W wywiadzie opublikowanym na liberalnej witrynie internetowej Aafaq.org, katarski zwolennik reform, Abd Al-Hamid Al-Ansari,były dziekan Wydziału Prawa Islamskiego na Uniwersytecie Kataru, analizuje korzenie przemocy i ekstremizmu w społeczeństwie arabskim i wychwala dziedzictwo Martina Luthera Kinga Jr., wzywając mniejszości na Bliskim Wschodzie, by go naśladowały i przyjęły pokojowe metody walki.

Poniżej podajemy fragmenty [1] :

Głównym korzeniem przemocy jest ekstremizm religijny, wpajany przez kaznodziei, którzy szerzą kulturę nienawiści

W społeczeństwie arabskim przemoc jest częścią dziedzictwa społecznego, które idzie wstecz do okresu przedislamskiego, kiedy jedno plemię atakowało inne jako sposób rozwiązywania konfliktów o pastwiska i miejsca święte oraz w celu grabieży. Dzisiaj przyczyn przemocy jest wiele, [ale] najważniejsze z nich są następujące: religijny ekstremizm, przejawiający się w braku umiarkowania i tolerancji, który jest szerzony przez kaznodziei religijnych, którzy podburzają przeciwko Innemu i wpajają kulturę nienawiści… [Inną przyczyną jest] wypaczanie koncepcji religijnych, co wynika z fałszywej interpretacji pojęć takich jak „dżihad”, „nakazywanie tego, co dobre, i zakazywanie tego, co zabronione”, „wala wal-bara” [lojalność między wiernymi i całkowite odrzucenie niewiernych] oraz „nienaśladowanie niewiernych”. [Jeszcze inną przyczyną jest] złudne marzenie o ponownym ustanowieniu islamskiego kalifatu, które dominuje w umysłach wszystkich kaznodziei i ruchów islamskich w oparciu o fałszywą wiarę, że muzułmańska przeszłość była wspaniała i chwalebna w porównaniu z teraźniejszością. [Z powodu tej wiary] te ruchy islamskie są wrogie wobec własnych społeczeństw i rządów, i uważają za dozwolone dokonywanie aktów przemocy, które uważają za „dżihad dla Allaha”…

Prawdziwy dżihad oznacza walkę z agresją i niesprawiedliwością, podczas gdy dzisiejsi terroryści specjalizują się w zabijaniu niewinnych

Dżihad w Świętym Koranie i według definicji Proroka (pokój z nim), skierowany jest na odparcie agresji, eliminację niesprawiedliwości i przyjście z pomocą ludziom uciskanym przez tyrańskich władców. Allah mówi w Koranie: „Zwalczajcie na drodze Allaha tych, którzy was zwalczają, lecz nie rozpoczynajcie wrogich działań. Zaprawdę; Allah nie miłuje agresorów” [Koran 2:190]. Innymi słowy, obowiązkowa jest walka z agresorem, nie z tymi, którzy są pokojowi. Grupy terrorystyczne w świecie islamskim i poza nim dokonują [jednak] jawnego terroryzmu i specjalizują się w zabijaniu największej możliwie liczby niewinnych cywilów we wszystkich regionach – [które to akty] przypominają masakry dokonane przez nazistów i lekceważą nauki islamu… Kultura nienawiści nadal jest głęboko zakorzeniona w świecie arabskim dzięki podżeganiu przez religijnych kaznodziei, zakłady edukacyjne, programy szkolne, książki, filmy i media, które przez ponad pół wieku uparcie wpajały kulturę fanatyzmu wobec Innego… Wiele jest patologicznych urojeń, które dominują kolektywną świadomość i czynią, że masy są bardziej podatne na fanatyczne myślenie niż na tolerancyjne myślenie. Ponadto, kaznodzieje fanatyzmu charakteryzują kaznodziei niestosowania przemocy jako propagatorów słabości i kapitulacji, wypaczając w ten sposób ich wizerunek w oczach mas.

„Mniejszości w świecie arabskim i islamskim powinny nauczyć się metod [Martina Luthera Kinga Jr.], który trzymał się zasady walki pokojowymi [środkami]”

Jednakże niestosowanie przemocy nie oznacza poddania się i zaakceptowania niesprawiedliwości. Oznacza unikanie przemocy jako rozwiązania konfliktu i zamiast tego prowadzenie dialogu oraz wzajemne zrozumienie. Wierzę, że niestosowanie przemocy jest podstawowym składnikiem w naukach islamu, bowiem jest wiele tekstów koranicznych nawołujących do pokoju, przebaczenia, tolerancji, wyrozumiałości i dobroci wobec Innego, takie jak: Allah nie zabrania wam, abyście byli dobrzy i sprawiedliwi względem tych, którzy was nie zwalczali z powodu religii… Zaprawdę, Allah miłuje ludzi sprawiedliwych!” [Koran 60:8]; “przemawiajcie do ludzi uprzejmie” [Koran 2:83]; “Odpychaj zło za pomocą tego, co jest lepsze” [Koran 23:96]; “Przebacz im [tj. niewiernym] i powiedz: Pokój” [Koran 43:89]. Jednak sukces niestosowania przemocy jako strategii zależy od zmiany kultury społecznej…

Wielebny Martin Luther King Jr. był wielkim przywódcą pokojowej walki o prawa obywatelskie. Znany jest na całym świecie, wśród wszystkich ludów i wszystkich organizacji obywatelskich zajmujących się prawami człowieka. Jego pokojowe wysiłki osiągnęły cel. To jest konkretny przykład, potwierdzający skuteczność pokojowej walki obywatelskiej jako alternatywy do walki z użyciem przemocy. Wierzę, że religijne i etniczne mniejszości w świecie arabskim i islamskim powinny nauczyć się metod tego wielkiego pioniera, którzy trzymał się zasady walki pokojowej i nie rozpaczał, że nie osiągnie [swoich] celów sprawiedliwości i równości. Dlatego wzywam te mniejszości, by trzymały się swojej ojczyzny i nie emigrowały, niezależnie jak poważne jest zagrożenie terrorystyczne przeciwko nim. Gdyby wielebny Martin Luther King nie przeciwstawił się groźbom i naciskom, nigdy nie osiągnąłby swoich celów.


[1] Aafaq.org, 14 stycznia 2011.