Jak pokazał raport MEMRI Turkish Media Project (patrz Antysemityzm wspina się na nowe wyżyny w Turcji: groźby przeciwko Żydom tureckim, wyrazy podziwu dla Hitlera, wezwania, by posłać Żydów do obozów koncentracyjnych; Żydzi powinni płacić “specjalny podatek” ) antysemityzm nadal rośnie w Turcji, a przewodzi temu rządząca partia AKP i przedstawiciele państwa. W piątkowym kazaniu imam powiedział, że według Allaha „najbardziej zaciekłymi i dzikimi wrogami islamu na ziemi są Żydzi”; parlamentarzysta AKP nazwał to kazanie „wspaniałą mową” i promował je na swojej stronie na Facebooku. Gubernator prowincji Edirne, kiedyś centrum żydowskiego życia w Turcji, zadekretował „z wielką nienawiścią w sercu”, że Wielka Synagoga prowincji, która obecnie podlega renowacji, nie zostanie otwarta, jak planowano, jako dom modlitw Żydów, ale zamiast tego zostanie „muzeum bez żadnych eksponatów”.

Poniżej podajemy przykłady niedawnych wyrazów antysemityzmu w Turcji oraz niektóre reakcje na nie:

Raport o mowie nienawiści w mediach tureckich: gazeta islamistyczna “Yeni Akit” prowadzi – Żydzi stanowią cel numer 1

Według raportu opublikowanego 20 grudnia 2014 r. przez Fundację Hrant Dink, nazwaną imieniem turecko-ormiańskiego dziennikarza, zamordowanego w 2007 r., popierająca AKP islamistyczna gazeta „Yeni Akit” stoi na czele listy mediów, które publikują retorykę nienawiści. Według tego badania Żydzi stanowią cel numer 1 mowy nienawiści, a po nich są Ormianie i chrześcijanie. Kolejnym najgorszym winowajcą jest inna gazeta islamistyczna “Mili Gazete” [1].Wykresy: po lewej “Mowa nienawiści w mediach tureckich”; po prawej ”Grupy, na które się kieruje”, pokazująca Żydów na pierwszym miejscu, a za nimi Ormian i Chrześcijan. Źródło: Diken (Turcja), 30 grudnia 2014

Imam w kazaniu piątkowym: „Allah mówi” że „najbardziej zaciekłymi i dzikimi wrogami islamu na Ziemi są Żydzi”; parlamentarzysta AKP nazywa to kazanie „wspaniałym” i zamieszcza je na swojej stronie Facebooka

29 listopada 2014 r. OdaTV informowała o kazaniu piątkowym z lipca 2014 r. w meczecie Ulu w Diyarbakir, w którym imam Mehmet Sait Yaz powiedział [2]:

„Najbardziej zaciekłymi i dzikimi wrogami islamu na Ziemi są Żydzi. Kto to mówi. To mówi Allah. Żydzi i chrześcijanie nigdy cię nie zaakceptują, aż poddasz się ich religii. Ci Żydzi zepsuli wszystkie porozumienia na ziemi i zamordowali 17 swoich proroków…

Gaza jest frontem bitwy całego świata islamskiego. Jeśli Gaza padnie, padną także zarówno Mekka, jak Medyna. Oni [w Gazie] zostają męczennikami za nas. Palestyńczycy są ofiarami za naszą religię [islam]. Spójrzcie [na] tych, którzy propagują prawa człowieka, na tę nikczemną Europę, tak zwany wzór osobowy dla nas, która uczy swojej tak zwanej cywilizacji, tej barbarzyńskiej cywilizacji… Meczety [w Gazie] są niszczone, świątynie, minarety są niszczone.

My [muzułmanie] wierzymy w książkę [tj. Koran], należymy do religii [tj. islam], która nakazuje nam jako muzułmanom nigdy nie zabijać niewinnych ludzi. Nie możemy nawet zabić Żyda, który jest niewinny. Albo chrześcijanina, który jest niewinny. Ale ich tak zwani przywódcy religijni mówią do mediów, że wszyscy Palestyńczycy muszą zostać zabici, że wszystkie palestyńskie matki powinny zostać zabite. [Oni mówią, że] matki nie powinny rodzić dzieci, bo zostaną one żołnierzami Posłańca Allaha [Mahometa].

A ja oświadczam tutaj: wszyscy Żydzi, którzy chwycili za broń, że mordować muzułmanów, musza zostać zabici i Izrael musi zostać wymazany z mapy! I będzie wymazany z mapy z pomocą Allaha! Nie martwcie się, to jest dobra nowina, o [Allahu] miłosierny, pomóż Palestyńczykom! Swoim czystym imieniem, otwórz drogę do zmiażdżenia Izraela, o Allahu! Pomóż rękom muzułmańskim zniszczyć ich, o Panie! Daj nam dobrą nowinę o wyzwoleniu Al-Aksu, o Allahu! Powiedz nam, że nowi Saladynowie są w drodze i uczyń ich mocarnymi, o Allahu!”Kazanie to wychwalał jako “wspaniałą mowę” parlamentarzysta AKP, Cuma Icten, który zamieścił je na swojej stronie Facebooka [3].

Gubernator prowincji Edirne dekretuje “z wielką nienawiścią w sercu”, że Wielka Synagoga Turcji, obecnie poddana renowacji, nie zostanie otwarta dla Żydów – zamiast tego będzie to muzeum bez żadnych eksponatów.

21 listopada 2014 r. Dursun Sahin, mianowany przez AKP gubernator prowincji tureckiej Edirne, która była kiedyś głównym centrum populacji żydowskiej, ogłosił, że Wielka Synagoga Edirne, zbudowana w 1907 r. największa synagoga w Europie, która obecnie jest restaurowana, nie zostanie, tak jak planowano, dostępna do użytku jako dom oddawania czci religijnej. Powiedział on: „Kiedy wiatry wojny wieją wewnątrz Al-Aksy [w Jerozolimie] i ci bandyci mordują muzułmanów, my odnawiamy ich synagogi tutaj [w Turcji].

Mówię to z wielką nienawiścią w sercu. Ta synagoga, której odrestaurowanie jest niemal ukończone, będzie tylko muzeum, bez żadnych eksponatów w środku” [4].Gubernator Edirne, Dursun Sahin. Źródło: Cumhuriyet, Hurriyet, 22 listopada 2014.

Publicysta gazety popierającej AKP: Przywódca Państwa Islamskiego (ISIS) Al-Baghdadi jest Żydem o imieniu Szimon; żydowska stolica i Mossad stoją za ISIS

W artykule z 15 września 2014 r. w popierającej AKP gazecie “Turkiye”, M. Necati Ozfatura twierdził, że przywódca i kalif Państwa Islamskiego (ISIS), Abu Bakr Al-Baghdadi, urodził się w żydowskiej rodzinie i jego prawdziwe imię brzmi Szimon. Napisał:

„Mossad szkolił [Al-Baghdadiego] od czasu, gdy miał on 11 lat, wysłał go do Bagdadu na studia i dał mu tożsamość nieżyjącego Araba.

Obecnie USA i UE stoją naprzeciwko Izraela [w konflikcie]. Stolica żydowska stoi za ISIS. Globalny kapitał żydowski dostarcza broni i wszystkich środków ISIS. Szkolenie dostarczane jest w obozach w Izraelu. Taktyki i strategie stosowane przez ISIS są z Mossadu i od oficerów armii izraelskiej. Niestety, niektórzy ignoranci i nieświadomi muzułmanie idą za tą osobą [Al-Bagdadim], który jest żydowskiego pochodzenia.

Misją ISIS jest tworzenie chaosu na Bliskim Wschodzie, żeby osłabić pewne państwa arabskie na rzecz bezpieczeństwa Izraela i żeby narysować nową mapę Bliskiego Wschodu. Po II wojnie światowej Anglicy narysowali mapę [Bliskiego Wschodu przy użyciu] linijki. Teraz Izrael rysuje nową mapę, żeby stworzyć inne państwa przez osłabienie wpływu USA w regionie.

Z wyjątkiem niewielu, przywódcy i administratorzy krajów arabskich są przedłużeniem USA i Izraela. Poza Turcją pozostałe 56 krajów islamskich ślepo pożera własnych braci jak hieny. Gdyby rząd CHP [główna partia opozycyjna w Turcji, Ludowa Partia Republikańska] nie zniósł Kalifatu [Osmańskiego], wszystkie te tragedie nie zdarzyłyby się na Bliskim Wschodzie. Tymi, którzy nie dopuścili do utworzenia demokracji, praw człowieka, rządów prawa i systemu wielopartyjnego w 56 krajach islamskich, są chrześcijański Zachód, imperialistyczny kapitał globalny i syjonizm, który rządzi nimi wszystkimi.

Kiedy pieniądze Ameryki były drukowane przez bank żydowski, [prezydent] Kennedy przeniósł drukowanie dolarów do Amerykańskiego Banku Centralnego. I został zabity. Zabiło go lobby żydowskie i junta z Dallas. Gdy tylko Johnson został prezydentem po tym zabójstwie, przywrócił [zadanie] drukowania dolara do żydowskiego banku.

Dwóch prezydentów miało politykę ‘zerowego długu’: Lincoln, który został zabity w 1865 r. i Kennedy, który został zabity w 1963 r.

Najpierw siły imperialistyczne powodują [że inne kraje] są wobec nich zadłużone przez użycie kapitału globalnego, ponieważ ci, którzy akceptują pożyczki, muszą także słuchać rozkazów. Kiedy [ówczesny premier turecki, a obecnie prezydent] Erdogan, zerwał stosunki z Międzynarodowym Funduszem Walutowym, wybuchł ‘protest Gezi’ Izrael, USA i Niemcy stały za próbą zamachu stanu przeprowadzoną 17-25 grudnia 2013 r. przez ‘równoległy konstrukt’ [chodzi o ruch Gulen]…”

Publicysta gazety popierającej AKP:„Żydzi, którzy udają, że stali się muzułmanami lub chrześcijanami są najważniejszą tajną siłą Izraela”

W kolejnym artykule w “Turkiye”, z 1 listopada 201 r., pod tytułem “Żydowskie istnienie na świecie” Ozfatura napisał:

„Ideologia żydowska oparta jest na rasie żydowskiej. Żydzi, którzy udają, że stali się muzułmanami lub chrześcijanami są najważniejszą tajną siłą Izraela. Ci [tajni Żydzi] podstępnie przechwytują kluczowe stanowiska w finansach, mediach i rządach krajów, w których żyją i kierują, i zarządzają tymi krajami tak, że służy to celom globalnych rządów syjonizmu.

Musimy pamiętać ważne wypowiedzi żydowskich profesorów Bernarda Lewisa i Gershoma Scholema, że ‘sabatarianie [5] nigdy naprawdę nie zostali muzułmanami [i że] żyją z podwójną tożsamością sabatariańsko/żydowską, podczas gdy udają, że są muzułmanami’.

Równocześnie w Ameryce nawróceni duchowni żydowscy potajemnie kierują niektórymi kościołami chrześcijańskimi i prowadzą niewiedzące, naiwne masy chrześcijańskie ku ich celowi [tj. globalnym rządom syjonizmu].

Teoria Żyda Samuela Huntingtona o zderzeniu cywilizacji, która obecnie wydaje się skierowana tylko przeciwko muzułmanom, jest w rzeczywistości jednym z największych spisków syjonizmu, którego celem jest cała ludzkość…”

Islamiści tureccy bronią ścięcia tysięcy drzew oliwnych: drzewo oliwne jest “drzewem Żydów”; Turcy muszą ściąć miliony drzew, przestać jeść oliwki

Ścięcie ponad 6 tysięcy drzew oliwnych w dniach 7-8 listopada 2014 r. we wsi Yirca w Manisa w zachodniej Turcji, żeby zrobić miejsce na elektrownię – na co zezwoliła AKP mimo olbrzymich protestów i prób zablokowania buldożerów oraz tuż zanim Najwyższy Sąd Administracyjny Turcji (Danistay) nakazał powstrzymanie tej operacji – było bronione i usprawiedliwiane przez islamistów i media popierające AKP. Ponadto na islamistycznych stronach internetowych krążyła ulotka, w której twierdzono, że drzewa oliwne sadzi „we wszystkich krajach” Izrael, ponieważ jest to „drzewo Żydów”, które w islamskiej tradycji „kamień i drzewo” (Wa’d al-hajar wa-’l-shajar) będzie chronić Żyda w Dzień Sądu Ostatecznego. (Według tej tradycji drzewo identyfikowane jest jako gharqad, nie zaś drzewo oliwne). Ulotka przedstawiała stereotypowego Żyda za drzewem oliwnym.

Poniżej jest tłumaczenie ulotki:


„Dlaczego wszystkie drzewa oliwne powinny być ścięte?

Kiedy nadejdzie Dzień Sądu Ostatecznego, będzie wojna między muzułmanami a Żydami. Muzułmanie zwyciężą w tej wojnie. Żydzi będą uciekać i chować się za drzewami i kamieniami, a drzewa i kamienie powiedzą: ‘O muzułmaninie, za mną jest Żyd, przyjdź i zabij go natychmiast’.

Tylko drzewo oliwne nie wygłosi takiego oświadczenia, bo jest to żydowskie drzewo. Dzisiaj Izrael propaguje sadzenie drzew oliwnych w każdym kraju. Ponieważ wiedzą, że to drzewo będzie ich bronić.

Wczoraj Izrael próbował zapobiec ścięciu drzew oliwnych w Soma [niedaleko od Yirca w Manisa] przez zatrzymanie budowy elektrowni. Udało im się nawet zdobyć nakaz zatrzymania [budowy] od Najwyższego Sądu Administracyjnego (Danistay). Ale nasz rząd przeprowadził powalenie drzew mimo orzeczenia sądu – i przez zrobienie tego pokrzyżował plany Izraela.

Planuje się, że w ciągu następnych trzech lat wszystkie drzewa oliwne w Turcji będą ścięte. To jest wielki cios dla Izraela.

Ale ścięcie tych wszystkich drzew nie wystarczy. Nasza ludność musi także wykonać swój obowiązek; muszą przestać konsumować oliwki i odmówić bycia częścią ich spisku.

NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ, DZIECKO OSMANÓW

#niekupujemyoliwek”

Reakcje na wypowiedzi antysemickie

Główny Rabinat Turcji, Zarząd Fundacji, parlamentarzysta opozycyjnej CHP odpowiadają na oświadczenie gubernatora Edirne, że odnowiona synagoga nie będzie miejscem czci religijnej.

W reakcji na wypowiedź gubernatora Edirne, Dursuna Sahina, że odnowiona Wielka Synagoga nie będzie używana jako miejsce czci religijnej, Główny Rabinat Turcji wydał oświadczenie, stwierdzające: „To skandal, że takie uwagi wypowiada gubernator, który reprezentuje nasz rząd. Według własnych słów gubernatora jego wypowiedź była uczyniona z wielką nienawiścią w jego sercu, zamieniając Żydów Turcji, którzy żyją tutaj dumnie od stuleci, w ‘Innego’ i określając nas [jako] ‘wroga’” [6].

Przewodniczący tureckiego Zarządu Fundacji, Adnan Ertem powiedział agencji informacyjnej Anatolii 22 listopada 2014 r., że wszystkie decyzje dotyczące użytku i funkcjonowania budynków należących do Zarządu, są podejmowane tylko przez Zarząd. Przysiągł, że Wielka Synagoga będzie służyła jako miejsce oddawania czci religijnej dla Żydów i że będzie otwarta dla publiczność – włącznie z odwiedzającymi z całego świata [7].Wielka Synagoga w renowacji. Źródło: Cumhuriyet, Hurriyet, 22 listopada 2014.

Ponadto parlamentarzysta głównej partii opozycyjnej Turcji, CHP, Aykan Erdemir potępił uwagi gubernatora jako “mowę nienawiści” i napisał: „Jeśli Şahin nie ustąpi, by zachować godność stanowiska i honor Turcji, powinien być natychmiast usunięty” Dodał: “jest haniebne, by osobistość publiczna czyniła takie uwagi” i napisał” nienawiść i antysemityzm porwały państwo” [8].


Przypisy (nie spolszczone):

[1] Diken (Turkey), December 30, 2014.

[2] Youtube.com/watch?v=_zX8EjRY8Qk, accessed December 30, 2014.

[3] Facebook.com/video.php?v=702662573162148&pnref=story, posted July 29, 2014, accessed December 30, 2014.

OdaTV (Turkey), November 29, 2014.

[4] Cumhuriyet, Hurriyet, November 22, 2014. Following the Chief Rabbinate’s statement, and under pressure from some liberal columnists, the governor called Chief Rabbi Ishak Haleva, on November 24, 2014, to apologize. He said that his remarks were misunderstood and that he was not referring to Turkey’s Jewish community. Hurriyet Daily News (Turkey), November 25, 2014.

[5] The Sabbateans are the descendants of the Jewish followers of the 17th-century self-proclaimed messiah Sabbetai Sevi, who was forced by the Sultan to convert to Islam; his followers also converted to Islam. While they consider themselves Muslims and are officially recognized as such, the name for them in Turkish, Dönme, which means „convert,” has overtones of „turncoat.”

[6] Hurriyet, Cumhuriyet, November 22, 2014.

[7] AA (Anatolia News Agency), Hurriyet Daily News, November 22, 2014. [8] Hurriyet Daily News (Turkey), November 22, 2014.