Pod koniec sierpnia 2009 r. po Gazie rozeszły się plotki, że Agencja ONZ ds. Pomocy Uchodźcom na Bliskim Wschodzie (UNWRA) planuje włączenie do programu dla klas ósmych w szkołach, które prowadzi w Gazie, rozdziału o Holocauście i Żydach w okresie drugiej wojny światowej. Przyczyną plotki był list do UNWRA od Ludowych Komitetów Uchodźców w Gazie, protestujący przeciwko temu, by uczniowie w Gazie uczyli się tego, co nazwali „kłamstwem stworzonym przez syjonistów” [1] . UNRWA szybko zaprzeczyła, że ma takie zamiary; dyrektor operacyjny John Ging powiedział 2 września, że “ jest nie do pomyślenia, by palestyńscy uczniowie mieli uczyć się o Holocauście, kiedy Izrael wyeliminował wszystko związane z Palestyną z programów ze wszystkich szkół na terytorium z 1948 roku” i że UNWRA “ nie ma absolutnie żadnego zamiaru włączenia [do swoich programów jakichkolwiek] materiałów lub przedmiotów, których nie życzy sobie społeczeństwo palestyńskie” [2] . Niemniej w mediach, szczególnie w Gazie, pojawiły się liczne reakcje na tę plotkę o rozszerzeniu program szkolnego przez UNWRA.

Poniżej podajemy fragment kilku takich reakcji:

Członkowie Hamasu: Odmawiamy uczenia kłamstw i zmyśleń

Zgodnie z często powtarzanymi twierdzeniami, żydowska wersja Holocaustu jest przesadzona i bezpodstawna, a także twierdzi się, że Holocaust został wymyślony przez syjonistów dla poparcia własnych interesów. Członek Palestyńskiej Rady Legislacyjnej z ramienia Hamasu, Yunis Al-Astal, stwierdził 30 sierpnia 2009 r., że włączenie żydowskiej wersji Holocaustu do program nauczania “byłoby równoznaczne ze zbrodnią wojenną, ponieważ posłużyłoby syjonistycznym ciemiężcom i popierało ich kłamstwa i zmyślenia [3] .

Twierdzono także, że izraelskie zbrodnie przeciwko Palestyńczykom były gorsze niż te, dokonane przez nazistów przeciwko Żydom. Zwolennicy tego poglądu żądali, by program szkolny obejmował naukę o palestyńskim holokauście, utrzymując, że mija się z celem nauczanie Palestyńczyków o żydowskim Holocauście, jak długo Żydzi dokonują ohydnych zbrodni przeciwko Palestyńczykom.

I tak na przykład prezydent Ludowego Komitetu Uchodźców Palestyńskich w Khan Yunis, Imad Miqdad, powiedział 2 września 2009 r.: „UNRWA przygotowuje materiały o syjonistycznym Holocauście dla uczniów ósmej klasy, co jest sprzeczne z naszymi wartościami etycznymi. Kategorycznie sprzeciwiamy się uczeniu naszych rodaków tych kłamstw. Zamiast uczenia naszych synów o Nakba, rzezi, zniszczeniu domów, w których nadal byli ich mieszkańcy, i o mordowaniu palestyńskich dzieci w ich klasach szkolnych – [UNWRA] przygotowuje materiały dla ósmej klasy o nakba nazywanej ‘Holocaustem’” [4] .

Redaktor gazety w Gazie: Zbrodnie syjonistów przewyższają zbrodnie nazistów

Redaktor pro-Hamasowskiej gazety w Gazie, „Falastin”, Mustafa Al-Sawwaf, oświadczył, że zbrodnie dokonane przez syjonistów przeciwko Palestyńczykom są dużo gorsze niż te, dokonane przez Hitlera: “Nie zaprzeczam, że Hitler był morderczym i krwiożerczym nazistą, ani że był rasistą i przestępcą. Jeśli jednak porównamy jego zbrodnie z tymi, których dokonali Żydzi przeciwko narodowi palestyńskiemu, analogia byłaby naciągana. Syjoniści popełnili ohydne zbrodnie przeciwko narodowi palestyńskiemu, ostatnio był holocaust w Gazie pod koniec zeszłego roku”.

Al-Sawwaf potępił rzekomy plan programu szkolnego UNRWA: „Czy UNWRA stara się wyprać mózgi młodzieży w Gazie i upiększyć obraz żydowskich morderców i zbrodniarzy w Gazie – tych, którzy zamordowali pokojowo nastawione i nieuzbrojone dzieci, kobiety i starców? Czy ta agencja chce wprowadzić do programu możliwość koegzystencji z mordercami, którzy codziennie, dzień i noc, dokonują masakr, żeby wyglądali na szlachetnych?” [5]

Były burmistrz Khan Yunis Mayor: Nie jest prawdą, że Żydzi byli zagrożeni eksterminacją

Były burmistrz Khan Yunis, Fayez Abu Shamala ubolewał nad brakiem działania świata w obliczu tego, co nazywa palestyńskim holokaustem i żądał, by programy szkolne zawierały materiał o “nazistach XXI wieku”. Oświadczył: “Nawet gdyby wszystkie rządy na świecie przyznały, że Holocaust zdarzył się według żydowskiej wersji, nigdy nie przekona to Palestyńczyka – ponieważ wie on, że świat uznał niesprawiedliwość wyrządzoną [palestyńskiemu narodowi], niemniej nie zważa na codziennie dokonujący się holokaust przeciwko niemu.

Ten holocaust wyżera ciało Palestyńczyków blokadami drogowymi i łamie im kości blokadą – podczas gdy cały świat przygląda się temu w milczeniu, jak gdyby połknął język…

Czy można oczekiwać, że torturowany zapłacze nad swoim oprawcą? Czy można oczekiwać, że ofiara otrze krew z noża kata? (…) Dla nas, Palestyńczyków, nie wystarcza odmowa uczenia naszych dzieci o Holocauście. Musimy wprowadzić specjalne lekcje o nazistach XXI wieku – izraelskich Żydach, tych przestępcach i terrorystach, którzy nadal przeprowadzają holokaust na nas (…)

Doświadczamy katastrofy, w której Europa odegrała rolę, żeby uratować Żydów (…) Jak możemy uwierzyć, że żydowski ciemiężca kiedyś był ciemiężony, albo że kiedyś ktoś próbował go eksterminować?” [6]

Publicysta katarski: Holocaust – syjonistyczne kłamstwo

Publicysta katarskiej gazety “Al-Raya”, Ahmad Dhiban, utrzymuje, że syjoniści zmyślili Holocaust, żeby zapewnić sobie poparcie Zachodu w zbrodniach popełnianych na Palestyńczykach. Pisze on: Trzeba pamiętać, że ONZ jest tworem zwycięzców w drugiej wojnie światowej, że wyłoniła się w powszechnym klimacie zdominowanym przez tragiczne konsekwencje wojny i pokonanie niemieckich nazistów

Ruch syjonistyczny przebiegle i oportunistycznie wykorzystał ten klimat przez zmyślenie legend o Holocauście i rozdmuchaniu jego [znaczenia]. Ograbił kraje Zachodu [powodując] olbrzymie, długofalowe [starty], przez zrzucenie na nie moralnej odpowiedzialności za Holocaust i przez żądanie – jako rekompensatę – by popierały Izrael, nie wywierały nacisków i wspomagały go w każdy możliwy sposób (…)

UNRWA podjęła krańcowo dziwaczną decyzję nauczania dzieci palestyńskich uchodźców o ‘żydowskim Holocauście’, który nie jest niczym innym, jak fałszywym twierdzeniem i strategią [żeby uzasadnić] potworny ucisk i prześladowania Palestyńczyków (…)” [7]

Funkcjonariusz ministerstwa edukacji PA: Będziemy uczyć o Holocauście, kiedy Izrael będzie uczyć o Nakbie

Stosunkowo mniej zacięta reakcja przyszła ze strony zastępcy ministra edukacji PA, Jihada Zakarny. Powiedział on: „Kiedy Izrael wycofa się [z terytorium palestyńskiego], będziemy mogli usiąść i przedyskutować nauczanie historii po obu stronach [palestyńskiej i żydowskiej]. Jak długo jednak Żydzi okupują naszą [ziemię] i zaprzeczają naszej Nakbie i swojej za nią odpowiedzialności (…) nie możemy poruszać tego tematu.

Kiedy zobaczymy, że Izrael naucza swoich uczniów o masakrach w Deir Yassin i Kafr Qasim, między innymi, wtedy będziemy nauczali naszych uczniów o Holocauście (…)

Żydzi cierpieli może na przestrzeni historii, ale my cierpimy teraz, i priorytet powinien być dany zakończeniu mąk tych, którzy cierpią teraz, przed tymi, którzy cierpieli wczoraj” [8] .


[1] www.palestine-info.info, 30 sierpnia 2009.

[2] www.maannews.net, 2 września 2009.

[3] http://www.paltoday.com, 30 sierpnia 2009.

[4] http://www.paltoday.com, 3 września 2009.

[5] http://felesteen.ps, 1 września 2009.

[6] http://felesteen.ps, 2 września 2009.

[7] “Al-Raya” (Katar), 1 września 2009.

[8] “Al-Hayat” (Londyn), 13 wrzesnia 2009.