Podczas kazania piątkowego 7 grudnia w Chartumie, nadanym w Sudan TV, szejk Muhammad Tannoun mówił o Protokołach mędrców Syjonu i powiedział, że Żydzi chcą panować nad światem przez swoją religię. Oskarżył Żydów o to, że stoją za każdą wojną w historii, włącznie z obydwiema wojnami światowymi i wszystkimi wojnami, jakie toczą się na świecie dzisiaj, ponieważ mogą żyć tylko w atmosferze zgorszenia, wojny i konfliktu. Powiedział następnie, że nie ma sensu normalizowanie stosunków z Żydami, ponieważ konflikt z nimi jest wojną religijną, którą można rozwiązać tylko przez dżihad. Szejk Tannoun zakończył kazanie modlitwą o unicestwienie Żydów. Wiecej o szejku Muhammadzie Tannounie w MEMRI TV clip no. 1471 Friday Sermon In Sudan: Palestine Is Occupied By The Offspring Of Apes And Pigs, 25 maja 2007.

Żeby zobaczyć klip z Muhammadem Tannounem w MEMRI TV, kliknij tutaj lub poniżej.

„I Wojna Światowa i II Wojna światowa, wojny przed nimi i wojny, jakie toczą się obecnie w naszych krajach i w innych krajach… Żydzi stoją za tymi wszystkimi wojnami”

Szejk Muhammad Tannoun: Żydzi twierdzą, że Palestyna i każdy inny kraj, w jakim mieszkali, należą do nich. W Protokołach mędrców Syjonu mówią, że chcą rządzić światem według tylko jednej religii – ich religii. To dlatego chcą zamienić Jerozolimę w stolicę tego globalnego państwa.

[…]

Musimy czytać Koran, żeby zrozumieć Żydów i ich cechy. Czy jest choć jeden werset w Koranie chwalący Żydów po tym, jak pogwałcili ich pakt z Allahem i Jego posłańcami, i po tym, jak zabili ich proroków? Nie. [Koran mówi:] „Gdziekolwiek oni rozpalają ogień wojny, Allah go gasi”. Wszystkie wojny, jakie się toczyły – I Wojna Światowa i II Wojna światowa, wojny przed nimi i wojny, jakie toczą się obecnie w naszych krajach i w innych krajach… Żydzi stoją za tymi wszystkimi wojnami. Oni mogą żyć tylko w atmosferze zgorszenia, wojen i konfliktów. [Koran mówi:] ‚”Oni usiłują szerzyć na ziemi zgorszenie”. Czasownik jest w czasie teraźniejszym. To jest oczywiste. Werset nie mówi „usiłowali szerzyć” albo „będą usiłowali szerzyć”… Mówi, że usiłują szerzyć [zgorszenie]  w teraźniejszości i w przyszłości. „Usiłują szerzyć zgorszenie na ziemi”. Dlaczego więc normalizujemy stosunki ze zgorszycielami i zaprzyjaźniamy się z nimi?

[…]

„O Allahu, policz ich jednego za drugim, zabij ich do ostatniego i nie oszczędź ani jednego z nich”

Nie może być trwałego pokoju ani pełnego porozumienia z nimi, ponieważ wojna z nimi nie jest marginalną lub błahą wojną. Ta wojna nie jest o granice, które można nakreślić na nowo. Oni nie mają granic. Ta wojna nie jest o sprzeczne interesy, które można rozwiązać. Ta wojna nie jest narodową wojną ani strategiczną wojną. To jest wojna wiar. Albo my, albo oni.

Religijnych wojen nie można rozstrzygnąć przez manewry, porozumienia i kompromisy. [Można je rozstrzygnąć] tylko przez Dżihad. Jeśli pójdziemy tam i rozpoczniemy Dżihad, powinniśmy to zrobić, ale są granice, ograniczenia i przeszkody. Jeśli nie możemy prowadzić Dżihadu naszym życiem, powinniśmy to zrobić naszymi pieniędzmi.

[…]

O Allahu, dotknij Żydów Swoją olbrzymią potęgą. O Allahu, pokaż na nich cuda Swojej potęgi. O Allahu, policz ich jednego za drugim, zabij ich do ostatniego i nie oszczędź ani jednego z nich.