Wprowadzenie

Chociaż powszechne rewolucje w świecie arabskim nie dotarły do Gazy, Wiosna Arabska wywarła niemniej znaczący wpływ na ruch Hamsu i status jego przywódców. Zmiany i rozwój sytuacji w świecie arabskim zmusiły ruch pod przewodnictwem Chaleda Maszala do zajęcia bardziej pragmatycznego stanowiska wobec Izraela i bardziej ugodowego tonu wobec swojego rywala, Fatahu, a równocześnie odwrócenia się od tych, którzy dotąd byli jego najbardziej zagorzałymi sojusznikami, a mianowicie reżimów syryjskiego i irańskiego. Polityka Chaleda Maszala wywołała ostry sprzeciw w Hamasie, prowadząc do starć wewnętrznych między nim a przywódcami Hamasu w Gazie, takimi jak Ismail Haniya i Mahmoud Al-Zahhar.

W niedalekiej przyszłości Hamas ma wybrać nowego przewodniczącego Biura Politycznego, po ogłoszeniu przez Chaleda Maszala, że przechodzi na emeryturę. Te wybory będą odbywały się w cieniu różnic wewnętrznych w sprawie kursu politycznego, jaki został przyjęty przez ruch za czasów Maszala.

W chwili obecnej jest dwóch głównych rywali o stanowisko Maszala: Ismail Haniya, który reprezentuje Hamas “wewnętrzny” (tj. kierownictwo Hamasu w Gazie) i Moussa Abu Marzouq, który reprezentuje Hamas “zewnętrzny” (tj. kierownictwo Hamasu poza Palestyną) – i to, który wygra, będzie miało wpływ na przyszły kurs ruchu.

W niniejszym raporcie omawiamy przyczyny odejścia Maszala, wynik wewnętrznych wyborów w Hamasie, które rozpoczęły się w kwietniu 2012 r. oraz konsekwencje tego w kategoriach struktury sił i orientacji ruchu.

Odchodzący szef Biura Politycznego Hamasu, Chaled Maszal


Źródło: alzaitona.net, 1 lipca 2012

[Cały raport po angielsku można przeczytać tutaj: http://www.memri.org/report/en/0/0/0/0/0/0/6779.htm

Poniżej podajemy jedynie tłumaczenie tytułów podrozdziałów]

Maszal: Nie będę starł się o ponowny wybór

[…]

Powody ustąpienia Maszala

Spadek pozycji Hamsu “zewnętrznego” w wyniku rozłamu z Syrią i Iranem

[…]

Spadek autorytetu Maszala wewnątrz ruchu

[…]

Nacisk ze strony Abu Marzouqa

[…]

Wpływ rewolucji Wiosny Arabskiej

[…]

Kto będzie następcą Maszala?

[…]

Premier Hamasu Ismail Haniya


Zdjęcie: aljazeera.net, 8 stycznia 2012

Zastępca przewodniczącego Biura Politycznego Hamasu Moussa Abu Marzouq


Zdjęcie: moheet.com, 31 maja 2012

Wybory wewnętrzne w Hamasie

[…]

Implikacje zmian w Hamasie i odejścia Maszala

[…]

* C. Jacob pracownikiem badawczym MEMRI.