W ostatnich dniach wysoko postawieni irańscy funkcjonariusze wyrażali groźby wobec Wielkiej Brytanii za przechwycenie 4 lipca 2019 r. irańskiego tankowca w Cieśninie Gibraltaru jak również grozili bezpieczeństwu Europy za to, co uznają za nie wypełnienie zobowiązań zgodnie z umowa nuklearną JCPOA. 16 lipca 2019 r. irański najwyższy przywódca, Ali Chamenei oznajmił, że Europejczycy mają 11 takich zobowiązań wobec Iranu, ale „nie wypełnili ani jednego z nich”[1].

Irańczycy już grozili zalaniem Europy uchodźcami. 8 grudnia 2018 r. prezydent Hassan Rohani na drugiej konferencji parlamentarnych spikerów z Rosji, Chin, Indii, Pakistanu, Afganistanu i Iranu, w Teheranie, ostrzegał, że jeśli kraje europejskie poprą sankcje USA na Iran i osłabią go, zostaną zalani terrorem, uchodźcami i narkotykami (patrz MEMRI Specjalny komunikat Nr 7824, https://www2.memri.org/polish/iranski-prezydent-rohani-do-zachodu-jesli-podwazycie-rozlokowanie-naszych-sil-na-bliskim-wschodzie-oslabicie-iran-sankcjami-utoniecie-w-terrorrze-bombach-uchodzcach-i-narkotykach/11873, 31 grudnia 2018).

Groźby wobec Wielkiej Brytanii

Po przechwyceniu irańskiego tankowca przez W. Brytanie w Gibraltarze Chamenei powiedział 16 lipca, że nadejdzie irańska odpowiedź: „Brytyjczycy pochwycili nasz statek, jak piraci. [Chociaż] ich niegodziwość jest jasna dla wszystkich, próbują nadać temu [piractwu] prawną przykrywkę. Wierne elementy w Islamskiej Republice [Iranu] nie pozostawią tej operacji bez odpowiedzi i odpowiedzą na nią we właściwym czasie i miejscu”[2].

Następnego dnia, 17 lipca, przewodniczący komisji narodowego bezpieczeństwa i polityki zagranicznej irańskiego Madżlisu, Modżtaba Zolnour powiedział: „Jeśli Anglicy zatrzymują nasz tankowiec pod fałszywym pretekstem w Cieśninie Gibraltaru, muszą wiedzieć, że mamy znaczącą obecność na morzu, szczególnie na Oceanie Indyjskim, w Zatoce Omanu i Zatoce Perskiej.  Ci sami ludzie, którzy pozwolili sobie na dokonanie tego aktu piractwa jako niewolnicy Ameryki, niewątpliwie dokonają innych zbrodni.  

Brytyjskie tankowce i statki handlowe muszą ostatecznie przechodzić przez Cieśninę Ormuz i Zatokę Perską, i w żadnych okolicznościach ta operacja Anglików nie przejdzie bez odpowiedzi.  

Dzisiaj jest wiele angielskich statków żeglujących wokół Zatoki Omanu i po Indyjskim Oceanie, które nie odważają się wpłynąć do Zatoki Perskiej. Jesteśmy ludźmi pokoju; dostarczamy bezpieczeństwa regionowi. Gdyby nie Islamska Republika, rejon naftowy Zatoki Perskiej byłby chaotyczny – niemniej  – podli Anglicy nie powinni wykorzystywać przyzwoitości Iranu. Anglicy absolutnie otrzymają odpowiedź na swoje piractwo i pożałują swojej zbrodni”[3].

17 li[ca 2019 r. generał Mohammad Reza Jazdi, dowódca dywizji Mohammad Rasoul Allah IRGC, powiedział: „Przechwycenie tankowca nie ma żadnej legalnej podstawy, ale ci sami ludzie, którzy udają, że są źródłem prawa, wiedzą, że ich operacja była piractwem. Nie pozostawimy brytyjskiego przechwycenia tankowca bez odpowiedzi. Możemy powiedzieć, że mamy wiele środków na odpowiedź – tylko że obecnie próbujemy przekonać Brytyjczyków, by zaakceptowali to, że popełnili wykroczenie i naprawili je.  

Mamy nadzieję, że idiotyczne i bezmyślne działania Ameryki, a szczególnie Trumpa nie wciągną Brytyjczyków i Europejczyków… ponieważ jest lepiej dla Europejczyków nie słuchać Amerykanów. Brytyjczycy muszą wiedzieć, że nasz naród jest silny i że jeśli będzie to niezbędne, zobaczą nasz potencjał w odpowiednim miejscu”[4].

Generał Mohammad Reza Jazdi (Źródło: Farsnews.com, 17 lipca 2019)

Tego samego dnia członek Madżlisu, Ahmad Salek, wezwał do operacji odwetowej przeciwko tankowcom płynącym do Europy przez Cieśninę Ormuz[5].

18 lipca członek komisji bezpieczeństwa narodowego i polityki zagranicznej Madżlisu, Dżavad Karimi Ghodousi tweetował: „Absolutnie oczekujemy przeprowadzenia operacji odwetowej, która wykroczy poza to, co Anglicy mogą sobie wyobrazić, jak powiedział szef sztabu Bagheri. To na wypadek, jeśli [irańscy] dyplomaci nie mogą zrobić niczego [by uwolnić tankowiec]”.

Twitter.com/KarimiGhodousi/status/1151735534294843392, 17 lipca 2019.

Groźby wobec europejskiego bezpieczeństwa

Przewodniczący komisji bezpieczeństwa narodowego i polityki zagranicznej Madżlisu, Modżtaba Zolnour, oraz były rzecznik ministerstwa spraw zagranicznych i irański ambasador w Paryżu, Hamid Reza Assefi, przemawiali w irańskim radio 11 lipca 2019 r. w programie „Rozmowy dnia”.  Obaj ostrzegli, że dalsze bezpieczeństwo Europy zależy od wypełniania przez nią zobowiązań wobec Iranu zgodnie z JCPOA. Zolnour ostrzegł następnie, że Iran może ogłosić zamiar wzbogacania uranu do 60% do użytku w nuklearnych okrętach podwodnych – mimo że Iran nie ma takich okrętów. Należy wspomnieć, że potrzeba znacznie mniej czasu na wzbogacenie uranu, który już jest wzbogacony do 60%, do poziomu potrzebnego do produkcji broni nuklearnej.  

Poniżej podajemy fragmenty ich wystąpienia:

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Narodowego i Polityki Zagranicznej Madżlisu, Zolnour: Bliskość Europy do Iranu czyni ją bardziej narażoną [niż Amerykę] na napięcia w regionie”

Mojtaba Zolnour powiedział w programie: „Jeśli Europa nie dotrzyma obietnic w ciągu 60 dni [okresie irańskiego ultimatum], w którym jesteśmy obecnie, Iran energicznie podejmie trzeci krok [w obcinaniu swoich zobowiązań według JCPOA]. Ten trzeci etap może obejmować zainstalowanie nowego [modelu] centryfugi i podniesienie liczby pracujących centryfug…

Ameryka i Europa grają w ’ dobrego policjanta, złego policjanta’. Nie ma zasadniczej różnicy między Ameryką i Europą w traktowaniu Iranu. Różnica polega tylko na metodach. Ameryka zawsze dąży do zamachu stanu w Iranie, ale ponieważ nie udało jej się tego osiągnąć, nasila naciski na Iran. W całej kwestii nuklearnego porozumienia Europejczycy chcą, by tylko Iran płacił cenę za nie, nie [odnosząc] z niego korzyści…

Modżtaba Zolnour (Źródło: Fars, Iran, 11 lipca 2019)

Okręty podwodne są uważane za ważne wyposażenie militarne i strategiczne. Są używane z nuklearnym silnikiem działającym na nuklearnych bateriach napędzanych przez [nuklearne] paliwo wzbogacone do 60%. Dlatego drugim krokiem [sic] może być przygotowanie gruntu pod to, na wypadek, gdybyśmy sami musieli dostarczać to nuklearne paliwo.

Działalność Europy w ramach JCPOA jest jak sprzedawcy, który już otrzymał pieniądze klienta, ale nie chce dać mu towaru. Europa prosi teraz Iran, by się powstrzymał, podczas gdy sama nie wypełnia żadnego ze swoich zobowiązań. Po roku tego doszliśmy do wniosku, że musimy sami robić rzeczy i nie marnować czasu z powodu Europejczyków. Handel  Europa-USA wynosi tysiące miliardów dolarów [sic] [rocznie], podczas gdy ich handel z nami wynosi tylko 20 miliardów dolarów. W świetle tego Europa nie chce ryzykować… swoich narodowych interesów [tj. handlu z USA]. JCPOA jest ważną sprawą dla Europejczyków; niemniej Europa chce blokować [postęp] Iranu przy pomocy JCPOA bez płacenia żadnej ceny.

Europa jest bliższa [geograficznie] do Iranu niż Ameryka i to czyni, że Europejczycy są bardziej narażeni [niż Amerykanie] na napięcia i pożary w regionie. Dlatego zaniechanie [przez Europejczyków] dotrzymywania JCPOA może mieć konsekwencje w tej dziedzinie [tj. może wpłynąć na bezpieczeństwo Europy”[6].

Były irański ambasador w Paryżu, Assefi: „Żądamy od Europejczyków, by spełnili swoje zobowiązania, jeśli chcą mieć dostarczane bezpieczeństwo”  

Były rzecznik ministerstwa spraw zagranicznych i były irański ambasador w Paryżu, Hamid Reza Assefi powiedział w programie: ”Europa dołączyła do Ameryki w ogólnych strategiach. Jest tak, ponieważ państwa europejskie są częścią zachodniego społeczeństwa i wpływa na nie kultura i polityka tego regionu. Dlatego jest logiczne, że Europejczycy nie chcą odgrywać swojej roli [w sprawie] Iranu tak jak powinni.

Żądamy od Europejczyków, by spełnili swoje zobowiązania, jeśli chcą mieć dostarczone bezpieczeństwo. Oczekujemy od Europejczyków, że przeciwstawią się amerykańskiej chciwości, jeśli chcą, by JCPOA kontynuowała istnienie w oparciu o podzielane interesy [Iranu i Europy]…

Spotkanie wysłannika francuskiego prezydenta, Macrona, [Emmanuela] Bonne [10 lipca] z najwyższymi przedstawicielami Iranu musi gwarantować interesy Iranu w JCPOA. Dlatego zalecanie, by Iran powstrzymał się w [kwestii] JCPOA [i wycofał z obcinania swoich zobowiązań zgodnie z JCPOA], jest bezcelowe”[7].


[1] Farsi.khamenei.ir/news-content?id=43034, July 16, 2019.

[2] Farsi.khamenei.ir/news-content?id=43034, July 16, 2019.

[3] Farsnews.com, July 17, 2019.

[4] Farsnews.com, July 17, 2019.

[5] Mehrnews.com, July 17, 2019.

[6] Farsnews.com, July 11, 2019.

[7] Farsnews.com, July 11, 2019.