W artykule w syryjskiej gazecie „Al-Watan”, bliskiej reżimowi syryjskiemu, redaktor naczelny gazety Waddah Abd Rabbo zastanawiał się, dlaczego kraje arabskie i Iran nie miałyby uzyskać broni nuklearnej jako środka odstraszającego Izrael.

Należy zauważyć, że oficjalnie Syria nie dąży do zdobycia broni nuklearnej i sprzeciwia się broni nuklearnej w regionie, włącznie z Iranem [1] .

Poniżej przedstawiamy główne tezy tego artykułu [2] .

„Dlaczego kraje arabskie lub Iran nie miałyby uzyskać broni nuklearnej, skoro Izrael posiada taką broń?”

„…Mimo wezwań Syrii i innych krajów, by nie dopuścić do rozprzestrzeniania się broni masowej zagłady na Bliskim Wschodzie, sądzę, że to pytanie stało się uprawnione: dlaczego kraje arabskie lub Iran nie miałyby uzyskać broni nuklearnej, skoro Izrael posiada taką broń, jest dumny z tego i ignoruje wszelkie wezwania, arabskie i nie-arabskie, do eliminacji broni masowej zagłady?

Innymi słowy, kto zagraża bezpieczeństwu i stabilności w naszym regionie? Czy to nie Izrael, który okupuje ziemię, codziennie zabija dziesiątki Palestyńczyków i grozi wysłaniem Syrii z powrotem do epoki kamiennej oraz zniszczeniem infrastruktury Libanu?

W obliczu wszystkich tych gróźb i niebezpieczeństwa, jakie Izrael stanowi dla wszystkich Arabów, czy zagrożone kraje arabskie nie są uprawnione i [w istocie] zobowiązane do zdobycia broni nuklearnej, by odstraszyć Izrael od podejmowania agresywnych kroków?”

„Wszystkie kraje tego regionu będą potrzebowały [technologii nuklearnej]”

„Zachód przez dziesiątki lat próbował powstrzymać kraje arabskie przed zdobyciem [nuklearnego] ‘knowhow’, pod pretekstem, że mogłoby to zagrozić bezpieczeństwu Izraela i pod tym samym pretekstem powstrzymywał je przed zdobyciem zaawansowanej broni. Dzisiaj Zachód stoi przed Iranem, który nigdy nie deklarował, że dąży do uzyskania broni nuklearnej, i nie dopuszcza do uzyskania przez niego technologii nuklearnej, której wszystkie kraje tego regionu będą potrzebowały w nadchodzącym dziesięcioleciu.

Kilka dni temu król saudyjski Abdallah bin Abd Al-Aziz postanowił założyć Miasto Króla Abdallaha do Energii Atomowej i odnawialnej. Arabia Saudyjska będzie z pewnością jednym z pierwszych krajów arabskich, które potrzebują energii nuklearnej, z powodu bezprecedensowego rozwoju budowlanego i wzrostu [populacji] w ostatnich latach. Jest to oparte na poglądzie, że zasoby ropy naftowej nie powinny zostać wyczerpane, ale muszą zostać zachowane dla przyszłych pokoleń. Wszystkie kraje produkujące ropę powinny przyjąć ten pogląd w celu zachowania swoich zasobów na przyszłość, w oczekiwaniu na dywersyfikację źródeł dochodu przez rozwój sektorów przemysłowego, turystycznego i usługowego.

Z tego, co wiem, pragnienia Iranu nie są inne i nigdy nie twierdził, że zamierza uzyskać broń nuklearną. Ale zastanawiam się: dlaczego kraje arabskie nie miałyby uzyskać nuklearnego [knowhow] skoro istnieje wróg nazywający się Izrael, który na nas czyha?”

„Nadszedł czas… rozważenia broni nuklearnej jako środka odstraszenia imperialistycznych poglądów Izraela”

„Jeśli tego nie zrobimy, jak będzie możliwe odstraszenie Izraela i jego ekstremistycznego rządu, i jego zbirów, którzy odrzucają arabską [inicjatywę] pokojową, codziennie okupują coraz więcej ziemi i wzywają do wygnania wszystkich Palestyńczyków?

Nadszedł czas poważnego rozważenia broni nuklearnej jako środka odstraszenia imperialistycznych poglądów Izraela i zmuszenia świata, [by zapewnił] bezpieczeństwo Arabów zamiast bezpieczeństwa Izraela. Obywatel arabski jest uprawniony do życia w bezpieczeństwie i stabilności, i zasługuje na cieszenie się wysokim statusem i honorem ze strony wszystkich krajów świata. To się nie zdarzy, jak długo nie posiada wiedzy i siły.

Czy będziemy działać?


[1] Na przykład syryjski minister spraw zagranicznycch Walid Al-Muallem powiedział podczas wizyty we Francji w październiku 2009 r.: “Ten region nie potrzebuje broni nuklearnej”. “Al-Watan” (Syria), 1 października 2009.

[2] “Al-Watan”(Syria), 27 kwietnia 2010.