Profesor dr Mujahid Kamran

W artykule z 12 października 2011 r. profesor dr Mujahid Kamran, obecny wicekanclerz Uniwersytetu Pendżabu w Pakistanie, napisał, że I wojna światowa, II wojna światowa oraz zamachy 11 września były planowane przez funkcjonariuszy USA.

Jego artykuł, zatytułowany Nowe spojrzenie na 11 września został opublikowany przez „The Nation”, siostrzaną publikację po angielsku gazety w języku urdu „Roznama Nawa-i-Waqt”, popierający armię, popierający talibów, prawicowy, wpływowy ośrodek medialny w Pakistanie.

Poniżej podajemy fragmenty artykułu Mujahida Kamrana[1] :

„USA przystąpiły do pierwszej wojny światowej na rozkaz kliki międzynarodowych bankierów, którzy już zapewnili wybór swojej marionetki, Woodrowa Wilsona na prezydenta”

11 września tego roku oznaczał 10 rocznicę tajemniczego wydarzenia, którego wynikiem była śmierć około 3 tysięcy niewinnych cywilów. To wydarzenie doprowadziło do z góry zaplanowanego ataku militarnego USA na skalę globalną.

Zostało ustalone przez badaczy, że za każdym razem, kiedy globalna elita składająca się z kliki międzynarodowych bankierów pragnie wciągnąć państwo w dużą wojnę, Waszyngton jest zmuszony do przeprowadzenia lub sprowokowania akcji, która rozwścieczy amerykańskie społeczeństwo. Jadąc na fali gniewu USA przystępuje do wojny.

USA przystąpiły do I wojny światowej na rozkaz międzynarodowej kliki bankierów, która już zapewniła wybór ich marionetki, Woodrowa Wilsona na prezydenta. Słynna sprawa Lusitanii – w której brytyjski statek pasażerski, Lusitania, został zatopiony przez niemiecki okręt podwodny – doprowadziła do natychmiastowego przystąpienia USA do wojny. Na ten statek zostały załadowane broń i amunicja, mimo ostrzeżeń Niemców, że każdy statek wiozący broń dla Wielkiej Brytanii lub Europy będzie zatopiony. Przystąpienie poprzedziły także naukowe techniki propagandy, żeby ukształtować opinię publiczną w USA.

„Atak na Pearl Harbor, który doprowadził do przystąpienia USA do II wojny światowej, był wynikiem świadomego planowania Biura Wywiadu Marynarki [USA]”

Atak na Pearl Harbor, który doprowadził do przystąpienia USA do II wojny światowej, był wynikiem świadomego planowania Biura Wywiadu Marynarki [USA], jak ujawniły odtajnione dokumenty. Te dokumenty i zapisane rozmowy prezydenta Roosevelta i koterii jego powierników pokazują poza wszelką wątpliwość, że władze USA planowały tę prowokację, która doprowadziła do ataku. Wiedzieli oni dokładnie, gdzie ma się odbyć atak.

Istnieją niezaprzeczalne dowody, że klika międzynarodowych bankierów finansowała Hitlera, finansowała rewolucję bolszewicką, zbudowała komunistyczny Związek Radziecki i kontroluje rządy USA i brytyjski.

[Brytyjski bankier Nathan] Rothschild (1777-1836) przechwalał się: “Nie dbam o to, jaka marionetka jest umieszczona na tronie Anglii, żeby rządzić Imperium. Człowiek, który kontroluje podaż brytyjskiego pieniądza, kontroluje Imperium Brytyjskie, a ja kontroluję podaż brytyjskiego pieniądza”.

„Podaż pieniądza w USA jest kontrolowana przez największe oszustwo w historii ludzkości – System Rezerwy Federalnej”

Podaż pieniądza w USA jest kontrolowana przez największe oszustwo w historii ludzkości – System Rezerwy Federalnej.

Czy 11 września był powtórką afery Pearl Harbor i Lusitanii? Oczywiście! Wypowiedzi [prezydenta George’a W.] Busha, [Wiceprezydenta Dicka] Cheney’go, [Sekretarza Obrony Donalda] Rumsfelda i innych o tym, że tak zwana wojna z terrorem nie skończy się “za naszego życia”, wyraźnie pokazują ich intencje. Rumsfeld oznajmił, że widział to wydarzenie jako okazję, podobną do II wojny światowej, żeby „przebudować świat”.

[Fakt], że 40-tysięczna siła NATO już znajdowała się na wodach bliskowschodnich i płynęła w kierunku Zatoki Perskiej tuż przed 11 września, pokazuje z góry zaplanowany zamiar zaatakowania Afganistanu. Atak na Afganistan i Irak, zmiany reżimu w Azji Środkowej, wojna domowa w Sudanie, atak na Libię i tak dalej są częścią strategii opanowania globalnych zasobów energetycznych w celu ustanowienia „jednego rządu światowego” kontrolowanego przez zestaw najbogatszych rodzin na planecie.

Te rodziny są właścicielami wszystkich głównych banków, wszystkich głównych firm naftowych i należą do najwyższych 10 procent akcjonariuszy w każdej z najwyższych korporacji z Fortune 500, włącznie z wszystkimi największymi mediami!

„USA wydają około 6 miliardów dolarów rocznie na około 400 instytutów badawczych z ponad 3 tysiącami think tanków poświęconych wyłącznie ‘konstruowaniu przyzwolenia’ tj. technikom prania mózgów”

Równocześnie 11 września jest używany do narzucenia dyktatorskich praw w USA i gdzie indziej, a Amerykanie – największy zasób ludzkości w chwili obecnej – są systematycznie “zdobywani” i pierze się im mózgi.

USA wydają około 6 miliardów dolarów rocznie na około 400 instytutów badawczych z ponad 3 tysiącami think tanków poświęconych wyłącznie ‘konstruowaniu przyzwolenia’ tj. technikom prania mózgów. Te eksperymenty prania mózgów były najpierw użyte z powodzeniem, żeby ukształtować przychylność brytyjskiej opinii publicznej do wojny z Niemcami w instytucie założonym w 1913 r. dzięki funduszom dostarczonym przez Rotschildów, Rockefellerów i brytyjską rodzinę królewską.

Edward Bernays, siostrzeniec Zygmunta Freuda, był jednym z założycieli tego instytutu, podczas gdy [Arnold] Toynbee, [Walter] Lippmann i [Lord] Northcliffe byli pozostałymi założycielami. Ten instytut stał się Instytutem Tavistock 1921 r., poświęconym kontroli ludzkiego zachowania. Bernays wyemigrował potem do USA.

Tavistock jest matką wszystkich takich piorących mózgi instytucji w USA – Aspen Institute, Stanford Research Institute, i tak dalej. Wiele z nich zostało założone przez ludzi z Tavistock lub ich uczniów.

„Bernays… dzięki swoim technikom pierwszy spowodował, że kobiety w USA paliły papierosy; te techniki zostały z powodzeniem użyte do akceptacji dla homoseksualizmu”

W książce zatytułowanej Propaganda, opublikowanej w 1928 r., Bernays napisał:

“Świadoma i inteligentna manipulacja ustalonymi zwyczajami i opiniami mas jest ważnym elementem demokratycznego społeczeństwa. Ci, którzy manipulują tym niewidocznym mechanizmem społeczeństwa, stanowią niewidzialny rząd, który jest prawdziwą siłą rządzącą naszego kraju… Jesteśmy w dużej mierze rządzeni, nasze umysły są kształtowane, nasze gusta formowane, idee są nam sugerowane przez ludzi, o których nigdy nie słyszeliśmy”.

To Bernays dzięki swoim technikom pierwszy spowodował, że kobiety w USA paliły papierosy. Te techniki zostały z powodzeniem użyte do akceptacji dla homoseksualizmu i safizmu, między innymi. Atak na Irak, Afganistan i Libię poprzedziły techniki propagandowe rozwinięte przez badaczy.

W celu zapewnienia, że społeczeństwo USA nie będzie w stanie odkryć prawdy, amerykańskie uniwersytety zostały przejęte dzięki planowanemu wysiłkowi, rozciągającemu się na ponad stulecie. Dzięki przejęciu systemu edukacyjnego USA przez elitę, odbyło się [to], co Charlotte Iserbyt zdemaskowała w swojej książce z ewidentnym tytułem Umyślne ogłupianie Ameryki.

[Po 11 września] zasoby nafty i gazu… są przechwytywane przez siły USA w służbie… panów korporacyjnych”

Ponadto źródła, które mogły doprowadzić społeczeństwo do prawdy o manipulacjach i przestępstwach kliki bankierskiej – Kabały Jednego Świata – zostały usunięte lub zniszczone.

Profesor Peter Dale Scott pisze: “Chronologiczny zapis wydarzeń, tak jak zrekonstruowali go historycy archiwiści, staje się coraz bardziej wypaczony przez zdławioną lub głęboką historię. Mamy teraz chronologię, dla której zapisy publiczne albo nie istnieją, albo są sfałszowane”.

Wydarzenie 11 września zostało zainscenizowane, żeby przeprowadzić kampanię na rzecz Nowego Porządku Świata (NPŚ) albo jednego rządu światowego kontrolowanego przez klikę międzynarodowych bankierów, [dociera] do finalnego etapu. Zasoby nafty i gazu w szczególności są przechwytywane przez siły USA w służbie ich panów korporacyjnych na ostateczną wojnę, żeby wyeliminować wszelką opozycję wobec NPŚ.

[1] www.nation.com.pk (Pakistan), 12 października 2011. Tekst został nieznacznie zredagowany dla większej jasności.