W artykule z 27 marca 2020 r. zatytułowanym Czas się zatrzymał, historia przestawia się… System polityczny, system finansowy, teorie o bezpieczeństwie Zachodu, wszystko załamało się. Ustanowiony będzie nowy porządek polityczny. Wyłonią się nowe supermocarstwa. Narody kontrolujące świat mogą upaść. Wschód stanie się Zachodem, Zachód może stać się Wschodem. Nowe narody mogą wyjść na scenę. Zaczynamy wszystko od zera… w tureckiej gazecie „Yeni Şafak”, która jest tubą rządzącej Turcją partii AKP[1], redaktor naczelny gazety, İbrahim Karagül, opisał to, co widzi jako upadek Zachodu i podniesienie się krajów, włącznie z Turcją, po globalnym szerzeniu się coronawirusa.  

O Zachodzie Karagül napisał: „Wydaje się, że wszystko stworzone i narzucone światu przez Zachód w postaci globalnego dyskursu i porządku dobiega końca. Zachód już stracił swoją ‘centralną’ władzę… Finansowy system Zachodu upada. Jego polityczny system i dyskurs upadają. Ludzkość nie ma dłużej wobec nich oczekiwań”. W sprawie wzrostu pozycji Turcji napisał: „Turcja jest jednym z nowych supermocarstw świata… Jeśli jakieś kraje wzniosą się po koronie – a będą takie – Turcja będzie jednym z nich”.  

Redaktor naczelny Yeni Şafak,  İbrahim Karagül (źródło: Yenisafak.com).

Poniżej podajemy fragmenty artykułu Karagüla z „Yeni Şafak”. Dla zwiększenia czytelności fragmenty nie są w kolejności, w jakiej ukazały się w artykule:

„Czas się zatrzymał, historia przestawia się – zaczniemy wszystko od zera”

Będziemy patrzeć w przyszłość. Ustanowimy przyszłość. Rozpoczniemy na nowo.

Oczywiście, wyciągniemy naukę z przeszłości, z historii ludzkości, ale będziemy patrzeć w przyszłość. Będziemy przewidywać społeczeństwa, postrzeganie państwa, modele produkcji i konsumpcji, potrzeby, przekonania i wartości, modele życia, osobiste tendencje i zainteresowania przyszłości. Przygotujemy się zgodnie z tym i zbudujemy przyszłość.

Ci, którzy to robią, ci, którzy wyłonią się silniejsi po punkcie załamania, ci, którzy otworzą drzwi do przyszłości, wejdą na scenę jako supermocarstwa. Inni pozostaną na mrozie. Tak, czas się zatrzymał, historia przestawia się. Zaczniemy wszystko od zera…

„Turcja jest jednym z nowych supermocarstw świata… Jeśli będą jakieś kraje, które wzniosą się po koronie – a będą – Turcja będzie jednym z nich”

Turcja jest jednym z nowych supermocarstw świata.

Musimy zanotować, że obecnie Turcja prowadzi lepszą koordynację, skuteczniejszą walkę niż większość głównych mocarstw świata. Państwo, centralna władza, przywództwo, instytucje, publiczne formacje i obywatele zajmują się sprawami w wielkiej harmonii. Jeśli będą jakieś kraje, które wzniosą się po koronie – a będą – Turcja będzie jednym z nich.

Epidemia koronawirusa zostanie przezwyciężona. Także jeśli przyjdą potem nowe epidemie, one też zostaną przezwyciężone. Jednak nie można odraczać ustanowienia nowego świata…

„Wszystko stworzone i narzucone światu przez Zachód w postaci globalnego dyskursu i porządku zbliża się do końca”  

Wydaje się, że wszystko stworzone i narzucone światu przez Zachód w postaci globalnego dyskursu i porządku dobiega końca. Zachód już stracił swoją „centralną” władzę. Standardy wartości mogą zmienić się radykalnie. Mogą wyłonić się szalone ideologie. Pojęcie władzy może zostać przedefiniowane. Finansowy system, polityczny system, teorie bezpieczeństwa Zachodu upadły. Będzie ustanowiony nowy porządek polityczny. Wyłonią się nowe supermocarstwa. Finansowy system Zachodu upada. Jego polityczny system i dyskurs upadają. Jego teorie bezpieczeństwa upadają. Jego teorie społeczne upadają. Ludzkość nie ma dłużej wobec nich oczekiwań.

Wielowiekowa historia skończyła się. Historia odwróciła nową kartę. Ustanawiany jest nowy świat. W istocie, nie jest to zupełnie podobne do okresów powojennych. Wygląda to na znacznie solidniejszą, bardziej radykalną zmianę.

Będzie ustanowiony nowy porządek polityczny. Rozwiną się nowe modele ekonomiczne. Rozpoczną się nowe linie biznesów, nowe zwyczaje konsumpcyjne. Wyłonią się nowe supermocarstwa. Rozwiną się nowe dyskursy i modele dotyczące zarządzania zasobami, rynkami i masami…

„Narody kontrolujące świat mogą upaść, podczas gdy nowe mogą wyjść na scenę”

Po odkryciach geograficznych jest to pierwszy raz od czasu początku kolonializmu, kiedy świat przechodzi taką potężną zmianę, próżnię władzy, siłę konsumpcji. Kraje mogą zamienić miejsca. Narody mogą zamienić miejsca. Prawdopodobne są olbrzymie ruchy populacji. Kraje ze słabą władzą, słabą koordynacją państwową, mogą upaść.

Zachód może stać się Wschodem, a Wschód może stać się Zachodem. Północ może przekształcić się w Południe, a Południe w Północ. Narody kontrolujące świat mogą upaść, podczas gdy nowe mogą wyjść na scenę. Postrzeganie państwa i ojczyzny może zmienić się. Język polityczny i formy politycznej organizacji mogą zmienić się.


[1] Yenisafak.com/en/columns/ibrahimkaragul/time-has-stopped-history-is-being-reset-wests-political-system-financial-system-security-theories-have-all-collapsed-new-political-orders-will-be-established-new-superpowers-will-emerge-nations-controlling-the-world-may-collapse-east-may-become-west-west-may-become-east-new-nations-may-take-to-the-stage-were-starting-everything-from-scratch-2047397, March 27, 2020.