Żyjący w Michigan islamski uczony, imam Ameer Mustapha Elturk, który przyjechał do Stanów Zjednoczonych z Libanu w 1976 r. podczas libańskiej wojny domowej, powiedział na wykładzie, który zamieszczono na YouTube 12 października 2019 r., że Allah objawił islam Prorokowi Mahometowi, by można było spowodować, że weźmie górę nad wszystkimi stworzonymi przez człowieka, nieislamskimi systemami praw i rządów, włącznie z liberalną demokracją, komunizmem, socjalizmem i prawami „My, naród”, jakie istnieją obecnie w krajach takich jak Stany Zjednoczone. Powiedział, że muzułmanom nie wolno przestrzegać żadnego prawa, które sprzeciwia się prawu szariatu, że muszą walczyć w celu przywrócenia chwały islamu i muzułmanów, i że wybrał imigrację do Stanów Zjednoczonych zamiast do komunistycznej Rumunii, ponieważ nie miał żadnej ochoty zostać komunistą i z powodu tego, że swobody i wolność słowa w Stanach Zjednoczonych umożliwiają ludziom swobodne głoszenie islamu i szerzenie ideologii islamskiej. Imam Elturk powiedział, że Dżihad Koranu i serca jest największym Dżihadem, jakiego muzułmanin może dokonać i że w dążeniu do sprawiedliwości czasami musi „mieć do czynienia’ z nie-muzułmanami, ludźmi LGBTQ i ateistami. Wykład wygłosił w Evergreen Islamic Center w San Jose w Kalifornii. Imam Elturk jest imamem w Islamic Organization of North America (IONA) Masjid w Warren w Michigan i 8 marca 2020 Reprezentantka Ilhan Omar (D-Michcigan) retweeteowała wideo, w którym imam Elturk poparł senatora Bernie Sanders (I-VT) na prezydenta. Wideo zostało zamieszczone na kanale YouTube prowadzonym przez Hafiza Khana, który jest islamskim uczonym z Santa Clara w Kalifornii.

Aby zobaczyć klip imama Ameera Mustapha Elturka w MEMRI TV, kliknij tutaj lub poniżej.

„Mogą istnieć tylko dwie drogi, którymi mogą iść ludzie: albo prawo króla… albo prawo Allaha”

Imam Ameer Mustapha Elturk: Wysłanie Mahometa było nie tylko po to, by zaprowadzić sprawiedliwość na jednym małym obszarze na globie, w Arabii. Było po to, by ten system, islam, zapanował nad całym globem.

[…]

Mogą istnieć tylko dwie drogi, którymi mogą iść ludzie: albo prawo króla…

[…]

Albo prawo Allaha. Mamy te dwie drogi. Albo… Teraz nie mamy już dłużej królestwa. Mamy prawo narodu. Teraz jest: „My, Naród…”, prawda? Żyjemy w Ameryce, prawda? „My, Naród!” To nie jest droga ludzi, w odróżnieniu od drogi Allaha, islamu. Kiedy Allah powiedział [w Koranie:] „On wyniesie ją ponad wszelką religię”… Wynieść ją ponad wszelką religię znaczy wynieść ją nad wszystkie stworzone przez człowieka systemy i sposoby życia – wszystkie wzięte razem… Czy to jest liberalna demokracja, czy to jest komunizm, czy to jest socjalizm, jakikolwiek sposób życia został wynaleziony przez człowieka – droga Allaha powinna wznieść się ponad to.

[…]

„Cokolwiek jest sprzeczne z szariatem – nie będziemy słuchać, nie będziemy posłuszni”  

Jesteśmy tu dzisiaj w warunkach całkowitej udręki i upokorzenia, czy nie zgodzicie się [z tym]? Gdzie jest chwała islamu? Gdzie dzisiaj jest chwała wiernych? Musimy więc walczyć, by przywrócić chwałę Allaha, chwałę islamu.

[…]

Cokolwiek jest sprzeczne z islamem – nie będziemy słuchać, nie będziemy posłuszni.

[…]

„Mamy tutaj możliwość z powodu wolności słowa w tym kraju, by swobodnie szerzyć naszą religię”

W niektórych krajach nie można… Tak, można modlić się w meczetach, ale nie można nauczać sprawiedliwości lub krytykować prezydenta – w niektórych częściach świata – czy to jest Syria, Egipt, czy może inne miejsca na świecie – wiec szukasz miejsca, gdzie możesz przynajmniej praktykować swoją religię i mieć wolność nauczania, propagowania i szerzenia ideologii swojej wiary. To dlatego jesteśmy tutaj.

[…]

Miałem wybór pojechać albo do Rumunii i zostać komunistą – ponieważ miałem stypendium – albo przyjechać do Ameryki i mozolić się samemu, by przeżyć i studiować. Wybrałem przyjazd do Ameryki, ponieważ nie mam skłonności ani chęci zostać komunistą.

[…]

Tutaj mamy możliwość praktykowania naszej religii. Nikt nie mówi nam, co robić. Możesz modlić się 50 razy dziennie, nikt nie mówi ci, co robić. Mamy tutaj możliwość z powodu wolności słowa w tym kraju, swobodnego szerzenia naszej religii, bez groźby ani zastraszenia przez nikogo.

[…]

„Islam jest kompletnym politycznym, społecznym i ekonomicznym systemem… jesteśmy doskonalsi od nich”  

To jest największy Dżihad, jakiego możemy dokonać – Dżihad Koranu, Dżihad serca. Wiara jest ideologią. Przejawia się w islamie. Islam jest kompletnym politycznym, społecznym i ekonomicznym systemem.

Przechwalają się, że ich system ekonomiczny jest lepszy niż islamski system ekonomiczny. Przechwalają się, że ich struktury społeczne są lepsze niż nasza struktura społeczna. Nie! Jesteśmy znacznie doskonalsi od nich.

[…]

Jestem częścią tego ruchu [sprawiedliwości społecznej] nie-muzułmanów i czasami muszę mieć do czynienia z ludźmi LGBTQ, ateistami i im podobnymi – ale sprawiedliwość jest sprawiedliwością.