Abu Ijad Szaalan, dowódca palestyńskiego bezpieczeństwa narodowego Fatahu w rejonie Sydonu w Libanie, powiedział w programie z 18 sierpnia 2023 r. w Falastinona TV (Fatah-Liban), że niedawne oświadczenie dyrektora ds. UNRWA w Libanie potępiające obecność grup zbrojnych w szkołach UNRWA (Agencja Narodów Zjednoczonych ds. Pomocy i Pracy dla Uchodźców Palestyńskich) jest niewystarczająca. Powiedział, że dyrektor musi określić, o jakie grupy chodzi, wymusić ich usunięcie ze szkół i zwrócić je rządowi libańskiemu. Szaalan wyjaśnił, że szkoły UNRWA są obecnie wykorzystywane jako koszary przez terrorystyczne grupy takfiri, skąd planują stawić czoła siłom Fatahu. Wywiad Szaalana pojawia się w sytuacji starć, które miały miejsce w zeszłym miesiącu w obozie dla uchodźców palestyńskich Ain Al-Hilweh w południowym Libanie, podczas których islamscy wojownicy zabili jego poprzednika, Abu Aszrafa al-Armousziego.

Aby zobaczyć klip przedstawiający szefa bezpieczeństwa Fatahu w południowym Libanie Abu Ijada Szaalana, kliknij tutaj lub poniżej:

Szkoły UNRWA służą jako koszary wojskowe dla grup terrorystycznych

Prowadzący wywiad: Szkoły UNRWA na tym obszarze [są] kontrolowane przez grupy takfiri. W dzisiejszym oświadczeniu dyrektor ds. UNRWA w Libanie potępił obecność wojska w tych szkołach. Jaka jest twoja reakcja?”

Abu Ijad Szaalan: Oświadczenie dyrektora UNRWA przyszło spóźnione.

Prowadzący wywiad: Tak.

Szaalan: „Chociaż z zadowoleniem przyjmujemy tę decyzję, dyrektor UNRWA musi określić, kto przejął te szkoły, poczynając od zabójstwa Abu Aszrafa Al-Armousiego – którego zabójcy wyszli ze szkoły UNRWA – aż do dnia dzisiejszego. Dziś te szkoły UNRWA stanowią koszary wojskowe dla grup terrorystycznych.

UNRWA powinna była interweniować od pierwszego dnia… ONZ jest odpowiedzialna i musi ewakuować te szkoły

UNRWA powinna była interweniować od pierwszego dnia. Powinna była złożyć skargę do Organizacji Narodów Zjednoczonych. ONZ jest odpowiedzialna i musi ewakuować te szkoły oraz [przekazać je] państwu przyjmującemu. W końcu jesteśmy uchodźcami w kraju goszczącym, którym jest Liban.

Dyrektor nie wyjaśnił, kto właściwie przejął te szkoły. Dwie z tych szkół [UNRWA] zamieniono na koszary wojskowe, w których skupiają się terroryści, aby stawić czoła naszym siłom. Dlatego też, jeśli zostanie podjęta decyzja o usunięciu bojowników z tych szkół, dyrektor UNRWA musi określić, kim są ci bojownicy, a my jesteśmy gotowi natychmiast zrobić wszystko, czego się od nas wymaga, pod warunkiem, że druga strona – terroryści – zastosuje się do decyzji i wycofa się z tych szkół.