Palestyński terrorysta Ahmad 'Abed, członek Prewencyjnych Sił Bezpieczeństwa Autonomii Palestyńskiej (AP), który zginął w Dżaninie 14 września 2022 roku, zostawił pisemną ostatnią wolę i testament, w którym wyjaśnił, że zdecydował się umrzeć jako męczennik dla Allaha, ponieważ jest to najwyższy ideał i najlepszy sposób na uzyskanie przychylności Allaha i wyniesienie islamu. Wezwał swoją rodzinę do radości z jego męczeństwa, a towarzyszy do kontynuowania walki zbrojnej i dżihadu przeciwko wrogowi.

Ahmed 'Abed (Źródło: Twitter.com/qudsn, 14 września 2022)

Ostatnia wola Ahmada Abeda ( Źródło: www.facebook.com/safapscom, 15 września 2022)

Poniżej znajduje się tłumaczenie jego ostatniej woli: [1]

W imię Allaha, Współczującego i Miłosiernego,

„O wierni! Co się z wami dzieje, że kiedy jesteście proszeni, aby iść drogą Allaha, mocno trzymacie się [swojej] ziemi? Czy przedkładacie życie na tym świecie nad życie ostateczne? Jeśli nie pójdziecie naprzód, On dotknie was bolesną karą i zastąpi was innymi ludźmi. Wy nie wyrządzacie Mu najmniejszej krzywdy. Allah jest nad każdą rzeczą wszechwładny”. (Koran 9:38-39)… 

Piszę ten testament w oczekiwaniu na śmierć męczeńską dla Allaha, ponieważ męczeństwo jest najlepszym sposobem zbliżenia się do Allaha i żaden ideał nie może się z nim równać. Na Allaha, wybrałem tę drogę, aby wznosić i wywyższać tawhid [monoteizm, tj. islam] w celu osiągnięcia męczeństwa dla Allaha i aby nasza krew liczyła się jako [przelana krew] za tę szlachetną wiarę.

Moja dobra matko, duszo mojej istoty, proszę wybacz mi. Nie smuć się z mojego odejścia, ale raczej ciesz się… bo przyjemność Allaha Wszechmogącego zależy od twojej przyjemności, a moje pragnienie [osiągnięcia stopnia męczennika] w przeciwnym razie nie spełni się. Wytrwaj więc z wyrozumiałością i proś Allaha, aby wynagrodził was, dając mi moje życzenie i przyjmując mnie [jako męczennika] dla Niego.

Mój ukochany ojcze, wybacz mi. Wiem, że nie zaniedbałeś [obowiązku] wobec mnie i na Boga, byłeś dobrym ojcem i wychowawcą. Mój ukochany ojcze, nie smuć się wiadomością o moim męczeństwie, ale raczej ciesz się, podnieś głowę wysoko, bo twój syn zasłużył sobie na obronę Wysłannika Allaha i jego potomków.

Moi bracia, wszyscy wiecie, jak bardzo was kocham, ale moja miłość do Boga jest większa i silniejsza niż cokolwiek innego. Bóg nakazał nam prowadzić dżihad dla Niego, a jeśli my mudżahedini tego nie robimy, kto to zrobi? Kiedy usłyszycie wieści o moim męczeństwie, proszę, abyście radowali się i dziękowali Allahowi za to, że obdarzył waszego brata męczeństwem. Wybaczcie mi, jeśli zaniedbałem jakikolwiek obowiązek wobec was, lecz przedkładam miłość Allaha nad waszą miłość.

Moi przyjaciele i bliscy, nie porzucajcie ścieżki dżihadu, ponieważ każdy lud, który zaniedbał dżihad został upokorzony. [2] Nie odkładajcie broni, co przyniesie wam honor i supremację. Nigdy nie zwlekajcie [w prowadzeniu] dżihadu i nie wycofujcie się w obliczu wroga, raczej bądźcie pierwsi, którzy dotrą na areny dżihadu i walki, i nie dajcie się zranić sztuczkom spiskowców i słowom hipokrytów, bo dżihad poprowadzi do zwycięstwa i przyniesie wiernym zwycięstwo i męczeństwo.

Wreszcie, moi bracia, musimy zrozumieć, że kwestia palestyńska nie jest kwestią polityczną i nie jest [powiązana] z żadną konkretną organizacją. Jest to kwestia ideologiczna i religijna, ponieważ jesteśmy żołnierzami Allaha walczącymi z wrogami Allaha w celu wywyższenia [islamskiej deklaracji wiary]: Nie ma boga nad Allaha, a Mahomet jest Jego Posłańcem. 


[1] Facebook.com/safapscom, September 15, 2022.

[2] According to a hadith narrated by Abu Bakr, the Prophet Muhammad said that a people that neglects jihad for the sake of Allah is destined to be humiliated and defeated.