Poniżej podajemy fragmenty wywiadu z członkiem PLC dr Yousefem Al-Sharrafim, nadanego przez telewizję Hamasu Al-Aqsa TV 17 marca 2010 r.

Żeby zobaczyć ten odcinek, odwiedź http://www.memritv.org/clip/en/2436.htm .

Żeby zobaczyć inne odcinki z Al-Aqsa TV w MEMRI TV, odwiedź, http://www.memritv.org/content/en/tv_channel_indiv.htm?id=175.

Dziennikarz: Zawsze było zabijanie – każdy okupant zabija ludzi. Ale okupant syjonistyczny [nie tylko] zabija ludzi, ale także niszczy kamienie, niszczy islamskie miejsca święte, niszczy drzewa tego kraju i niszczy islamskie i nie-islamskie zabytki. Czy oni mają naturalne skłonności do tych przestępczych czynów? Przez całą historię ci syjoniści lub Żydzi nie zrobili niczego dobrego.

Dr Yousef Al-Sharrafi: Przypomina mi to, że kiedy ludzie, których Allah uratował z Mojżeszem, spotkali ludzi czczących idole, powiedzieli do Mojżesza: “Zrób nam bogów, jak ich bogowie”. Mówimy o „szacownej” rasie, którą Allah uratował przed utonięciem.

[…]

Proszę sobie wyobrazić, jakie sztuczki wyprawiali w stosunku do przykazań Boga. Bóg powiedział: „Nie łówcie ryb w sabat”. Odpowiedzieli: “Nie będziemy”. Ale do tych, którzy pogwałcili sabat, Allah powiedział: “Bądźcie małpami, pogardzanymi i nienawidzonymi”. Zarzucili swoje sieci w piątek, żeby je zebrać w niedzielę. Specjalizują się w oszustwie. Dlatego przynoszą teraz szekle – i monety, które używali przed szeklami – i kładą je na wykopaliskach przy meczecie Al-Aqsa, żeby, gdy przyjdą przyszłe pokolenia – a my prosimy Allaha, żeby nie przyszły – powiedzą, że żydowskie zabytki z tych wykopalisk dowodzą, że ten błogosławiony kraj należy do nich.

[…]

Wróg zostanie wypędzony dzięki operacjom męczeńskim, jak te, które były prowadzone z Zachodniego Brzegu. Natychmiast po [1994] masakrze w Hebronie byliśmy świadkami operacji w Afula, w Haderze, na ulicy Dizengoffa [w Tel Awiwie], operacji w Jerozolimie i w Gazie. Wszystkie te operacje były przeprowadzone, żeby pomścić krew ludzi wymordowanych w masakrze w Hebronie.

[…] Jeśli wróg wie, że zapłaci cenę – szczególnie przez operacje męczeńskie w autobusach i restauracjach – będzie myślał milion razy, zanim podejmie takie kroki.