Poniżej podajemy fragmenty programu telewizyjnego przedstawiającego syryjsko-francuskiego pisarza Adnana Azzama, który nadała Al-Dunya TV 7 sierpnia 2012 r.

Adnan Azzam: Poprzez wszystkie te kanały telewizyjne i całe te pieniądze próbują oni pokazać światu, że jest to wewnętrzny konflikt syryjski – grupy syryjskie żądające wolności i reform, stojące naprzeciw armii syryjskiej, która brutalnie atakuje, zabija i niszczy.

W rzeczywistości to, co się dzieje, jest czymś zupełnie innym. To jest uniwersalna bitwa, historyczna bitwa Izraela, od czasu powstania ruchu syjonistycznego i jego ingerencji w sprawy globalne – innymi słowy od czasu, kiedy zmienili kierunek rewolucji francuskiej, zamieniając ją z rewolucji reformistycznej w ruch syjonistyczny i obcięli głowę królowi Francji w ciągu 24 godzin, bez procesu.

Trwa to od kiedy wzięli Napoleona, tego młodego chłopca z Korsyki, i powiedzieli mu, kiedy nadal chodził do szkoły kadetów: “Oddamy Korsykę Włochom i Korsyka znowu będzie niepodległa”. Zawarli z nim umowę, rekrutując go do ruchu syjonistycznego.

Obsypali go pieniędzmi i posłali do Egiptu, w celu założenia fundamentów dla państwa Palestyny.

To, co dzieje się dzisiaj w Syrii, nie jest nowym zjawiskiem. To jest rosnący ruch syjonistyczny, którego celem jest zostanie supermocarstwem, a my daliśmy się nabrać na tę sztuczkę i wierzymy, że jest to wewnętrzny konflikt syryjski – którym nie jest. […]