencji Islamskiej i osoby neutralne do zbadania możliwej kolaboracji funkcjonariuszy Autonomii Palestyńskiej z Izraelem i powiedział, że „gdyby zostało dowiedzione, że Mahmoud Abbas podburzał Izrael do ataku na Gazę, zasługuje nie tylko na śmierć, ale na śmierć przez ukamienowanie. Czy ktokolwiek zaprzeczy, że ktoś, kto zdradza swój naród i zaprasza wroga [by go zaatakował] zasługuje na ukamienowanie? [3]

W piątkowych kazaniach 15 stycznia 2010 r. kaznodzieje z meczetów na Zachodnim Brzegu potępili oświadczenie Al-Qaradhawiego przeciwko Abbasowi. Minister Dziedzictwa Religijnego Autonomii Palestyńskiej Al-Habbash wezwał Qaradhawiego do wycofania tych słów i przeproszenia zarówno Abbasa, jak i Palestyńczyków za szkodzenie ich dobremu imieniu – co, jak powiedział, jest sprzeczne z regułami moralności islamskiej. Kaznodzieja meczetu Tulkarm nazwał fatwę Qaradhawiego nielegalną i powiedział, że jego słowa przeciwko Abbasowi „służą wrogom islamu” [4] .

Według strony internetowej Bractwa Muzułmańskiego Ministerstwo Dziedzictwa Religijnego Autonomii Palestyńskiej także wydało okólnik instruujący kaznodziei, by poświęcili kazania potępieniu oświadczeń Al-Qaradhawiego. Strona ta poinformowała następnie, że członkowie „milicji Abbasa-Daytona” (określenie Hamasu na służby bezpieczeństwa Autonomii Palestyńskiej) wdarli się do meczetów i w wielu meczetach zaatakowali modlących się, którzy wyrażali poparcie dla Al-Qaradhawiego. Po rozprowadzeniu okólnika Autonomii Palestyńskiej wierni w wielu meczetach protestowali przeciwko skierowanym przeciwko Al-Qaradhawiemu słowom niektórych kaznodziei; także w Wielkim Meczecie w Al-Bireh wierni odmówili modlenia się z imamem, który zaatakował Al-Qaradhawiego, i kwestionowali jego znajomość prawa religijnego. W Grocie Patriarchów w Hebronie wierni przegnali kaznodzieję z ambony za atakowanie Al-Qaradhawiego [5] .

Rzecznik rządu Autonomii Palestyńskiej Ghassan Al-Khatib zaprzeczył twierdzeniom, że siły bezpieczeństwa Autonomii Palestyńskiej atakowały wiernych i wyjaśnił: „Wierni w Wielkim Meczecie w Al-Bireh, którym nie podobało się kazanie imama, zbojkotowali go i sprzeciwiali się jego kazaniu, co doprowadziło do starć między wiernymi”. Zaprzeczył dokonaniu jakichkolwiek aresztowań po tym incydencie [6] .

Na początku lutego 2010 na publicznych tablicach ogłoszeniowych w Ramallah wywieszono zdjęcie Al-Qaradhawiego z członkami żydowskiej ultra-ortodoksyjnej sekty Neturei Karta; jego zwolennicy potępili to jako próbę pokazania przez Autonomię Palestyńską, że Al-Qaradhawi normalizuje stosunki z Izraelem. W piątkowym kazaniu 5 lutego 2010 Al-Qaradhawi nazwał wywieszenie tego zdjęcia „oszustwem” i „bankructwem [moralnym]”. Przyznał, że spotkał się z członkami Neturei Karta, mówiąc, że zrobił to z powodu ich sprzeciwu wobec istnienia państwa Izraela i ich poparcia dla sprawy palestyńskiej, i dodał: „Modlę się do Allaha, by umrzeć jako męczennik dla Niego, podczas obrony Palestyny” [7] .

Oświadczenia krytyczne wobec Al-Qaradhawiego

1. Wykorzystuje swoją pozycję duchownego, pogłębiając rozłam palestyński

11 października 2009 r. na zebraniu Komitetu Centralnego Fatahu powiedziano, że Al-Qaradhawi wykorzystywał swoją pozycję duchownego do wydawania fatw podburzających przeciwko prezydentowi [Autonomii Palestyńskiej] i przeciwko członkom Fatah przed, podczas i po zamachu stanu Hamasu w Gazie i podburza Hamas do mordowania coraz większej liczby Palestyńczyków” [8] . Palestyńska Rada Narodowa potępiła oświadczenia Al-Qaradhawiego i zażądała przeproszenia [9] .

Członek Komitetu Centralnego Fatahu Muhammad Dahlan powiedział, że Al-Qaradhawi „powinien odegrać rolę w rozwiązywaniu sporów między muzułmanami, nie zaś w intensyfikować je fatwami, które nie mają związku z religią ani z jej tolerancyjną [naturą”] [10] .

Bakr Abu Bakr, publicysta palestyńskiej gazety “Al-Hayat Al-Jadida” napisał: „Szejk, który entuzjastycznie bronił pomników Buddy w Afganistanie [zniszczonych przez talibów w 2001 r.] milczał jak Sfinks, kiedy Hamas rozlał rzeki czystej krwi w krwawym zamachu stanu, jak gdyby męczennicy byli kurczakami zarażonymi ptasią grypą, które trzeba zniszczyć. Obserwował z boku, radosny i szczęśliwy ze zwycięstw bojowników dżihadu [Hamasu] – tych, którzy najpierw żelazną pięścią nie dopuścili do operacji militarnych przeciwko syjonistycznemu wrogowi, którzy [potem] dokonali rzezi, aresztowali ludzi i obcinali im nogi. [Ci członkowie Hamasu działali] przeciwko członkom klanu Dughmusz [z organizacji Jaysh Al-Islam], przeciwko [członkom] klanu Hiles [z Fatahu] i przeciwko ludziom szejka imama Abd Al-Latif Aal Moussy [z Salafi Jund Ansar Allah], zamordowanych w meczecie Ibn Taymiyya w Rafahu. [I Hamas zrobił to wszystko] bez bojaźni Allaha i bez żadnych skrupułów wobec religii, sumienia lub ludzkości” [11] .

2. On propaguje globalny dżihad

Kamal Salim, publicysta gazet Autonomii Palestyńskiej “Al-Ayyam”, napisał, że Al-Qaradhawi szerzy propagandę przeciwko Autonomii Palestyńskiej z Kataru, ale ignoruje bazy wojskowe USA tylko kilka kilometrów odległe od studia, z którego nadaje. Dodał on: „W epoce obrazów telewizyjnych, mnożenia się ruchów fundamentalistycznych i prób upolitycznienia regionu… [12] szejk stał się najważniejszym narzędziem prania mózgów całego pokolenia i korumpowania ich sumienia, żeby wieść ich w nowe ciemne Średniowiecze nieoświeconych poglądów […] w jaskinie i jamy, gdzie zrodzili się bin Ladenowie, Al-Zawahiri i talibowie, którzy wypaczają wizerunek tolerancyjnego islamu […]

Szejk Al-Qaradhawi nie widzi nic złego w swoich atakach i wyzwiskach przeciwko Autonomii Palestyńskiej; równocześnie zachowuje haniebne milczenie o istnieniu amerykańskich baz wojskowych [w Katarze], z których [Amerykanie] rozpoczynali i nadal prowadzą wojny w Iraku i w Afganistanie i dostarczali amunicji armii izraelskiej podczas wojny libańskiej. Te bazy mieszczą się tylko kilka kilometrów od studio telewizyjnego, z którego ten ‘rewolucyjny’ szejk wygłasza swoje stanowcze orzeczenia” [13] .

Również w odniesieniu do uprawiania propagandy przez Al-Qaradhawiego publicysta jerozolimskiej gazety „Al-Quds” Zuheir Al-Dabai, powiedział, że szejk przekroczył granicę i że zamiast wygłaszać kazania dla dobra wszystkich szerzy propagandę mającą na celu zdobycie korzyści materialnych dla jednej ze stron kosztem drugiej. Powiedział, że to uprawianie propagandy było przyczyną podziałów w świecie arabskim „nad uwiecznieniem których trudzą się nasi wrogowie i bez których syjonistyczne przedsięwzięcie nie osiągnęłoby szeregu sukcesów naszym kosztem…” Dodał, że krytyka jest dozwolona, ale nie wyzwiska lub oskarżanie innych o apostazję albo inne formy wykroczeń, lub twierdzenie, że ma się monopol na prawdę i na reprezentowanie religii i ojczyzny [14] .

3. Jest on niewdzięczny wobec przywódców Autonomii Palestyńskiej

Hafez Al-Barghouti, redaktor gazety rządu Autonomii Palestyńskiej “Al-Hayat Al-Jadida”, napisał: „Chociaż Al-Qaradhawi przyznał… że w 1951 r. Arafat nauczył go jak trzymać karabin, żeby mógł walczyć z Anglikami w Egipcie, a także przyznał, że to Abbas wyznaczył go na stanowisko w Katarze, gryzie on rękę, która nauczyła go jak pociągnąć za spust i gryzie rękę, która podpisała jego mianowanie na stanowisko w Katarze wzywając, by ten, który podjął tę decyzję [Abbas] został ukamienowany w Kaabie. [Ponadto] nie cofnął tego odrażającego wezwania, mówiąc, że zależy to od tego, czy Autonomia Palestyńska okaże się odpowiedzialna za rozlew palestyńskiej krwi – nie patrzy zaś na [zakrwawione] ręce szejków swojego sprzymierzeńca, Hamasu” [15] .

Nadia Ailabouni, palestyńska dziennikarka mieszkająca w Wiedniu, kwestionowała duchowy autorytet Al-Qaradhawiego i jego prawo do uczenia Palestyńczyków patriotyzmu. Napisała: „Czy Al-Qaradhawi mianował się gubernatorem albo kalifem Palestyńczyków? Czy nasi ludzie przysięgli mu lojalność jako, powiedzmy, muftiemu Palestyńczyków? Czy też tak nadął się, że uważa się za większego i ważniejszego niż Doha i jej meczety […?]

Mamy prawo krytykować tego kaznodzieję, który traktuje religię i fatwy jak umowę w interesach. Mamy prawo krytykować to, że wyrządza szkody naszej wolności i naszemu reżimowi politycznemu, w którym nie ma miejsca na morderstwa i kamienowanie […] Nie aspirujemy do ustanowienia ‘kalifatu’ w Palestynie. Chcemy nowoczesnego, demokratycznego państwa dla wszystkich, niezależnie od religii i przynależności politycznej […]

Nasi ludzie nie chcą być rządzeni przez mężczyzn w turbanach i z amuletami – szczególnie po tym, jak widzieliśmy ich niesprawiedliwość, tyranię i krwiożerczość i jak deptali ludzkie życie i najbardziej fundamentalne prawa człowieka [co widzimy na] modelach Hamasu, Iranu, Sudanu i talibów. Ten szejk nie powinien był mylić jaskiń Tora Bora z Palestyńczykami” [16] .

4. Al-Qaradhawi, Katar, Hamas są sprzymierzeni przeciwko PLO

Innym twierdzeniem było, że Al-Qaradhawi jest zaprzedany swoim bogatym panom, tj. przywódcom Kataru. Publicysta „Al-Ayyam” Hamada Faraaneh napisał: „Hamas, który ustanowił sojusz z niektórymi milionerami z Zatoki Perskiej w oparciu o ich wrogość wobec PLO, dąży do dwóch celów: jeden, zalegalizować krwawy zamach stanu w Gazie, który zastąpił PLO i Autonomię Palestyńską; i dwa, popierać i usprawiedliwiać swoich bogatych panów z Zatoki Perskiej, unikających płacenia długu, który muszą płacić jako Arabowie, muzułmanie i ludzie zamożni dla wyzwolenia Palestyny i obrony muzułmańskich i chrześcijańskich miejsc świętych przez izraelizacją, judaizacją i syjonizacją.

Yousuf Al-Qaradhawi, posłuszny służący, zmobilizował swoje pióro, język i zdolności lingwistyczne dla swoich bogatych panów [przywódców Kataru], którzy cieszą się ochroną obcych baz wojskowych i wywiadu. [Zrobił to] nie mrugnąwszy okiem i nie wspominając jednym słowem faktu, że te bazy służą do bombardowania i niszczenia Iraku i do bombardowania i niszczenia usouliyyoun [fundamentalistów] w Afganistanie” [17] .

5. Wydaje sprzeczne fatwy

Al-Qaradhawi był także krytykowany za wydawanie sprzecznych fatw oraz fatw na zamówienie. Publicysta „Al-Ayyam” dr Abd Al-Majid Suwailim napisał: „Czy mamy wierzyć szejkowi Al-Qaradhawi teraz, czy wierzyć innym jego fatwom, które dozwalają wybory w Iraku, oskarżają szyitów o apostazję lub stwierdzają, że reżim Abd Al-Nassera był reżimem apostatów, z których pewne wycofał, zależnie od pory dnia lub zmiany sytuacji?” [18]

Publicysta “Al-Hayat Al-Jadida”Bakr Abu Bakr szydził z Al-Qaradhawiego za ożenek z nieletnią dziewczynką, przedstawiając to jako jedną z niesprawiedliwości wyrządzanych dziewczynkom w społeczeństwie islamskim. Zaatakował go także za jego sprzeczne i tendencyjne fatwy: „W fatwie, która jest zarówno absurdalna, jak i wprawiająca w zakłopotanie, Al-Qaradhawi pozwolił muzułmanom walczyć razem z Amerykanami przeciwko muzułmańskim braciom w Afganistanie… Pospieszył [także] z próbą powstrzymania talibów przed wysadzeniem w powietrze pomników Buddy, nazywając je dziedzictwem ludzkości, żeby zdobyć punkty w ONZ i USA i u tych, którzy kochają starożytności – ale nie u swoich islamskich kolegów […]

Kiedy Yousuf Al-Qaradhawi sprzeciwił się szerzeniu szyizmu w Egipcie, zaatakowały go irańskie media, tak że nie mógł złapać oddechu; poprosił o pomoc Bractwo Muzułmańskie w Egipcie, prośbę odrzucono i rozczarowany wrócił do Doha – mimo że był jednym z najważniejszych kandydatów Bractwa Muzułmańskiego na stanowisko Przewodnika Duchowego. Dlaczego [nie wybrano go na to stanowisko]? Ponieważ liczy się polityka i pieniądze, nie zaś ta fatwa, którą wydał bez konsultacji [z Bractwem Muzułmańskim]. W ten sposób nie udało mu się powstrzymać szerzenia szyizmu, a także stracił poparcie swoich sunnickich przyjaciół […] [19]

Tym szejkiem kieruje jego kapryśna polityka, nie zaś religia muzułmańskich wiernych, którzy mają stałe zasady; tak więc chwieją się jego poglądy i jego orzeczenia, a myślenie zmienia z jednego kierunku do drugiego. Ten człowiek niedawno wydał orzeczenie przeciwko prezydentowi [Autonomii Palestyńskiej] Abu Mazenowi [Abbasowi] – który odpowiedział prasie i mediom katarskim stanowczo, lojalnie i odważnie […]

My, Palestyńczycy, bijemy się w świętej wojnie, walcząc codziennie przeciwko izraelskiemu wrogowi, w każdym kącie i w każdej dzielnicy [podczas gdy] on patrzy na nas z daleka” [20] .

6. Al-Qaradhawi ignoruje przywódców arabskich wyrządzających szkody Gazie

Muhammad Inaya, palestyński dziennikarz mieszkajacy w USA napisał: “Oczekujemy, że jeśli szlachetny i mądry szejk Yousuf Al-Qaradhawi wierzy w karę ukamienowania w Mekce – czemu sprzeciwiamy się z zasady – to powinien także pokazać odwagę człowieka, który wierzy w sprawiedliwość i aspiruje do niej, zestawiając nową listę, która obejmuje dziesiątki arabskich przywódców i dowódców wojskowych, którzy są bezpośrednio i pośrednio odpowiedzialni za zniszczenia i straty, które dotknęły Gazę i jej mieszkańców.

Wypadałoby Al-Qaradhawiemu zastosować karę ukamienowania także wobec nich, zanim przyjdzie kolej prezydenta Mahmouda Abbasa [21] .

Oświadczenia popierające Al-Qaradhawiego

Członkowie Hamasu i publicyści witryn internetowych związanych z Hamasem oraz z elementami odrzucającymi [Autonomię Palestyńską] wypowiedzieli się w obronie Al-Qaradhawiego. Powiedzieli, że ataki na niego są skierowane na islam, nie na samego szejka, i że Al-Qaradhawi miał rację wzywając do ukamienowania Abbasa, ponieważ ten ostatni popełnił przestępstwo.

1. Szkodzenie Al-Qaradhawiemu znaczy szkodzenie drodze oporu

Abd Al-Bari Atwan, redaktor londyńskiej gazety “Al-Quds Al-Arabi”, powiedział: „Ataki na Al-Qaradhawiego są wycelowane nie w niego osobiście, ale także w drogę oporu, w którą on wierzy i którą włączył do swojego programu religijnego i kazań oraz 60 książek, które napisał […]

Islam, który przyjmuje ‘kulturę oporu’ został sklasyfikowany jako islam ekstremistyczny lub terrorystyczny, który należy traktować jako przestępczy i zwalczać go. Czy choć jeden Arab albo państwo islamskie wyraził poparcie dla oporu talibów przeciwko amerykańskiej okupacji – który jest legalnym oporem wobec nielegalnej okupacji?” [22]

2. Al-Qaradhawi poparł Palestyńczyków

Ministerstwo Dziedzictwa Religijnego Hamasu, na którego czele stoi dr Taleb Abu Shaer, ogłosiło nadchodzącą konferencję na cześć Al-Qaradhawiego pod tytułem „Wysiłki dra Al-Qaradhawiego w służbie islamu i wsparcia sprawy palestyńskiej”.

W artykule redakcyjnym “Al-Quds Al-Arabi” napisano: Być może Al-Qaradhawi osądził pospiesznie, po otrzymaniu błędnej informacji, która spowodowała, że skrytykował palestyńskiego prezydenta. […] Ale w żaden sposób nie znaczy to, że imamowie w meczetach na [Zachodnim Brzegu], którzy mają ograniczoną znajomość prawa religijnego, mają obrażać najwyższe źródło autorytetu islamskiego, takie jak szejk Al-Qaradhawi”.

Artykuł ten wyraził także żal, że Autonomia Palestyńska zaatakowała Al-Qaradhawiego mimo jego poparcia dla Palestyńczyków i ich sprawy [23] .

3. Al-Qaradhawi ma rację: Abbas popełnił przestępstwa

Kamal Jaber, publicysta związanej z Hamasem witryny internetowej napisał: „Czy Mahmoud Abbas odniósł bezprecedensowy sukces w sprawie Jerozolimy, uchodźców i więźniów? I nie ma już nic do roboty poza otwieraniem frontu przeciwko duchownym i symbolom arabskiej ummah?

Jaki jest logiczny kontekst tych ataków na szejka? Najwyraźniej jest on skierowany na zabicie w nas ducha i zniszczenie nas od środka. Nic dziwnego, że Abbas popełnił to wielkie przestępstwo, ponieważ od ustanowienia Autonomii Palestyńskiej, wnosił tylko podziały i intrygi do naszego narodu. To on spiskował przeciwko wyborowi naszego narodu [tj. wyborowi Hamasu]. [1] on jest głównym podżegaczem do blokady naszych ludzi w Gazie […]

Abbas spiskował [także w sprawie] wojny w zeszłym roku w Gazie i brał w niej udział. W świetle tego wszystkiego nie powinniśmy być zdumieni, że [rozkazał] poświęcić piątkowe kazania w meczetach na Zachodnim Brzegu na atakowanie duchownego szejka Yousufa Al-Qaradhawiego, a równocześnie rozpoczął wojnę [z Al-Qaradhawim] w mediach […]

Jakie przestępstwo popełnił szejk Al-Qaradhawi mówiąc, że każdy, któremu zostanie dowiedzione, że spiskował przeciwko narodowi palestyńskiemu i go zdradził, albo przez [odrzucenie] raportu Goldstone’a, albo w związku z wojną w Gazie, powinien być ukamienowany? […] Dlaczego nie zaprzeczył przestępcy Libermanowi [izraelski minister spraw zagranicznych], kiedy ten potwierdził, iż [Abbas] podbechtywał syjonistów w ich postanowieniu wyeliminowania Hamasu podczas wojny – niemniej wściekł się, kiedy szejk Al-Qaradhawi przedstawił logiczne i sprawiedliwe żądanie? „ [24]

Inny publicysta tej witryny, dr Salah Al-Raqab, napisał: “Czy nie jest dziwne lub niewiarygodne, że niejaki Mahmoud Al-Habbash [minister dziedzictwa religijnego Autonomii Palestyńskiej] agresywnie zaatakował szlachetnego duchownego dra Yousufa Al-Qaradhawiego, przypochlebiając się w ten sposób swojemu panu – to jest, Mahmoudowi Abbasowi – który jest emirem [odpowiedzialnym] za bezpieczeństwo i koordynację militarną i współpracę z Żydami w zabijaniu bojowników dżihadu w Palestynie i w wojnie przeciwko naszym ludziom w Palestynie” [25] .

Inny atak na Habbasha przypuścił jeszcze inny autor tej witryny. Ibrahim Hamami napisał: „Szejk szatanów, niejaki Mahmoud Habbash, który został wyrzucony ze swojej poprzedniej organizacji, uciekł z Gazy i został mianowany ministrem przez Abbasa i Fayyada, wydał wiążący okólnik, lub to, co oni nazywają ‘obowiązkowym kazaniem piątkowym dla wszystkich meczetów na Zachodnim Brzegu’, atakując szlachetnego i uczonego szejka Yousufa Al-Qaradhawiego za powiedzenie prawdy – a mianowicie, że jeśli zostanie dowiedzione, iż Abbas spiskował przeciwko swojemu narodowi, powinien zostać ukamienowany…

Abbas i jego pionki wiedzą, że [Abbas] rzeczywiście spiskował i nadal spiskuje przeciwko Palestyńczykom i przeciwko sprawie […]

Meczety na Zachodnim Brzegu powstały [jednak] przeciwko kolaborantom i przeciwko żądaniom Habbasha, wykonawcy poleceń Abbasa. Kaznodzieje odmówili posłuchania tej szatańskiej informacji i każdego, kto ośmielił się zaatakować szlachetnego duchownego szejka Al-Qaradhawiego, spotkało zdjęcie z ambony” [26] .

Islamski kaznodzieja dr Wajdi Ghneim powiedział: „Kampania Autonomii Palestyńskiej przeciwko duchownemu dr Yousufowi Al-Qaradhawiemu jest przestępstwem przeciwko duchownym w ummah […] Okupowany Zachodni Brzeg znajduje się pod przywództwem kogoś zwanego Mahmoudem Abbasem, który jest otwarcie agentem Daytona i jest wspólnikiem w torturowaniu towarzyszy, schwytanych bojowników dżihadu i eksterminacji oporu we wszystkich postaciach…

Nie ma żadnej wartości człowiek, który zarzuca kłamstwa i wymyśla kalumnie na duchownego Al-Qaradhawiego – który jest zbyt wysoko ponad takim człowiekiem jak ten Mahmoud Abbas, by ten mógł dyskutować jego zachowanie lub krytykować go” [27] .

Poniżej podajemy ogłoszenie o konferencji Ministerstwa Dziedzictwa Religijnego Hamasu pt. „Wysilki dra Al-Qaradhawi w służbie islamu i wsparcia sprawy palestyńskiej” [28] .

*C. Jacob jest pracownikiem naukowym w MEMRI


[1] “Al-Raya” (Katar), 10 października 2009.

[2] “Al-Watan” (Katar), 6 stycznia 2010.

[3] “Al-Watan” (Katar), 9 stycznia 2010.

[4] “Al-Ayyam” (Autonomia Palestyńska), 16 stycznia 2010.

[5] Ikhwanonline.com, 15 stycznia 2010.

[6] “Al-Quds Al-Arabi” (Londyn), 16 stycznia 2010.

[7] Palestine-info.info, February 6, 2010.

[8] “Al-Hayat Al-Jadida” (Autonomia Palestyńska), 12 stycznia 2010.

[9] “Al-Hayat Al-Jadida” (Autonomia Palestyńska), 4 lutego 2010.

[10] Palvoice.com, 16 stycznia 2010.

[11] “Al-Hayat Al-Jadida” (Autonomia Palestyńska), 16 stycznia 2010.

[12] W całym tym tekście wielokropek bez nawiasów znajduje się w oryginalnym tekście arabskim, zaś wielokropek w nawiasach jest dodany przez MEMRI.

[13] “Al-Ayyam” (Autonomia Palestyńska), 13 stycznia 2010.

[14] “Al-Quds” (Jerozolima), 18 stycznia 2010.

[15] “Al-Hayat Al-Jadida” (Autonomia Palestyńska), 11 stycznia 2010.

[16] Amad.ps, 16 stycznia 2010.

[17] “Al-Ayyam” (Autonomia Palestyńska), 13 stycznia 2010.

[18] “Al-Ayyam” (Autonomia Palestyńska), 14 stycznia 2010.

[19] “Al-Hayat Al-Jadida” (Autonomia Palestyńska), 16 stycznia 2010.

[20] “Al-Hayat Al-Jadida” (Autonomia Palestyńska), 16 stycznia 2010.

[21] “Al-Quds” (Jerozolima), 17 stycznia 2010.

[22] “Al-Quds Al-Arabi” (Londyn), 24 stycznia 2010.

[23] “Al-Quds Al-Arabi” (Londyn), 17 stycznia 2010.

[24] Palestine-info.info, 17 stycznia 2010.

[25] Palestine-info.info, 17 stycznia 2010.

[26] Palestine-info.info, 16 stycznia 2010.

[27] Paltimes.net, 17 stycznia 2010.

[28] http://www.qaradawi.net/mritems/streams/2010/1/28/2_7494_1_19.pdf, February 2010.