Autor: E. B. Picali*

Wprowadzenie

Przez pięć i pół roku wojny w Syrii i obok działań militarnych przeciwko rebeliantom, reżim prezydenta Baszara Al-Assada wraz z Iranem, Hezbollahem i popierającymi Assada milicjami, zaprowadzał różne posunięcia, by zmienić skład demograficzny terenów zamieszkałych głównie przez popierających rebeliantów sunnitów, zastępując ich grupami popierającymi reżim, głównie Alawitami i szyitami.

Te posunięcia wydają się mieć na celu stworzenie homogenicznego, proreżimowego obszaru z większością szyicką i alawicką w regionie geograficznym, dla którego wielu używa jego nazwy z okresu po I wojnie światowej: La Syrie Utile („Użyteczna Syria”). Ma to na celu pomoc w zapewnieniu przetrwania reżimu syryjskiego i jego głębi strategicznej z Hezbollahem w Libanie i z Iranem, na wypadek, gdyby Syria została w jakikolwiek sposób podzielona w ramach rozwiązania kryzysu.

Prezydent Assad naszkicował tę politykę w przemówieniu z 26 lipca 2015 r., kiedy powiedział: „Ojczyzna nie należy do tych, którzy tam żyją, ani do tych, którzy mają paszport lub są obywatelami. Ojczyzna należy do tych, którzy jej bronią i strzegą”. Assad wyjaśnił, że sytuacja w terenie wymaga wycofania armii syryjskiej z różnych obszarów, „żeby mogła bronić innych, ważniejszych regionów” i że armia „nie może walczyć na wszystkich frontach, bo [istnieje] obawa, że straci kontrolę nad pewnymi obszarami [i dlatego] oddajemy [pewne] regiony na rzecz ważnych obszarów pod naszą kontrolą”. Syryjska opozycja interpretowała te wypowiedzi jako dowód, że projekt La Syrie Utile istotnie jest realizowany [1].

Reżim Assada wydaje się posługiwać wieloma metodami, by przeprowadzić ten projekt, włącznie z wysiedlaniem populacji nie-szyickiej, która nie jest lojalna wobec Assada, i zastępowaniem jej lojalnymi populacjami szyitów i Alawitów; porozumieniami dotyczącymi usunięcia i zastąpienia lokalnych mieszkańców; zabijaniem i zastraszaniem mieszkańców; burzeniem domów i paleniem pól uprawnych; oblężeniami miast i zagłodzeniem mieszkańców; oferowaniem oblężonym mieszkańcom żywności, jeśli sprzedadzą swoją ziemię reżimowi; paleniem biur ksiąg wieczystych, by zniszczyć zapisy; kupowaniem ziemi i domów przez agentów irańskich. W dodatku do tych metod trwa szyityzacja obszaru, która działa się już od pewnego czasu [2].

Niektóre z tych posunięć, szczególnie umowy o usunięciu i zastąpienie lokalnych mieszkańców, są prowadzone pod auspicjami ONZ. Opozycja syryjska, jak też anty-syryjskie grupy w Libanie, ostro za to krytykują zarówno reżim, jak ONZ.

Niniejszy raport stanowi przegląd usuwania lokalnych populacji z części Syrii, środki jakie są podejmowane w tym celu oraz krytykę skierowaną wobec reżimu i wobec ONZ. Głównymi źródłami cytowanymi w tym raporcie są grupy przeciwne reżimowi syryjskiemu, Iranowi i Hezbollahowi.

Sam raport nie jest spolszczony.


[1] Al-Watan (Syria), July 26, 2015.

[2] See MEMRI Inquiry & Analysis No. 1131, Shi’ization Of Syria: In Damascus, Unprecedentedly Extensive Observance Of The 'Ashura, November 13, 2014.

[3] Al-Watan (Syria), July 26, 2016.

[4] Orient-news.net, January 6, 2016.

[5] Etilaf.org, September 21, 2016.

[6] Al-Akhbar (Lebanon), May 27-29, 2013. See MEMRI Inquiry & Analysis Series Report No. 980, Lebanon Openly Enters Fighting In

Syria
, June 13, 2013.

[7] Al-Sharq Al-Awsat (London), August 28, 2016.

[8] Al-Mustaqbal (Lebanon), February 4, 2016.

[9] See MEMRI Inquiry & Analysis Series Report No. 1226, Hizbullah Faces Criticism In Lebanon For Besieging Madaya: Its Starvation Of Syrians Recalls Past Crimes Of Mass Extermination In History, February 9, 2016.

[10] See MEMRI Inquiry & Analysis Series Report No. 1221, Local Ceasefire Agreements In Syria: Capitulation To Regime’s Siege-And-Starvation Strategy Under UN Sponsorship, January 26, 2016.

[11] Al-Mustaqbal (Lebanon), August 12, 2015.

[12] Al-Safir (Lebanon), November 4, 2015.

[13] Masralarabia.com, March 15, 2015.

[14] Orient-news.net, January 19, 2015.

[15] Alsouria.net, August 21, 2015.

[16] Al-Quds Al-Arabi (London), June 22, 2015.

[17] Alarabiya.net, August 27, 2015.

[18] Al-Quds Al-Arabi (London), March 20, 2016.

[19] Al-Quds Al-Arabi (London), March 21, 2016.

[20] Al-Quds Al-Arabi (London) June 11, 2016.

[21] Al-Mustaqbal (Lebanon), August 12, 2015.

[22] Al-Mustaqbal (Lebanon), July 30, 2015. Yasser Haidar, a member of the coordinating body in Al-Qusayr, told the Saudi daily ’Okaz that he and other residents were expelled from the town, and that under the auspices of Hizbullah, it has become a center for bandits and gangs of smugglers and kidnappers. ’Okaz (Saudi Arabia), February 7, 2015. According to the Lebanese daily Al-Mustaqbal, Hizbullah sent Shi’ite Lebanese criminals wanted in Lebanon to Syria, and particularly to the Al-Qusayr and Al-Qalamoun areas, chief among them the Shi’ite Lebanese fugitive Noah Zaiter, who posted images on his Facebook page of himself along with Hizbullah officers fighting in those areas in Syria. Al-Mustaqbal (Lebanon), September 15, 2015.

[23] Alsouria.net, August 21, 2015.

[24] Alsouria.net, August 21, 2015.

[25] Janoubia.com, December 11, 2015.

[26] Al-Ba’th (Syria), May 21, 2014.

[27] Masralarabia.com, March 15, 2015.

[28] All4syria.info, January 29, 2016.

[29] Al-ArabiAl-Jadid (London), October 20, 2015.

[30] Enabbaladi.net, September 11, 2016.

[31] Al-Sharq Al-Awsat (London), September 6, 2016.

[32] See MEMRI Inquiry & Analysis Series Report No. 1221, Local Ceasefire Agreements In Syria: Capitulation To Regime’s Siege

And-Starvation Strategy Under UN Sponsorship
, January 26, 2016; and Inquiry & Analysis Series Report No. 1069, Syria Regime’s

Tactic Against Opponents: 'Surrender Or Starve’
, February 13, 2014.

[33] Al-Quds Al-Arabi (London), May 3, 2015.

[34] Alarabiya.net, December 5, 2015.

[35] All4syria.info, July 17, 2016.

[36] Orient-news.net, January 6, 2016.

[37] Al-Mustaqbal (Lebanon), January 13, 2016.

[38] See MEMRI Inquiry & Analysis Series Report No. 1221, Local Ceasefire Agreements In Syria: Capitulation To Regime’s Siege-And-Starvation Strategy Under UN Sponsorship, January 26, 2016.

[39] Orient-news.net, January 6, 2016.

[40] Orient-news.net, September 19, 2015.

[41] Sana.sy, August 25, 2016.

[42] Al-Quds Al-Arabi (London), August 27, 2016; Sana.sy, August 27, 2016.

[43] Dp-news.com, August 29, 2016.

[44] Aranews.net, August 27, 2016.

[45] Aksalser.com, September 1, 2016.

[46] Orient-news.net, August 27, 2016.

[47] Etilaf.org, August 27, 2016.

[48] Alarabiya.net, August 28, 2016.

[49] Al-Watan (Syria), September 1, 2016.

[50] Orient-News.net, August 31, 2016.

[51] Aksalser.com, September 1, 2016.

[52] Orient-news.net, August 31, 2016.

[53] Al-Quds Al-Arabi (London), May 2, 2014.

[54] Etilaf.org, November 8, 2016.

[55] Al-Mustaqbal (Lebanon), August 12, 2015.

[56] Al-Akhbar (Lebanon), April 29, 2015.

[57] Alsouria.net, August 21, 2015.

[58] Al-Sharq Al-Awsat (London), March 26, 2016.

[59] Orient-news.net, November 6, 2016.

[60] Al-Quds Al-Arabi (London), June 22, 2015.

[61] Fars (Iran), April 11, 2016.

[62] See MEMRI Inquiry & Analysis No. 1131, Shi’ization Of Syria: In Damascus, Unprecedentedly Extensive Observance Of The

'Ashura
, November 13, 2014.

[63] Orient-news.net, September 1, 2016.

[64] Enabbaladi.net, September 17, 2016.

[65] See MEMRI Inquiry & Analysis Series Report No. 1226, Hizbullah Faces Criticism In Lebanon For Besieging Madaya: Its Starvation Of Syrians Recalls Past Crimes Of Mass Extermination In History, February 9, 2016.

[66] Dp-news.com, January 23, 2016.

[67] Aljazeera.net, September 29, 2015.

[68] Alarabiya.net, September 1, 2016.

[69] Orient-news.net, January 6, 2016.

[70] Aksalser.com, August 29, 2016.

[71] Al-Qabas (Kuwait), August 31, 2016.

[72] Al-Mustaqbal (Lebanon), July 7, 2015.

[73] Al-Mustaqbal (Lebanon), August 12, 2015.

[74] Al-Mustaqbal (Lebanon), August 12, 2016.

[75] Al-Mustaqbal (Lebanon), January 13, 2016.


Visit the MEMRI site in Polish: http://www2.memri.org/polish/

If you wish to reply, please send your email to [email protected] .