22 lutego 2015 roku saudyjski sąd wydał wyrok śmierci poprzez ścięcie dla dwudziestokilkuletniego Saudyjczyka, za wyrzeczenie się islamu. Człowiek, którego nazwisko nie zostało opublikowane, został aresztowany rok wcześniej i oskarżony o obrazę Allaha i proroka Mahometa, bezczeszczenie Koranu i zamieszczenie filmu, jak to wszystko robi na platformie Keek.

Według dziennika rządu saudyjskiego Al-Sharq, sędziowie stwierdzili, że każdy kto obraża zasady religijne zostanie zabity, tłumacząc swój werdykt cytatami z Koranu i hadisów.


Skazany odwołał się od wyroku, a jego odwołanie zostanie rozpatrzone przez sąd wyższej instancji. Jego adwokat powiedział, że [klient] jest uzależniony od narkotyków i wymaga odwyku.


Należy zauważyć, że surowa kara za przestępstwa tego rodzaju nie jest niczym niezwykłym w krajach arabskich i muzułmańskich, w których winni obrazy proroka Mahometa są często skazywani na karę więzienia, a nawet śmierć.[1]

Poniżej znajdują się szczegóły sprawy:


Aresztowany za ateizmem i za obrazę proroka Mahometa

W kwietniu 2014 roku poinformowano, że w Hafar al-Batin w północnowschodniej Arabii Saudyjskiej został aresztowany mężczyzna za “ateizm i udział w obrazie świętości i kilku towarzyszy proroka [Mahometa]”. Dziennik rządu saudyjskiego „Al-Sharq” poinformował, że lokalna saudyjska policja religijna wezwała go na przesłuchanie. Według gazety, głównym dowodem przeciwko niemu były klipy wideo, które miał przesłać na Keek, w tym kilka, w których sam się sfilmował, jak obraża Allaha i proroka Mahometa i rwie Koran i uderza go butem. Gazeta stwierdziła również, że “Podejrzanego czekają poważne kłopoty, jeśli nie będzie mógł udowodnić swojej niewinności lub przedstawić medycznego dowodu szaleństwa”.

W artykule podano również, że mieszkańcy miast Hafar al-Batin i Al-Kaisoumah, regionu, w którym żył młody człowiek, potępili jego “nienawistne” czyny i powiedzieli, że jego działania „reprezentowały [tylko] jego samego”. [2]Doniesienie „Al-Sharq” o przesłuchaniu podejrzanego z 30 kwietnia 2014


Wyrok: Każdy, kto obraża zasady religii musi umrzeć

22 lutego 2015 roku sąd dla okręgu Hafar al-Batin stwierdził, że młody człowiek może otrzymać karę określoną w Koranie za wyrzeczenie się islamu po tym, jak udowodniono, że „wyrzekł się islamu i obraził, co boskie, i proroka Mahometa, zniesławił go i jego córkę Fatimę, podarł Koran i uderzył go butem, nagrał wszystkie te czyny i przesłał [wideo] na Keek…”


Gazeta dodała, że po ubiegłorocznym przesłuchaniu mężczyzny, „prokurator generalny zarządził, że podejrzenia wobec niego sprawdziły się i że zostanie skazany zgodnie z karą określoną w Koranie za wyrzeczenie się islamu, [to znaczy,] egzekucję mieczem. Trzech sędziów sądu Hafar Al-Batin omówiło sprawę i udowodniło zarzuty wobec niego i skazało go za wyrzeczenie się religii Allaha. Wyrok zawierał wersety z Koranu, hadisów i cytaty z uczonych stwierdzające, że każdy, kto obraża zasady religii i święte słowa musi zostać zabity, ponieważ wiara każdego, kto dokonuje takich czynów, jest nieistniejąca”.


Ponadto poinformowano, że wstępny wyrok „został przedstawiony prokuratorowi generalnemu, który nie zdecydował się wyrazić sprzeciwu wobec niego” i „został również przedstawiony oskarżonemu, który wniósł sprzeciw. [Teraz] decyzję musi podjąć sąd apelacyjny. Pięciu sędziów sądu apelacyjnego w regionie wschodnim zbada sprawę, a potem pięciu sędziów z wydziału karnego Sądu Najwyższego zbada wyrok i okoliczności jego [wydania] oraz do jakiego stopnia odpowiada on prawu szariatu i [saudyjskiemu] systemowi prawnemu… i po tym [Sąd Najwyższy] zdecyduje, czy zatwierdzić wyrok, czy nie”. [3]


Arabski kleryk: każdy, kto obraża proroka Mahometa musi zostać skazany na śmierć


Szejk Abdallah Al-bin Mufrih’Anzi, kaznodzieja ministerstwa spraw islamskich i członek Saudyjskiego Stowarzyszenia Sunnickiego, wyjaśnił: “Zjawisko wyrzekania się islamu nie jest nowe, zaczęło się [już] nawet w epoce proroka Mahometa, a Allah zesłał wersety Koranu w celu ostrzeżenia przed nim”. Przeszedł do recytacji wersetów Koranu związanych ze sprawą. “Zaprawdę, ci, którzy powrócili z [niewiary] po tym, jak wskazówki stały się dla nich jasne – szatan skusił ich i dał im długotrwałą nadzieje [47:25]”; „O wy, którzy uwierzyliście, ktokolwiek z was kto odwróci się od swojej religii – Allah przyniesie [zamiast nich] ludzi, których będzie kochać i którzy Go będą miłować [5:54]”; i „A kto z was odwróci się od swojej religii [w niewiarę] i umrze, podczas gdy jest niewierzący – dla tych, ich [własne] czyny stały się bezwartościowe na tym świecie i w życiu ostatecznym [2: 217]”. Dodał, że władcy muzułmańscy i duchowni „pewnie i śmiało poradzili sobie z tym zjawiskiem i ostrzegł tych, którzy wymienili swoją wiarę na niewiarę i tych, którzy nabyli życie na tym świecie zamiast życia na świecie, który nadejdzie”.


Dodatkowo Al-’Anzi zacytował szejka Salaha Al-Fawzana, członka Saudyjskiej Rady Mędrców, który mówi, że zgodnie z prawem szariatu, wyrok [na] człowieka, który obraża Allaha i proroka Mahometa jest taki sam jak wyrok na człowieka, który wyrzeka się religii islamu. I dodał: „ Każdy obrażający Boga lub proroka Mahometa musi zostać zabity, a jego pokuta [nie zostanie zaakceptowana], ponieważ jest to najgorszy poziom odstąpienia od islamu”. [4]


Adwokat młodego człowieka: Mój klient jest narkomanem, potrzebuje leczenia i odwyku

Prawnik młodego człowieka, Tharawi Al-Muflih, odrzucił z miejsca oskarżenia przeciwko swojemu jego klientowi i zalecił, aby ponownie ocenić jego sprawę. Powiedział, że jego klient jest narkomanem i alkoholikiem, który potrzebuje pomocy medycznej i psychologicznej. Dodał, że zakład psychiatryczny w Hafar al-Batin potwierdził, że jego klient zażywał narkotyków i zalecił, aby komisja lekarska oceniła jego zdolność do występowania przed sądem, ale to nie zostało zrobione. [5]


Przypisy (nie spolszczone):


[1] See Special Dispatch No.5928, „Enforcement Of Shari’a Law In The Muslim World For Insulting Islam, Prophet Muhammad: A Review Of Recent Arrests, Imprisonment, Flogging, Death Sentences,” January 12, 2015.

[2] Al-Sharq (Saudi Arabia), April 30, 2014.

[3] Al-Sharq (Saudi Arabia), February 23, 2015.

[4] Al-Sharq (Saudi Arabia), April 30, 2014.

[5] Al-Sharq (Saudi Arabia), March 2, 2015.


Visit the MEMRI site in Polish: http://www2.memri.org/polish/

If you wish to reply, please send your email to memri@memrieurope.org .