Poniżej podajemy fragmenty wywiadu z zastępcą Najwyższego Przewodnika Bractwa Muzułmańskiego, Raszadem Bajoumim, który nadała Al-Alam TV 28 lutego 2011 r.

Żeby zobaczyć ten klip w MEMRI TV, odwiedź http://www.memritv.org/clip/en/0/0/0/0/0/0/2843.htm .

Raszad Bajoumi: Rzeczą, której obawiam się najbardziej, jest obca interwencja. Nasi ludzie i społeczeństwa muszą zrozumieć, że ich głównym wrogiem za granicą są USA i gang syjonistów, i że ich głównym wrogiem wewnątrz jest Izrael. Każdy musi wziąć to pod uwagę i musi być świadomy, że to jest wróg, który czyha pośrodku społeczeństwa bliskowschodniego. To musi być jasne dla każdego.

Dziennikarka: Dr Raszad Bajoumi, czy zechciałby pan powiedzieć na koniec o przeciwstawianiu się naciskom zewnętrznym – lub może wręcz spiskom – które pragną naruszyć bezpieczeństwo i pokój w regionie arabskim?

Raszad Bajoumi: Mówię każdemu muzułmaninowi, chrześcijaninowi i istocie ludzkiej w tych miejscach: brońcie waszej jedności i waszego honoru, i nie pozwólcie się upokorzyć. Pozbądźcie sie panowania USA i Izraela. To jest spisek skierowany przeciwko temu regionowi, poczynając od Afganistanu i kontynuując z Irakiem, Libanem, Sudanem i tak dalej. Każdy musi traktować tę sprawę poważnie.

Musimy wiedzieć, kim są nasi wrogowie i kim są nasi przyjaciele, i musimy wszyscy stanąć jak jeden przeciwko tyranii amerykańsko-syjonistycznej, które spenetrowała nasz region i zniszczyła jego fundamenty. […]