11 lutego 2020, sieć Al-Dżazira Network (Katar) nadała debtaę o Izraelu i krajach arabskich. Syryjski dziennikarz, Thaer Al-Naszef, powiedział, że twierdzenie, iż Izrael blokuje demokrację w krajach arabskich jest całkowicie bezpodstawne i argumentował, że wszyscy dyktatorscy i autorytarni władcy arabscy są produktem społeczeństw arabskich. Szydził z teorii spiskowych, że Izrael wychowuje arabskich obywateli na przywódców ich krajów i powiedział, że Izrael nie jest odpowiedzialny  za postęp lub zacofanie arabskich społeczeństw. Powiedział, że to raczej sami Arabowie są odpowiedzialni za swój rozwój i że mogliby nauczyć się czegoś od Żydów i ich zdolności „dokonywania cudów z rzeczy niemożliwych”. Ponadto,  Al-Naszef powiedział, że często powtarzane twierdzenie, że celem Izraela jest ekspansja od Nilu do Eufratu, jest fałszywe i że dwa niebieskie pasy na izraelskiej fladze reprezentują żydowski szal modlitewny, nie zaś te dwie rzeki. Sati’ Muhammad Al-Hadż, sekretarz polityczny nasserowskiej Partii Unionistycznej w Sudanie, odrzucił twierdzenie, że celem Izraela nie jest ekspansja od Nilu do Eufratu, ponieważ jest to wyraźnie powiedziane w Protokołach mędrców Syjonu

Aby zobaczyć klip z syryjskim dziennikarzem, Thaerem Al-Naszefem w MEMRI TV, kliknij tutaj lub poniżej.

„Jeśli spojrzymy na arabską rzeczywistość, zobaczymy, że autorytaryzm, dyktatura i korupcja są negatywnymi zjawiskami, które zostały stworzone przez arabskie społeczeństwa, które tworzą własnych władców”

Thaer Al-Naszef: Przede wszystkim, oskarżenie, że Izrael blokuje demokrację w krajach arabskich jest całkowicie bezpodstawne, jeśli bowiem spojrzymy na arabską rzeczywistość, zobaczymy, że autorytaryzm, dyktatura i korupcja są negatywnymi zjawiskami, które zostały stworzone przez arabskie społeczeństwa, które tworzą własnych władców. Nie możecie powiedzieć, że arabscy władcy pochodzą z innej planety lub że przybyli na spadochronach.

W każdym kraju arabskim każdy arabski władca, przeciwko któremu ludzie zbuntowali się – on przyszedł spomiędzy tych samych ludzi. Nie mogę sobie wyobrazić, że Izrael bierze arabskiego obywatela od kołyski i potem wychowuje go na prezydenta [jego kraju]. To są teorie spiskowe.

[…]

„Arabowie mogą odnieść korzyści z rozległej izraelskiej ekspertyzy… Musimy zapytać siebie: jak to możliwe, że Żydzi lub Izrael, wyróżniają się [osiągnięciami]?”

Dzisiaj Izrael nie jest odpowiedzialny za postęp lub zacofanie Arabów. Arabowie są odpowiedzialni za siebie. To Arabowie tworzą własne odrodzenie.

Europejskie społeczeństwa nie polegały na Żydach, by dojść tam, gdzie są dzisiaj. Harowali i wysilali się w celu osiągnięcia tego, co chcieli osiągnąć. Ale Arabowie mogą odnieść korzyści z rozległej izraelskiej ekspertyzy, bo kiedy patrzymy na dzisiejszy Izrael, który jest rozwiniętym krajem, musimy zapytać siebie: jak to możliwe, że Żydzi, Izrael wyróżniają się [osiągnięciami]? Ci ludzie żyli w Europie przez 2000 lat jako wygnani uchodźcy, w diasporze, jako więźniowie i jako niewolnicy. Pomyślcie! Potem dowiedli całej ludzkości, że nie są tylko uchodźcami lub niewolnikami, ale ludźmi, którzy byli w stanie czynić cuda z rzeczy niemożliwych.

[…]

„[Arabskie] reżimy wpajały to w nas od wczesnego wieku – o granicach Izraela rozciągających się od Nilu do Eufratu… Dwa niebieski pasy [na izraelskiej fladze] nie reprezentują Nilu i Eufratu; reprezentują Tallit, szal modlitewny”

Jest ważny punkt, który chciałbym wyjaśnić szanownym arabskim widzom. To, co się mówi – i co [arabskie] reżimy wpajały w nas od wczesnego wieku – o granicach Izraela rozciągających się od Nilu do Eufratu, Eufratu, który przekroczył Abraham, i Nilu, na którego brzegach wyrósł Mojżesz…

Dzisiaj, Izrael… Jaki Nil? Mówi się, że dwa niebieskie pasy na izraelskiej fladze reprezentują Nil i Eufrat. Dwa niebieskie pasy nie reprezentują Nilu i Eufratu. Reprezentują tallit, szal modlitewny.

[…]

„[Protokoły mędrców Syjonu] wyraźnie wspominają, że Izrael rozciąga się od Eufratu do Nilu; dlatego to nie jest mit”

Sati’ Muhammad Al-Hadż: Jeśli chodzi o Nil i Eufrat… Z całym szacunkiem do informacji, którą wspomniał, ta sprawa jest wspomniana w Protokołach Syjonu [sic], które zostały napisane po kongresie zwołanym przez Theodora Herzla w Bazylei w Szwajcarii w 1897 r. jak jest dobrze wiadome. [Protokoły] wyraźnie wspominają, że Izrael rozciąga się od Eufratu do Nilu. Dlatego to nie jest mit, jak mój szanowny kolega próbował nam powiedzieć. To jest rzeczywistość, jak jest wspomniane w Protokołach Syjonu.