W wywiadzie z 26 stycznia 2021 r. dla wychodzącej w Londynie saudyjskiej gazety “Al-Sharq Al-Awsat”, sekretarz generalny Ligi Arabskiej, Ahmed Abu Al-Gheit, mówił o sytuacji na Bliskim Wschodzie i wyraził nadzieje dotyczące przyszłej polityki USA, która, jak powiedział, musi różnić się od polityki Ameryki z przeszłości.

Notując, że najpoważniejszym problemem, przed jakim stoi region, są trwające wewnętrzne konflikty w Jemenie, Syrii, Libii i Libanie, które powodują skrajne cierpienia ludzi, Abu Al-Gheit stwierdza, że wspólnym czynnikiem we wszystkich tych konfliktach jest  „złośliwa regionalna interwencja” Iranu i Turcji, która w pewnych wypadkach obejmuje zbrojną interwencję w tych krajach. Wszystkie te kraje, mówi, zyskają z dyplomacji USA, która zneutralizuje irańskie i tureckie wpływy i będzie dążyła do pokojowych rozwiązań politycznych.

Abu Al-Gheit podkreślił, że Iran  i jego nuklearne dossier stanowi główne wyzwanie dla polityki zagranicznej USA, ale że każda reakcja na to wyzwanie musi być inna niż podejście propagowane przez administrację Obamy. Konkretnie, musi angażować Arabów i zająć się ich obawami i troskami, zapewniając w ten sposób trwałość na długą metę każdego porozumienia lub umowy z Iranem.   

Abu Al-Gheit zauważa następnie, że wielu arabskich przywódców czyni  intensywne starania zmodernizowania i zreformowania swoich krajów, stojąc równocześnie przed niebezpiecznymi siłami ekstremizmu i przemocy, które zagrażają ich bezpieczeństwu i tkance społecznej. W tej walce USA z pewnością muszą stanąć po stronie tych, którzy promują nowoczesność, racjonalność i wartości obywatelskie, zamiast po stronie ich rywali. Ostrzega jednak, że silne naciski zachodnie, by przyspieszyć tempo zmian, prowadziły w przeszłości do katastrof w świecie arabskim i wyraził zaufanie, że administracja Bidena będzie w stanie pójść rozsądną drogą, by tego uniknąć.

Mówiąc o sprawie palestyńskiej sekretarz generalny Ligi Arabskiej wyraził nadzieję, że USA będą w stanie przywrócić swoją rolę jako neutralnego mediatora i ożywić rozwiązanie w postaci dwóch państw, i podkreślił, że choć niedawne porozumienia pokojowe między Izraelem a kilkoma arabskimi państwami pomogły przyspieszyć izraelsko-palestyński proces pokojowy, nie można ich uważać za zastępstwo tego procesu.  

[Dalszy tekst – fragmenty angielskiej wersji wywiadu opublikowane przez „Al-Sharq Al-Awsat” – nie jest spolszczony.]

https://www.memri.org/reports/arab-league-head-ahmed-abu-al-gheit-any-resolution-iranian-file-must-consider-arab-concerns


[1] English.aawsat.com, January 26, 2021.