W niedawnym artykule znany publicysta pakistański Nusrat Mirza oskarżył USA o sztuczne wywołanie trzęsienia ziemi i tsunami w Japonii 11 marca 2011 r., nazywając wycieki promieniowania wynikające z uszkodzenia elektrowni jądrowych „drugim atakiem jądrowym” USA na naród japoński. Twierdził on, że marcowe trzęsienie ziemi zostało spowodowane sztucznie przez Boeing X-37, wahadłowiec kosmiczny USA, w sześć dni po jego wystrzeleniu.

Nusrat Mirza jest doświadczonym dziennikarzem i publicystą gazety w języku urdu „Roznama Jang”, która rozchodzi sie w masowym nakładzie w Pakistanie. Ma on ponad 25 lat doświadczenia dziennikarskiego w Pakistanie i był także doradcą rządowym w Pakistanie i prowincji Sindh.

W artykule zatytułowanym “Japońskie trzęsienie ziemi i tsunami – naturalne czy sztuczne?” Nusrat Mirza twierdził, że świat będzie musiał uznać, iż trzęsienie ziemi w Pakistanie w 2005 r., powodzie w Pakistanie w 2010 r., tsunami w Indonezji w 2004 r. i trzęsienie ziemi oraz tsunami w Japonii w 2011 r. wszystkie zostały sztucznie spowodowane przez USA, prawdopodobnie przy użyciu technologii HAARP w naukowym ośrodku badawczym na Alasce.

Poniżej podajemy fragmenty tego artykułu [1] :


Kiedy tylko amerykański wahadłowiec Boeing X-37 jest wysyłany w przestrzeń kosmiczną – gdzieś na świecie pojawia się katastrofa naturalna

Kiedy tylko amerykański wahadłowiec Boeing X-37 jest wysyłany w przestrzeń kosmiczną – gdzieś na świecie pojawia się katastrofa naturalna. W ubiegłym roku, 22 kwietnia, wahadłowiec wystartował na orbitę, żeby szpiegować w Zatoce Perskiej, Afganistanie, Pakistanie i nad wodami Korei, a w razie potrzeby, żeby zaatakować w dowolnym miejscu. Ponieważ wahadłowiec ten może stosować technologie HARRP [z Alaski], naturalne katastrofy mogą być sztucznie wywoływane.

Po wysłaniu tego wahadłowca w przestrzeń kosmiczną, Pakistan został dotknięty niezwykłym monsunem 26 lipca 2010 roku, który spowodował nadzwyczajne zniszczenia… Podczas tego monsunu Pakistan doznał strat w wysokości 43 miliardów dolarów; 2 tysiące osób straciło życie, a ponad jedną piątą kraju zatopiła powódź. Jednakże na szczęście nasza nuklearna broń pozostała bezpieczna podczas tej katastrofy i była bezpieczna podczas trzęsienia ziemi w roku 2005 – dzięki Allahowi.

Aczkolwiek trzęsienie ziemi dotknęło tereny górzyste [w pakistańskim Kaszmirze], niektórzy twierdzą, że było wywołane sztucznie, że użyto technologii HARRP dla jego wywołania. Według pewnych ludzi, niektóre mocarstwa sądziły, że nasze nuklearne zasoby znajdują się w tym górzystym regionie. Nuklearne zasoby Kuszabu [w pakistańskiej prowincji Pendżab] były prawdopodobnie celem podczas powodzi. Sądzi się tak dlatego, ponieważ twierdzi się, że trzęsienie ziemi i tsunami w Japonii 11 marca 2011 roku były wywołane sztucznie, gdyż tragedia wydarzyła się w sześć dni po tym jak wahadłowiec Boeing X-37 został wystrzelony w przestrzeń kosmiczną w dniu 5 marca 2011 roku.

Celem USA jest dalsza dominacja nad światem – i nie dopuszczenie do tego aby inne mocarstwo lub grupa mocarstw rzuciła wyzwanie tej dominacji

Trzy japońskie reaktory zostały uszkodzone i radioaktywne substancje zaczęły [wyciekać] z tych reaktorów. Jest widoczne, że tylko USA można obwinić za tę katastrofę, a to dlatego, że Japonia współpracowała z innymi krajami, próbując zastąpić w międzynarodowym handlu amerykańskiego dolara inną walutą. Japoński cesarz trzykrotnie spotkał się z chińskim prezydentem w tej sprawie.

Jak pokazała w swoim programie dokumentalnym Nibira TV, były japoński minister finansów Heizo Takaneka był wzywany do przekazania japońskiego system finansowego Stanom Zjednoczonym pod groźba zaatakowania jego kraju trzęsieniem ziemi. Te informacje można obejrzeć na YouTube. Jeśli jest ona prawdziwa, oznacza, że celem USA jest dalsza dominacja nad światem – i nie dopuszczenie do tego aby inne mocarstwo lub grupa mocarstw rzuciła wyzwanie tej dominacji. Dlatego Ameryka rzuciła wyzwanie całemu światu i zaangażowała się w gwałty i rabunki na całym globie.

Chwilowo ich celem są tylko kraje muzułmańskie, ponieważ są one słabe i bogate oraz [ich władcy] cierpią z powodu podeszłego wieku. Spowodowało to narodziny fali zmian w islamskich krajach. Tylko Libia oparła się sponsorowanym przez Amerykę zmianom. W Egipcie Hosni Mubarak ustąpił, ale armia przejęła [władzę] co jest bardziej korzystne dla USA. Większość intelektualistów na świecie twierdzi, że to zachowanie USA jest podyktowane politycznymi celami, a nie religijnymi przekonaniami.

Świat będzie musiał rozstrzygnąć czy trzęsienie ziemi w Pakistanie w 2005 roku, powódź w 2010 roku… a teraz japońskie tsunami… były naturalnymi czy sztucznymi katastrofami

Świat będzie musiał rozstrzygnąć czy trzęsienie ziemi w Pakistanie w 2005 roku, powódź w 2010 roku, indonezyjskie tsunami [2004], a teraz japońskie tsunami z marca 2011 roku były naturalnymi czy sztucznymi katastrofami.

Pytanie brzmi, jeśli to były naturalne katastrofy, to dlaczego Amerykanie twierdzą, że można wywołać tego rodzaju zmiany pogodowe, które mogą spowodować deszcz, wywołać trzęsienie ziemi lub stopić silnik samolotu z odległości 250 kilometrów małym promieniem? [Twierdzą oni również] że ściana promieni taka jak wielki mur chiński, może być utworzona dookoła określonego kraju, terytorium lub regionu. Jednak wybitni amerykańscy naukowcy nie pozwolili tej teorii rozpowszechnić się obawiając się, że gdyby ten ich pogląd został zaakceptowany, mógłby prowadzić do załamania się Planety Ziemia.

Jednakże rząd amerykański wyznaczył dla Pentagonu zadnia będące logiczną konsekwencją tej teorii. Pentagon zbudował niesłychanie silny transformator na około 50 hektarach ziemi, gdzieś w odległości 360 kilometrów od Alaski, ustawili tam 72 metrowe anteny na 180 wieżach przez które mogą być transmitowane fale elektromagnetyczne o sile 3 miliardów wat i częstotliwości 2.5-10 megahertzów.”

Dziś ‘władcy’ idą na czele i wykorzystują naukę powodując trzęsienia ziemi, tsunami, zakłócenia pogodowe, zmieniając trasy samolotów, powodując katastrofy lotnicze i powodzie

W dodatku do tego, do amerykańskich wojen gwiezdnych i do powodowanych zmian pogody, USA mogą wprowadzić z tej stacji na Alasce nieznaczne, ale określone zmiany atmosfery ziemskiej gdziekolwiek takie okresowe zmiany są potrzebne. To może powodować zmiany klimatyczne w zasięgu wielu setek kilometrów.

W USA każdy wynalazek musi być opatentowany, a przy tej okazji funkcje wynalazku muszą być zdefiniowane. Patent HARRP ma numer 4,686,605. Krytycy HARRP określili go jako ’a burning flame gun’. Zgodnie z tym patentem, jest to technologia będąca narzędziem pozwalającym wprowadzać zmiany pogody gdziekolwiek na świecie, może zatrzymać lub zmienić trajektorie rakiet może ingerować w cudze systemy satelitarne.

Dzięki tej technologii, może być kontrolowana komunikacja wywiadów, rakiety i samoloty mogą być niszczone, lub ich trasy zmieniane, można zmusić samolot do wzniesienia i ponownego obniżenia lotu. Metoda opisana w tym patencie stwierdza, że technologia ta pozwala na wytwarzanie pojedynczych lub wielu cząsteczek, umieszczanie ich w blokach… górnej [warstwy] ziemi, co powoduje zmiany pogody. Zgodnie z tym patentem wywoływanie mniej lub bardziej ekstremalnej pogody lub… tworzenie sztucznego ciepła byłoby możliwe, tak jak byłyby możliwe zmiany górnych warstw ziemi lub zmiany wzorów wchłaniania światła słonecznego lub rzucania bardzo silnego słonecznego światła lub wzmacniania ciepła w częściach świata. (Mój artykuł na ten temat był opublikowany w „Roznama Jang” 28 sierpnia 2010).

Dlaczego w 1970 roku [amerykański polityk Zbigniew] Brzeziński powiedział, że przesunęli punkt ciężkości władzy do USA i nie pozwolą na jej ponowne przesunięcie do Eurazji? Powiedział także, że dzięki technologicznemu wysokiemu poziomowi USA, wyłoni się społeczeństwo, które pozostanie pod kontrolą i będzie podążało za instrukcjami, i że społeczeństwo lub ludzie na powierzchni świata będą żyli według rozkazów tych, którzy mają wiedzę z nauki.

Dzisiaj “władcy” wysuwają się na czoło i, używając nauki, powodują trzęsienia ziemi, tsunami, zmiany pogody, zmiany tras samolotów, katastrofy lotnicze i powodzie. Dlatego można powiedzieć, że USA dokonały drugiego ataku jądrowego na Japonię. Prezenter Nibiru [sic] TV poprosił Siły Powietrzne USA o zniszczenie stacji na Alasce, która powoduje trzęsienia ziemi i tsunami, aż 500 tysięcy ludzi zostało jak dotąd zabitych przez nią.[1] ”Roznama Jang” (Pakistan), 23 marca 2011