Poniższe fragmenty pochodzą z kazania wiodącego uczonego sunnickiego Yousufa Al-Qaradhawiego, które nadała Qatar TV 14 maja 2010 r.

Żeby zobaczyć ten odcinek w MEMRI TV, odwiedź http://www.memritv.org/clip/en/0/0/0/0/0/0/2482.htm .

„Tacy bezczelni są [Żydzi], niechaj Allah ich przeklnie”

Yousuf Al-Qaradhawi: Allah z pewnością słyszał tych, którzy mówią: „Z pewnością Allah jest biedny, a my jesteśmy bogaci”. To powiedzieli Żydzi, którzy obrazili Allaha. „Żydzi powiedzieli: Ręce Allaha są związane. Niechaj ich własne ręce będą związane i niech będą przeklęci za powiedzenie tego”. Powiedzieli: „Allah jest biedny, a my jesteśmy bogaci, ponieważ On chce pożyczyć od nas, kiedy mówi: ‘Kto pożyczy Allahowi sporą pożyczkę’”. Oni mówią: „My pożyczamy pieniądze Allahowi, a ktokolwiek pożycza pieniądze, jest biedny, zaś kto udziela pożyczki, jest bogaty. My udzielamy pożyczki Allahowi i dlatego jesteśmy bogaci a On jest biedny’. Tacy bezczelni są [Żydzi] i niechaj Allah ich przeklnie.

„Co zostało odebrane mieczem, nie będzie odzyskane piórem… Porzuciliśmy [dżihad]… Niektórzy z nas nadal pragną tego żartu, pokoju”

Mówiliśmy, że będziemy walczyć, bić się i prowadzić dżihad, aż odzyskamy nasze prawa, ponieważ co zostało odebrane siłą, będzie odzyskane tylko siłą, a co zostało odebrane mieczem, nie będzie odzyskane piórem ani słowem. Niestety, zarzuciliśmy to i poszliśmy drogą tak zwanego „rozwiązania pokojowego”. Czyniliśmy jedno ustępstwo za drugim.

[…]

Niektórzy z nas nadal pragną tego żartu – pokoju, ułudy pokoju lub tej pokojowej ułudy. Co otrzymaliśmy z tego żartu, z tego długiego procesu negocjacji, które zawodzą i są podejmowane na nowo raz za razem? Negocjacje są podejmowane pod różnymi nazwami: „pośrednie negocjacje”, „negocjacje za pośrednictwem”, negocjacje bez pośrednictwa”, „rozwiązanie dwóch państw”, „ mapa drogowa” – co chcesz. To jest całkowity nonsens. Tylko poprzez opór możemy odzyskać nasze prawa.