29 kwietnia 2022 r. wiec w Międzynarodowy Dzień Kuds w Dearborn, Michigan, zorganizowany przez Komitet Al-Kuds, był nadawany na żywo na stronie Facebooka Dearborn. org. Prowadzący wiec wzywał do „szlachetnego, honorowego [i] odważnego oporu zbrojnego” w Palestynie i do jej „całkowitego wyzwolenia”. Odrzucił rozwiązanie w postaci dwóch państw i powiedział, że nie ma żadnej różnicy między Gazą, Zachodnim Brzegiem i resztą Palestyny. Ponadto poetka z Michigan, Fatima Najdi, recytowała wiersz o tym, jak mogła zobaczyć “trzęsienie się ze strachu” tego “rakowatego tworu”, jakim jest Izrael, i „ostatnie chrapliwe oddechy tych syjonistów”. Powiedziała też, że kiedy Tel Awiw zostanie zrównany z ziemią, ludzie będą krzyczeć „Nigdy poniżenia!” Więcej o Komitecie Al-Kuds znajduje się w klipie MEMRI TV Nr 7284.

Aby zobaczyć klip z wiecu w Dearborn, Michigan, kliknij tutaj lub poniżej.

Czy widzicie „trzęsienie się ze strachu tego rakowatego tworu, ostatnie chrapliwe oddechy tych syjonistów  [?]… Kiedy Tel Awiw będzie zrównany z ziemią, będziemy krzyczeć ‘Nigdy poniżenia!’” 

Fatima Najdi: Czy słyszycie to, co ja słyszę? Czy widzicie to, co ja widzę? Trzęsienie się ze strachu tego rakowatego tworu, ostatnie chrapliwe oddechy tych syjonistów i załamanie ich sojuszników? 

[…]

Kiedy Tel Awiw będzie zrównany z ziemią, będziemy krzyczeć „Nigdy poniżenia!” […]

„Jedynym rozwiązaniem dla naszych braci i sióstr w Palestynie jest zbrojny opór – i popieramy to – w sercach i całymi naszymi istotami” 

Mówca: Jesteśmy za całkowitym wyzwoleniem Palestyny, od rzeki do morza, i nie czynimy rozróżnień między Gazą lub Zachodnim Brzegiem, a ziemiami ’48 [Izraelem].

[…]

Syjoniści mogą przyznać, że nie ma rozwiązania w postaci dwóch państw. Dlaczego niektórzy z nas nie mogą? Co pozostaje? Pokojowe protesty? Znowu mamy pewnych ludzi, którzy chcą pozostać akceptowalni dla głównego nurtu. Chcą wyglądać jak umiarkowani. Boją się, że zostaną nazwani ekstremistami, więc dystansują się od szlachetnego, honorowego, odważnego palestyńskiego oporu zbrojnego.  

[…]

Jedynym rozwiązaniem dla naszych braci i sióstr w Palestynie jest opór zbrojny – i popieramy to, i jesteśmy wraz z tym w naszych sercach i w całych naszych istotach.