Poniżej podajemy fragmenty programu telewizyjnego prowadzonego przez egipskiego prezentera Amra Nassefa w telewizji Hezbollahu Al-Manar TV, nadanego 11 lutego 2011 r.

Żeby zobaczyć ten klip w MEMRI TV, odwiedź http://www.memritv.org/clip/en/0/0/0/0/0/0/2805.htm .

Amr Nassef: Assalam Alajkum, i łaska, i błogosławieństwo Allaha niech na was spadnie. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Jak jesteś sprawiedliwy! Królestwo jest Twoje! Cała chwała Tobie! Allah Akbar. Oh, mój ludzie, jak piękny jesteś! Allah Akbar, Allah Akbar. Faraon został unicestwiony. Męczarnia zniesiona i naród jest zwycięski. Allah Akbar, wszyscy wy tyrani i despoci! Boję się, że to tylko sen. Nadal nie jestem pewien.

Najpiękniejsze słowo, jakie mogę teraz wypowiedzieć, to “Egipt”. Najlepszą rzeczą, jaką można powiedzieć, to że Egipt jest najcenniejszą rzeczą. Egipcie, twoje imię zostało stworzone na całą wieczność. Żyjemy dla Egiptu i umieramy dla Egiptu. Niech żyje Egipt. Cała chwała i honor! Oh sztandar, który powiewa wyżej niż wszystkie sztandary! Przedstawiasz pokój dla twoich umiłowanych i zatracenie dla twoich wrogów. Zawsze będziesz Egiptem. Żyjemy dla Egiptu i umieramy dla Egiptu.

Nasze linie telefoniczne są teraz otwarte. […]

Abdallah Fahim, widz z Kairu: Gdzie jest Samir Geagea? Nigdy nie postawisz znowu stopy w Egipcie. Nigdy więcej nie splamisz znowu ziemi Egiptu.

Amr Nassef: Absolutnie nie!!

Abdallah Fahim: Ty i tobie podobni nigdy znowu nie splamią znowu ziemi Egiptu.

Amr Nassef: Użyjcie największej ilości chloru i Javel, wszędzie, gdzie postawił stopę. Ziemia Egiptu musi być oczyszczona od splamienia przez Samira Geageę. […]

A teraz chciałbym po raz pierwszy ujawnić tajemnicę. Kiedy osobiście po raz pierwszy spotkałem Hassana Nasrallaha, w 2000 r., powiedział do mnie: „Jestem szczęśliwy, widząc demonstracje tysięcy lub setek tysięcy ludzi na całym świecie w poparciu oporu”. Teraz, o przywódco oporu, ponad 80 milionów Egipcjan uznało cię, twój opór, twoją łaskę i twoją wielkość.

Sajjedzie Nasrallahu, jesteś wart największych gratulacji za to zwycięstwo i tę wielką rewolucję. Ta rewolucja miała twoje błogosławieństwo. Tysiące i tysiące gratulacji dla ciebie i dla całego narodu islamskiego. […]