Tematem wybranym przez Hamas dla swoich obozów letnich w tym roku jest prawo powrotu, odzwierciedlone w motto projektu: “Pokolenie powrotu”. Ruch prowadzi 700 obozów w Gazie, w których bierze udział około 100 tysięcy dzieci i nastolatków.

Przedstawiciel Hamasu, dr Nasim Yassin wyjaśnił: „Wybór Hamasu “Pokolenia powrotu” jako motto dla obozów letnich pochodzi z podkreślenia, że prawo [powrotu] jest święte i że powrót wszystkich uchodźców do ich domów jest najwyższym priorytetem dla Hamasu [1] . Dyrektor komitetu obozów letnich, Moussa Al-Sammak,powiedział, że Hamas zadecydował o przyznaniu obozom środków mimo doświadczanego kryzysu finansowego [2] .

Podczas ceremonii rozpoczęcia projektu w Gazie zachodniej starszyzna obozów dla uchodźców w Gazie wręczyła „klucze powrotu” dyrektorom obozów, a jeden z nich, z obozu uchodźców Al-Shati, wręczył klucz premierowi Hamasu Ismailowi Haniji. Przedstawiciele Hamasu, którzy uczestniczyli w ceremonii, mówili o potrzebie kultywowania nowego pokolenia, wychowanego na zasadach ruchu, wśród których głównym jest prawo powrotu. Hanija oświadczył: „Nie zrezygnujemy z prawa powrotu. Zbliża się świt powrotu. To pokolenie będzie świadkami wyzwolenia i powrotu… Nie sprzedamy naszego domu, ale przekażemy prawo powrotu temu [nowemu] pokoleniu. Izrael nie ma przyszłości na naszej ziemi palestyńskiej [3] . Z okazji otwarcia obozów letnich związana z Hamasem gazeta podkreślała związek między powrotem a dżihadem: “[Prawo] powrotu z pewnością zostanie zrealizowane i musimy użyć czasu [do tego momentu] na akcję, męczeństwo i dżihad” [4] .

Poniżej znajduje się zestaw zdjęć pokazujących aktywności obozu letniego, opublikowany na witrynach internetowych i w gazetach oraz na kontach Facebooka obozów.

Hamas rozpoczyna projekt obozów

Hanija na uroczystości otwarcia; klucze trzymane przez dzieci noszą hasło: Z pewnością wrócimy”


Zdjęcie: seraj.ps, 9 czerwca 2013

Hanija trzyma “klucz powrotu” podczas przemówienia na ceremonii otwarcia


Zdjęcie: seraj.ps, 9 czerwca 2013

Dziecko trzymające plakat z napisem “Z pewnością wrócimy”


Zdjęcie: seraj.ps, 9 czerwca 2013

W przygotowaniu do lata komisja sprawdza kierowników obozów

(zamazanie twarzy prowadzącego rozmowę kwalifikacyjną było na oryginalnym zdjęciu)


Zdjęcie: facebook.com/gazacampsnew, 25 kwietnia 2013

Szkolenie dla dyrektorów i kierowników obozu w Khan Younis

(zamazanie twarzy w oryginale)


Zdjęcie: facebook.com/gazacampsnew, 8 maja 2013

Nowy pomnik w północnej Gazie święci hasło obozów. “Prawo powrotu jest jasne jak dzień”


Zdjęcia: facebook.com/gazacampsnew, 9 czerwca 2013

Dzieci na ceremonii odsłonięcia pomnika, trzymające plakat: “Syjoniści, wracamy”


Zdjęcie: facebook.com/gazacampsnew, 8 czerwca 2013

Transparent na obozie letnim przedstawia portrety Ahmada Jassina, Ahmada Al-Dżabaiego i hasło “Na waszej krwi zbudowaliśmy pokolenie powrotu”


Zdjęcie: facebook.com/JeelAlAwda, 10 czerwca 2013

Wpajanie zasady powrotu do miast wewnątrz Izraela

„Grupa Safedu” na obozie Khan Younis

Zdjecie: facebook.com/gazacampsnew, 10 czerwca 2013

„Grupa Aszkelonu”


Zdjęcie: facebook.com/gazacampsnew, 6 czerwca 2013

„Sala Hajfy” na obozie Shajaiyya

zdjęcie: facebook.com/JeelAlAwda, 10 czerwca 2013

„Grupa Jaffy” i „Grupa Nazaretu”

Zdjęcie: seraj.ps, 9 czerwca 2013

„Brygada Safedu” zajęta aktywnościami obozowymi w pobliżu Al-Balad

Zdjecie: facebook.com/gazacampsnew, 10 czerwca 2013

„Brygada Aszdodu” i „Brygada Tel Awiwu”

Zdjęcie: facebook.com/gazacampsnew, 11 czerwca 2013

Transparent: „Nie ma żadnej różnicy między Palestyna a Palestyną; Hajfa jest jak Akko, Safed jest jak Gaza”; plakaty noszą nazwy miast takich jak Safed, Jaffa, Nazaret, Hajfa, Aszdod i Lod


Zdjecie: facebook.com/gazacampsnew, 10 czerwca 2013

Obozowicze trzymają plakaty z napisami „Aszdod”, „Hajfa” i „Safed”


Zdjęcie: facebook.com/gazacampsnew, 10 czerwca 2013

Obozowicze uczą się o Jeziorze Tyberiadzkim


Zdjęcie: facebook.com/khcamps, 11 czerwca 2013

Wychowawcy i obozowicze trzymają klucze zrobione na obozie letnim


Zdjęcie: facebook.com/gazacampsnew, 11 czerwca 2013

Palestyna od Rzeki do Morza

Budowanie mapy Palestyny w piasku


Zdjęcie: facebook.com/gazacampsnew, 9 czerwca 2013

Obozowicze tworzą mapę Palestyny na obozie w Khan Younis camp


Zdjęcie: facebook.com/khcamps, 9 czerwca 2013

Obozowicze tworzą mapę Palestyny na ceremonii otwarcia obozu w Rafah


Zdjecie: facebook.com/photo.php?fbid=168145646696039, 10 czerwca 2013.

Nauka mapy Palestyny na obozie w Shajaiyya


Zdjęcie: facebook.com/JeelAlAwda, 10 czerwca 2013

Kwietnik w kształcie Palestyny


Zdjecie: facebook.com/khcamps, 11 czerwca 2013

Układanka pokazuje dzieci powracające do Palestyny, jedno z nich trzyma pistolet


Zdjęcie: facebook.com/gazacampsnew/photos_stream#!/gazacampsnew, 12 czerwca 2013

Członkowie wizytującej obóz delegacji Hamasu podpisują plakat mówiący: „Nie pozwolimy nikomu na negocjacje lub rezygnację choćby jednego ziarnka ziemi palestyńskiej w naszym imieniu”


Zdjęcie: facebook.com/khcamps, 12 czerwca 2013

Obozowicze rysują mapę Palestyny na obozie w Dir Al-Balah


Zdjecie: facebook.com/gazacampsnew, 13 czerwca 2013

Palestyna zostanie wyzwolona przez dżihad i opór

Napis na transparencie: “Opór i dżihad wyzwala ojczyzny i zwraca ziemie”


Zdjęcie: facebook.com/gazacampsnew, 9 czerwca 2013

Obozowicze na paradzie 11 czerwca podczas wizyty przedstawicieli Hamasu w dzielnicy Hay Al-Amal


Zdjęcia: facebook.com/khcamps, 12 czerwca 2013

Aktywności obozowe w Shajaiyya


Zdjęcie: facebook.com/JeelAlAwda, 12 czerwca 2013

Strzelanie z broni palnej


Zdjęcie: palinfo.com, 10 czerwca 2013

Obozowicz w przepasce na głowę z napisem “Brygady Al-Kassam, militarne skrzydło Hamasu”


Zdjęcie: facebook.com/khcamps, 11 czerwca 2013

Deptanie flagi izraelskiej


Zdjęcie:facebook.com/khcamps, 11 czerwca2013

Dodatkowe zdjęcia

„Pokolenie powrotu” obóz letni we wschodniej Gazie


Zdjęcie: facebook.com/gazacampsnew, 9 czerwca 2013

Zabawa w parku wodnym


Zdjęcie: facebook.com/gazacampsnew, 10 czerwca 2013

Ceremonia ukończenia obozu w północnej Strefie Gazy


Zdjecie: facebook.com/gazacampsnew, 12 czerwca 2013

——————————————————-

[1] Paltoday.ps, June 9, 2013.

[2] Paltoday.ps, May 20, 2013.

[3] Paltoday.ps, June 9, 2013.

[4] Felesteen.ps, June 10, 2013.