Poniżej podajemy fragmenty przemówienia szejka Muhammada bin Saada Aal Mufriha, członka komitetu założycielskiego Islamskiej Partii Umma w Arabii Saudyjskiej. Przemówienie zostało umieszczone w Internecie 6 marca 2011 r.

Żeby zobaczyć ten klip w MEMRI TV, odwiedź http://www.memritv.org/clip/en/0/0/0/0/0/0/2845.htm .

„Wróg zewnętrzny przejął kontrolę nad całym narodem”

Do ludów świata islamskiego ogólnie, a naszego świata arabskiego w szczególności, a specjalnie do ludzi z królestwa Arabii Saudyjskiej i do ludów Zatoki Arabskiej, adresuję te słowa z [poczucia] obowiązku i odpowiedzialności. Jak to jest powiedziane w hadisach: „religia jest radą”.

Bracia, nasz naród przeżył dziesięciolecia ucisku politycznego, tyranii politycznej, zacofania w gospodarce i rozwoju, słabości pod względem militarnym i bezpieczeństwa, jak również sromotnych porażek pod wszystkimi względami.

Doszło do tego, że wróg zewnętrzny przejął kontrolę nad całym narodem. Prowadzi swoje wojny przeciwko naszemu narodowi, nieodstraszany, i ograbia go z zasobów bez nikogo, kto by go powstrzymał.

„Pojawiła się ulga i zwycięstwo z rąk młodzieży… żeby podążyć drogą jedności, odrodzenia i cywilizacji, odtwarzając kalifat na tej ziemi”

Sytuacja narodu stała się tak zła, że sam wróg ją wychwala. Naród rozpaczał nad [możliwością] zreformowania swojej sytuacji i niemal stracił nadzieję na uleczenie swoich chorób, kiedy pojawiła się ulga i zwycięstwo z rąk młodzieży wraz z wybuchem tych błogosławionych rewolucji od Oceanu [Atlantyckiego] do Zatoki.

Tak więc naród wkroczył w nową epokę wolności, honoru i bezpieczeństwa, po której pozbiera swą moc i odbuduje się, żeby podążyć drogą jedności, odrodzenia i cywilizacji, odtwarzając kalifat na tej ziemi, z rąk wszystkich ludów tego narodu, jak również ich rządów, które w najlepszy sposób będą reprezentować naród.

Oh wolna młodzieży i umiłowane ludy krajów Zatoki Arabskiej w ogólności, a w królestwie Arabii Saudyjskiej w szczególności, naród utkwił w was swoje oczy, oczekując, byście wypełnili waszą rolę w wymaganych reformach.

Polityczna i finansowa korupcja w regionie osiągnęła punkt, w którym ludom, według prawa islamskiego, nie wolno dłużej milczeć. Kraje w Zatoce Arabskiej cierpią [z powodu] despotycznych rządów, monopolizacji zasobów i finansowej, administracyjnej i prawniczej korupcji, jak również niesprawiedliwości społecznej i klasowej.

Wszystko to wymaga, byśmy podjęli inicjatywę natychmiastowej reform, zanim będzie za późno.

Wśród praw odmawianych ludom Zatoki jest prawo wyboru własnego rządu, prawo wyboru własnych reprezentantów, prawo nadzorowania funduszy publicznych, prawo pociągania do odpowiedzialności [ludzi] skorumpowanych] i prawo do sprawiedliwości, równości i odrzucenia niesprawiedliwości, oraz do równych szans dla wszystkich, jak również prawo do zachowania własnych zasobów.

Lud królestwa Arabii Saudyjskiej jest pierwszy wśród narodów i są oni najbardziej warci popierania tego, co słuszne, zachowania sprawiedliwości i odrzucenia niesprawiedliwości. Są to ludy Dwóch Świętych Meczetów i obrońcy islamu.

Korupcja osiągnęła bezprecedensowy poziom i to wymaga, by boscy uczeni, wierni kaznodzieje, twórcy opinii publicznej i wszyscy młodzi mężczyźni i kobiety wypełnili swój religijny, narodowy i ludzki obowiązek przez przeciwstawienie się przejawom odchyleń, korupcji, niesprawiedliwości i despotyzmu. […]

Deklaracja o założeniu Islamskiej Partii Umma była krokiem na drodze pokojowej, powszechnej reform politycznej. Komitet założycielski tej partii przedstawił izbie królewskiej oficjalny dokument, ale rząd pospiesznie ich aresztował i wtrącił do więzienia myśląc, że te nieodpowiedzialne działania powstrzymają koła zmiany i reformy.

My z Islamskiej Partii Umma wzywamy do natychmiastowego uwolnienia założycieli partii i reformatorów, którzy wypełniają więzienia. […]

Oh wierząca młodzieży, która dbasz o interesy i pomyślność swojego kraju, niechaj twoje działania będą na rzecz Allaha, na rzecz prawdy i sprawiedliwości, wolności i honoru. Twoje działania i protesty powinny być pokojowe i powstrzymać się od uszkodzenia własności prywatnej lub publicznej.

Powinny wyrażać twoje odrzucenie obecnej rzeczywistości, jak również twoją wizję lepszej przyszłości dla ciebie, twojego kraju i twojego narodu.