Poniżej podajemy fragment przemówienia sekretarza generalnego Hezbollahu Hassana Nasrallaha, nadanego przez Al-Manar TV 25 grudnia 2009r. W przemówieniu tym Nasrallah nazwał USA „barbarzyńskim” krajem, które regularnie zajmuje się masową rzezią, a obecnie robi to w Iraku.

Żeby zobaczyć ten odcinek, odwiedź http://www.memritv.org/clip/en/2314.htm .

„Nigdy nie było kraju… równie barbarzyńskiego jak USA”

Hassan Nasrallah: Mówią nam, że Ameryka jest cywilizowanym krajem. Niech będzie błogosławiony imam Chomeini za nazwanie go „Wielkim Szatanem”. W całej historii rasy ludzkiej nigdy nie było kraju, przywództwa lub elity równie barbarzyńskich, jak oni są w USA. Nie można znaleźć elity równie wrogiej wobec rasy ludzkiej jak elita USA.

Tłumy: Śmierć Ameryce.

Śmierć Ameryce.

Śmierć Ameryce.

Śmierć Ameryce.

„Hiroszima i Nagasaki … to był tylko spacer po parku w porównaniu z tym, dokąd administracja USA zabiera świat”

Hassan Nasrallah: Nie zabijają ludzi jednego po drugim. Zabijają masowo. Zapomnijcie o Hiroszimie i Nagasaki. To był tylko spacer po parku w porównaniu z tym, dokąd administracja USA zabiera świat. Główną przeszkodą w osiągnięciu porozumienia przez społeczność międzynarodową w sprawie zmiany klimatu jest administracja USA i jej polityka. Powinniście to śledzić, bo nie chcę spędzić całego czasu na tym. Powinniście śledzić wszystkie szczegóły, ponieważ chodzi o przyszłość rasy ludzkiej na tej planecie. Ale Amerykanie – oni wiedzą jak poprawnie nosi się krawat i wiedzą, jak mówić dyplomatycznym językiem, ale za tym krawatem i dyplomatycznym językiem czyha bestia. Taka jest prawda.

[…]

„Armie są gotowe i narody są gotowe”

Hassan Nasrallah: Wojny, które USA prowadzą w tym regionie i na świecie – czy są one rzeczywiście w celu uratowania ludzi i służenia ich interesom? Oni mówią: przyszliśmy, żeby uratować naród afgański, więc zabijamy go. To jest ratowanie w amerykańskim stylu. Oni zabijają. Oni zarzynają. Oni mówią: chcemy uratować naród iracki, więc zarzynamy go. Wasz poprzednik [Saddam] był także rzeźnikiem, więc jaka jest różnica? Oni chcą uratować… Czy te wojny rzeczywiście mają kogokolwiek uratować? Czy te wojny są prowadzone, żeby szerzyć demokrację? Czy te wojny są prowadzone, żeby ustanowić sprawiedliwość i wyzwolić ludzkość? To jest nonsens i rzeczywistość tego dowodzi. Wszystkie te wojny są z powodu ropy naftowej i gazu… Miałem kiedyś wywiad w telewizji i przyniosłem listę.

[…]

Zlikwidowali swoje armie i bazy wojskowe na całym świecie i przenieśli je tutaj. Dlaczego? Żeby nas uratować przed dyktatorskimi reżimami? Dyktatorskie reżimy są tam nadal i są ich sojusznikami. Dla wolności słowa? Nie, po to, żeby przejąć nasze zasoby i nasze bogactwo.

[…]

Kiedy dojdzie do otwartej wojny na szczeblu narodu – mówię wam, że armie są gotowe i narody są gotowe. Co to jest, ten Izrael w samym sercu narodów arabskich i islamskich? Kiedy tylko będzie wola wśród elit – bo naród ma po temu wolę… Izrael nie znaczy więcej jak kęs. Jedno ugryzienie i go nie ma. Ale problem polega na woli elit w tym narodzie.