9 maja 2022 r. witryna internetowa Hamasu, Palinfo.com opublikowała artykuł Suleimana Abu Sity zatytułowany „Strategiczne znaczenie Palestyńczyków wewnątrz [Izraela] w każdej przyszłej wojnie”. Artykuł twierdzi, że „Palestyńczycy w Izraelu”, tj. izraelscy Arabowie, mają wyraźną przewagę w konfrontacji z Izraelem, ponieważ mieszkają w pobliżu skupisk ludności i głównych arterii komunikacyjnych w całym kraju, a zatem mogą stosunkowo łatwo wyrządzić znaczne szkody. Autor proponuje kilka sposobów, w jakie mogą zaszkodzić Izraelowi, na przykład wylewanie ropy na główną autostradę; blokowanie ważnych dróg na południu, gdzie znajdują się duże bazy wojskowe, a tym samym odcinanie ich od reszty kraju; blokowanie ruchu kolejowego poprzez układanie kamieni na torach; sabotowanie samolotów w ich bazach poprzez strzelanie do nich lub zalewanie hangarów; wzniecanie pożarów lasów, podpalanie strategicznych fabryk i instytucji itp.

Poniżej podajemy przetłumaczone fragmenty tego artykułu:    

Liczba Palestyńczyków na okupowanym [terytorium] wewnątrz kraju [tj., izraelskich Arabów] wynosi dwa miliony, co znaczy, że są znaczącą i wpływową siłą, która sprawia kłopoty syjonistycznemu tworowi [tj., Izraelowi] – szczególnie dlatego, że mają znaczną siłę, którą okupant zaczął zauważać po kampanii Miecz Jerozolimy [rundzie walk w Gazie w maju 2021 r.]. Podczas tej kampanii obywatele przeciwstawili się okupacji i jej osadnikom, podczas gdy bracia w Strefie Gazy walczyli w heroicznej bitwie w odpowiedzi na [wydarzenia] w Al-Aksa, który stoi przed brutalną syjonistyczną agresją. Działania [izraelskich Arabów] zaniepokoiły siły okupacyjne, które zaczęły uwzględniać wśród swoich rozważań wojskowych możliwość, że młodzież palestyńska w [Izraelu] może utrudniać ruch sił zbrojnych i sabotować ich operacje i plany wojskowe. [Zostali również zmuszeni do rozważenia] możliwości wybuchu starć na dużą skalę z osadnikami [tj. z żydowskimi Izraelczykami], z którymi policja nie byłaby w stanie sobie poradzić, [rozwój sytuacji], który koniecznie wymagałby sprowadzenia wojska, wpływając w ten sposób na jego działanie w innych obszarach i wyczerpując go poprzez angażowanie go w zadania inne niż jego główna misja.

Tym, co sprawia, że ​​wpływ Palestyńczyków w [Izraelu] jest jeszcze większy, jest ich bliskość do skupisk ludności syjonistycznych osadników, tak że jeśli jeden z nich chce przeprowadzić operację, może to zrobić natychmiast, bez konieczności przekraczania granic i punktów kontrolnych, ponieważ znajduje się w samym środku wroga. Palestyńczycy w [Izraelu] mają znaczne siły strategiczne, ponieważ są rozproszeni po całej Palestynie, od Akki i Hajfy na północy po Negew na południu, przez Ramleh, Lod i Trójkąt w centralnym [Izraelu], co oznacza, że ​​ich działalność wpływa na cały [izraelski] twór, a nie tylko na konkretny obszar.

Na przykład, w przypadku starcia Strefa Gazy nie może aktywnie wpłynąć na północne [części] okupowanej Palestyny. Podobnie, jeśli libański ruch oporu [tj. Hezbollah] dołączy do konfliktu z wrogiem, nie może aktywnie wpłynąć na południe Palestyny. Ale Palestyńczycy wewnątrz [Izraela] mogą wpłynąć na cały [izraelski] twór, zwłaszcza że wróg nie może izolować tych Palestyńczyków i oblegać ich…

[Kolejną] ich mocną stroną jest ich bliskość do głównych autostrad w okupowanej Palestynie [tj. Izraelu], co oznacza, że ​​mogą odciąć te drogi i całkowicie unieruchomić na nich ruch – zarówno wojskowy, jak i cywilny. Rozważ, co się zdarzy, jeśli młody człowiek wyleje [duże] ilości ropy na autostradę 6, jedną z głównych autostrad [izraelskiego] tworu, która łączy południe z północą i jest uważana za kluczową arterię w przypadku konfrontacji z ruchem oporu w Libanie [tj. Hezbollahem]. Ta autostrada znajduje się w pobliżu Wadi 'Ara, gdzie znajduje się bardzo znaczna koncentracja Palestyńczyków.

Może to mieć miejsce na szerszą skalę w Negewie, gdzie populacja palestyńska jest rozrzucona na dużym obszarze geograficznym. Jego [palestyńscy] mieszkańcy mogą zablokować dziesiątki kluczowych dróg, izolując Beer-Szebę i być może [całą] południową Palestynę – gdzie znajdują się najważniejsze bazy wojskowe i lotnicze jednostki [izraelskiego] tworu – od północy i centrum [kraju], gdzie koncentruje się większość ludności. Niewątpliwie dotyczy to również ruchu kolejowego, który może być bardzo łatwo zablokowany i unieruchomiony. Możemy sobie wyobrazić, na przykład, jak wiele zakłóceń może spowodować ułożenie [dużych] ilości kamieni wzdłuż torów kolejowych na Negewie.

Palestyńczycy z Negewu mogą również skutecznie wpływać i [szkodzić] dziesiątkom strategicznych baz wojskowych i lotniczych w pobliżu obszarów, na których żyją. Syjoniści skarżyli się w przeszłości, że niektórzy z nich sabotowali ważny sprzęt wojskowy i przejmowali [duże] ilości broni. Zaledwie kilka miesięcy temu dwóch żołnierzy syjonistycznych zostało zabitych przez własne siły podczas próby zwalczania takich operacji.

Wyobraźcie sobie zakres szkód, jakie zostałyby wyrządzone zdolnościom [walki] powietrznej [izraelskiego] tworu w przypadku wojny totalnej, gdyby niektórzy Palestyńczycy z Negewu strzelali do nowoczesnych myśliwców, kiedy znajdowały się na ziemi wewnątrz hangarów lub uszkodzili je w inny sposób, np. podpalając lub zalewając wodą.

Ponadto bliskość geograficzna Palestyńczyków wewnątrz [Izraela] pozwala im przeprowadzać operacje, które poważnie zagrażają tworowi [izraelskiej] przy minimalnym wysiłku. Mogą podpalić lasy, ważne fabryki i ważne instytucje. Może to sparaliżować wiele możliwości tworu podczas konfrontacji, odwrócić uwagę jego instytucji i rozproszyć ich [siły].

To są niektóre z mocnych stron Palestyńczyków w [Izraelu], które znacznie zwiększają ich zdolność do konfrontacji z tworem syjonistycznym w każdej przyszłej wojnie. To sieje głębokie zaniepokojenie i obawy w sercu syjonistycznego wroga. [1]


[1] Palinfo.com, May 9, 2022.