Poniżej podajemy urywki wywiadu z egipskim filozofem Muradem Wahbą, nadanego przez ON TV 22 czerwca 2009:

Żeby zobaczyć ten urywek na MEMRI TV, odwiedź http://www.memritv.org/clip/en/2170.htm .

„Zobowiązanie do [egipsko-izraelskiego] porozumienia pokojowego oznacza zobowiązanie do normalizacji na polu kultury „

Dziennikarz:Czy nadal wierzy pan w dialog?

Murad Wahba:Tak, nadal wierzę i powiem panu dlaczego. Przede wszystkim wieczna wojna nie ma precedensu w historii ludzkości. Dlatego wojna musi zostać zatrzymana i musi rozpocząć się pokój. Pokój można urzeczywistnić tylko przez negocjacje, a negocjacje wymagają ustępstw. Innymi słowy, jeśli rozpoczynasz negocjacje z poczuciem, że absolutna prawda jest po twojej stronie, te negocjacje niewątpliwie załamią się.

Ustępstwa zwiastują zmianę mentalności – jeśli chcesz osiągnąć pokój, to zamiast myślenia w kategoriach absolutnych, musisz myśleć w kategoriach względnych. Jak długo istnieją ludzie, którzy wierzą, że absolutna prawda jest po ich stronie – fundamentaliści w obu obozach, żydowskim i palestyńskim – pozostaniemy w stanie wojny.

Jest moim obowiązkiem jako intelektualisty próba zmiany tej mentalności, aby rozpocząć proces pokojowy. Dlatego nie mogę stracić nadziei w sprawie pokoju. To byłoby sprzeczne z historią ludzkości.

[…]

Podpisaliśmy ugodę pokojową z Izraelem. W tej ugodzie są artykuły zobowiązujące obie strony do nawiązania normalnych kontaktów w ekonomii, polityce i kulturze. Zobowiązanie do tego porozumienia pokojowego oznacza zobowiązanie do normalizacji kulturalnej. […]

„Niektórzy mówią, że Żydzi izolują się sami; to nie jest prawda”

Złudzenie intelektualistów, że istnieje opcja odrzucenia normalizacji na polu kultury, jest sprzeczne z porozumieniem pokojowym. Po drugie, dzisiaj, przy globalizacji – która oznacza koniec odległości, zarówno w kategoriach czasu, jak i przestrzeni – nie można pozostawać w kulturalnej izolacji. Ponadto kultury mieszają się, czy tego chcesz, czy nie.

Niektórzy mówią, że Żydzi izolują się sami. To nie jest prawda. Rewolucja naukowa i technologiczna – a to jest bardzo ważne – zaczęła się z początkiem XX wieku. To wtedy zaczęły pojawiać się badania nad fizyką nuklearną. Doprowadziło to do bomby nuklearnej. Doprowadziło do używania energii nuklearnej tak do celów militarnych, jak i do celów pokojowych.

Co stało się z ludźmi, którzy prowadzili tę rewolucję naukową i technologiczną? To było 10 lub 12 ludzi, większość z nich to byli Żydzi i oni prowadzili badania. Doszło do tego, że fizyka nuklearna otrzymała etykietkę fizyki żydowskiej.

W 1933 r. Hitler wygnał tych ludzi z Niemiec i poszli do Ameryki, która ich przyjęła. Tak więc USA skorzystały skwapliwie z rewolucji naukowej i technologicznej w dziedzinie fizyki nuklearnej. […]

„Powstrzymywanie normalizacji na polu kultury jest równoznaczne z powstrzymywaniem udziału w globalnej rewolucji technologicznej”

Powstrzymywanie normalizacji na polu kultury jest równoznaczne z powstrzymywaniem udziału w globalnej rewolucji technologicznej, którą zapoczątkowali Żydzi i w której odgrywają aktywną rolę. Jest to niebezpieczne, ponieważ wpycha to w izolację i zacofanie, czego dowodem jest to, że egipskie uniwersytety nie są już konkurencyjne z akademickiego punktu widzenia.

[…]

Jeśli wprowadzasz demokrację na bazie zacofania, staje się ona katastrofą. Powoduje pojawienie się ludzi z absolutną prawdą po swojej stronie, jak to się zdarzało w przeszłości; chyba się tutaj zatrzymam.

Dziennikarz:Nie, chciałbym wyjaśnienie.

Murad Wahba:Chciałby pan?

Interviewer:Pokrótce.

Murad Wahba:Jeśli wybory odbywają się bez żadnych restrykcji, Bractwo Muzułmańskie i inne grupy muzułmańskie odniosą przytłaczające zwycięstwo pod pretekstem demokracji. Czy chce pan tego? Czy chce pan powtórki tego, co zdarzyło się w Gazie? […]

“Sekularyzm jest kulturową koniecznością”

Dziennikarz:Powiedział pan, że pojęcie “sekularyzmu” jest obłożone tabu wśród Arabów.

Murad Wahba:Każdy, kto mówi, że jest świecki – albo go zabijają, albo oskarżają o apostazję. To zdarzyło się szejkowi Alemu Abd Al-Razeqowi w 1925r., Taha Husseinowi w 1926 r., Naguibowi Mahfouzowi i Faragowi Foudzie, którego zabili. Niemniej uważam, że sekularyzm jest kulturową koniecznością. Wzywam do sekularyzmu teraz i zorganizowałem w tej sprawie cztery konferencje, które przebiegły spokojnie, poza pomniejszymi groźbami.

Dziennikarz:Powiedział pan niedawno, że fundamentalizm doprowadził Egipt do wyjałowienia.

Murad Wahba:Najważniejszą rzeczą w fundamentalizmie jest dosłowne trzymanie się tekstu religijnego, zamiast używania umysłu [do interpretowania] tego tekstu. Innymi słowy, paraliżuje to umysł. Fundamentaliści doprowadzają do sparaliżowania umysłu, co oznacza paraliż kreatywności i myśli, a to prowadzi do zacofania.