Na tle ostatniej rundy walk między Izraelem a Palestyńskim Islamskim Dżihadem (PIJ) w Strefie Gazy, palestyński dziennikarz Samir Al-Barghouti, publicysta katarskiej gazety „Al-Watan”, wezwał Palestyńczyków wszystkich frakcji do przeprowadzania zamachów terrorystycznych w całym Izraelu, z północy na południe, aby zadać ciosy Izraelczykom i zastraszyć ich. Wezwał również kraje arabskie do otwarcia frontów przeciwko Izraelowi i wydalenia izraelskich ambasadorów ze swojego terytorium, by nie było dla nich za późno na skruchę. „Historyczna i religijna obietnica dotycząca Palestyny ​​wkrótce się spełni” – stwierdził, dlatego konieczne jest kontynuowanie ataków na Izrael.

Należy zauważyć, że Al-Barghouti często wzywa do walki zbrojnej przeciwko Izraelowi. W rzeczywistości zaledwie dwa miesiące temu opublikował podobny artykuł, nawołujący do oblegania, ścigania i atakowania Izraelczyków w Tel Awiwie i w każdej części Palestyny, od rzeki do morza. [1]

Poniżej podajemy przetłumaczone fragmenty jego ostatniego artykułu: [2]

Uderzcie [ich] w głębi osiedli jerozolimskich, w Tel Awiwie i we wszystkich częściach ziemi, którą ukradli i której ludność wypędzili, od Ras Al-Nakoura [na północy] do Rafah [na południu]. Uderzcie [ich] i niech będą błogosławione wasze ręce. Nawet jeśli nie zranicie ani jednego z nich, wystarczy ich zastraszyć i zasiać wśród nich strach. Gdyby był ktoś, kto uderzyłby [ich] na terenach z 1948 r., państwo apartheidu [tj. Izrael] nie istniałoby na naszej ziemi do dziś. Gdyby nie Porozumienia z Camp David i Porozumienia z Oslo, ani jeden syjonista nie pozostałby w Palestynie [dziś]…

Och, członkowie Saraja Al-Kuds [wojskowego skrzydła PIJ], [Brygad] Al-Kassam [wojskowego skrzydła Hamasu], [Brygad Męczenników] Al-Aksa [wojskowego skrzydła Fatahu] i wspólnej sali operacyjnej [która nadzorowała] Zemstę Wolnej Kampanii [tj. ostatnią rundę walk w Gazie]! Uderzcie [ich], ponieważ historyczna i religijna obietnica dotycząca Palestyny ​​wkrótce się spełni. [3 ]Puste kłamstwo [Theodora] Herzla wyparowało, gdy czyste dusze [zabitych przez Izrael agentów PIJ] powstały na spotkanie swojego Stwórcy, płacząc nad zaniedbaniem przez islamski i arabski [naród] [meczetu Al-Aksa], celu Nocnej Podróży Wysłannika Allaha i miejsca, z którego wstąpił do nieba… Och, członkowie [Brygad] Al-Kuds i Al-Kassam, Ludowego [Frontu Wyzwolenia Palestyny] i Demokratycznego [Frontu Wyzwolenia Palestyny] ], Fatahu i Al-’Asify [dawna nazwa wojskowego skrzydła Fatahu], nie słabnijcie i nie smućcie się, a będziecie mieli przewagę, jeśli Allah pozwoli [Koran 3:139]. Obietnica wkrótce zostanie zrealizowana. Wyruszcie, o wyznawcy i zwolennicy Allaha! Niech [wszystkie] fronty – od Libanu po Golan, Dolinę [Jordańską] i Synaj – zostaną otwarte i niechaj ambasadorzy tworu [syjonistycznego] zostaną wydaleni z arabskich krajów – by nie nadszedł dzień, kiedy skrucha grzeszników [tj. krajów arabskich] już nie zostanie zaakceptowana. 


[1]  See MEMRI Special Dispatch No. 10526 – Article In Qatari Daily Incites To Terror Attacks Against Israelis: Surround Them, Pursue Them, 'Make It So That They Will Never Be Safe – Not In Jerusalem, Not In Tel Aviv’, March 16, 2023. For further inciting articles by Al-Barghouti, see MEMRI Special Dispatch No. 10281 – Column In Qatari Daily Praises Palestinian Terrorist 'Uday Al-Tamimi: You Taught Us The Meaning Of Resistance And Martyrdom; You Refused To Surrender And Envisioned Only Your Place In Paradise – October 25, 2022; Special Dispatch No. 9891 – Qatari Press Praises Tel Aviv Terror Attack In Which Three Israelis Were Killed – And The Terrorist Who Carried It Out – April 12, 2022.

[2] Al-Watan (Qatar), May 14, 2023.

[3] The reference is apparently to Allah’s promise in the Quran that the Muslims will ultimately vanquish the infidels, which some Palestinian and Muslim circles tend to interpret as a promise that Palestine will be restored to Islamic rule.

Visit the MEMRI site in Polish: http://www2.memri.org/polish/

If you wish to reply, please send your email to memri@memrieurope.org

 


[1]  Zob. MEMRISpecial Dispatch nr 10526 –Artykuł w Katarskim dzienniku podżega do ataków terrorystycznych na Izraelczyków: Otocz ich, ścigaj ich, „Zróbcie to tak, żeby nigdy nie byli bezpieczni – nie w Jerozolimie, nie w Tel Awiwie”,marzec 16, 2023. Dalsze podżegające artykuły Al-Barghoutiego można znaleźć w depeszy specjalnej MEMRI nr 10281 –Kolumna w katarskim dzienniku chwali palestyńskiego terrorystę Uday Al-Tamimi: Nauczyliście nas znaczenia oporu i męczeństwa; Odmówiłeś poddania się i wyobraziłeś sobie tylko swoje miejsce w raju– 25 października 2022 r.; Depesza specjalna nr 9891 –Katarska prasa chwali atak terrorystyczny w Tel Awiwie, w którym zginęło trzech Izraelczyków – i terrorystę, który go przeprowadził– 12 kwietnia 2022 r.

[2] Al-Watan(Katar), 14 maja 2023 r.

[3] Najwyraźniej odnosi się to do obietnicy Allaha w Koranie, że muzułmanie ostatecznie pokonają niewiernych, co niektóre kręgi palestyńskie i muzułmańskie interpretują jako obietnicę przywrócenia Palestyny ​​pod panowanie islamu.