W artykule z 3 marca 2019 r. w wychodzącej w Londynie saudyjskiej gazecie “Al-Sharq Al-Awsat”saudyjski dziennikarz i przedsiębiorca Hussein Szobakszi potępił głęboko zakorzenioną w islamskiej kulturze nienawiść do Żydów, w której słowo “Żyd” jest mocno obraźliwe. Szobakszi zastanawiał się, dlaczego muzułmanie nie rozróżniają między izraelskimi syjonistami i Żydami ogólnie, mimo że Allah poinstruował muzułmanów, że mają kochać i szanować Żydów i chrześcijan, a nawet sam prorok Mahomet ożenił się z Żydówką, zawarł pakt z Żydami i zachowywał z nimi stosunki. Wezwał muzułmanów, by najpierw zawarli pokój między sobą i z tym, którzy są wokół nich, i by przyznali, że mają głęboki problem antysemickiej nienawiści i rasizmu, i że niemniej są zdolni spełnić nakaz Allaha i szanować Żydów.  

Hussein Szobakszi (Czechsaudi.cz/en)

Poniżej podajemy fragmenty artykułu Szobaksziego:

Kiedy ekstremiści z organizacji politycznego islamu chcą zniszczyć charakter przywódcy w świecie arabskim, są przyzwyczajeni do powtarzania raz za razem, że „jego matka była Żydówką” lub że „on ma żydowskie korzenie”. Często zwolennicy tego lub tamtego przywódcy odpowiadają na to przez powiedzenie o przywódcy Bractwa Muzułmańskiego, że „jego matka była Żydówką”[1]. To spowodowało, że zacząłem zastanawiać się nad zasięgiem nienawiści do Żydów w naszej kulturze i nad naszą niezdolnością do rozróżnienia między Żydami jako Ludem Księgi – których Allah nakazał nam kochać i szanować, i pozwolił nam handlować z nimi, jeść ich żywność i żenić się z nimi – a izraelskim, syjonistycznym projektem politycznym, który wpoił [nam] schizofrenię [w naszej postawie wobec Żydów] z której jeszcze nie przebudziliśmy się.

Intensywność nienawiści do Żydów szerzonej przez media i przez sztukę, literaturę i karykatury polityczne [w świecie arabskim] osiągnęła poziom, którego nie można ignorować. Nikt, oczywiście, nie twierdzi, że żydowska i izraelska arena sama jest wolna od kultury nienawiści. W ekstremistycznych religijnych szkołach żydowskich jest takie samo takfir [tj. oskarżanie innych o herezję, jak jest wśród muzułmanów] i rozróżnienie między narodem [żydowskim] a „gojami”, którzy są bezwartościowi i można ich obrabowywać i zabijać. Z tych szkół wyłonili się dobrze znani ekstremistyczni terroryści Meir Kahana i Baruch Goldstein.

Jednak antysemityzm w świecie arabskim jest produktem odrażającej, rasistowskiej edukacji, która jest zakorzeniona w arabskiej mentalności, przyzwyczajonej do szufladkowania ludzi według plemiennych, rodzinnych i rasowych przynależności i według szkoły religijnej, do jakiej należą. To jest edukacja, która skłoniła tysiące Żydów, którzy byli obywatelami krajów arabskich do emigracji po założeniu państwa Izrael… (to jest ta sama mentalność, jaką spotykają chrześcijanie na arabskim Wschodzie i wszystkie inne religijne [nie-muzułmańskie] nurty w regionie).

Prorok Mahomet ożenił się z Żydówką, dotarł do pokojowego porozumienia o koegzystencji z Żydami z Medyny, pożyczył pod zastaw swojej tarczy u żydowskiego sąsiada[2] i stał na pogrzebie Żyda, a Koran mówi o Ludziach Księgi, że nie są do siebie podobni [tj., że są między nimi godni szacunku ludzie].[3] [Jednak] lekceważymy wszystkie te pozytywne wzmianki [o Żydach] i przedstawiamy wymyślone teorie, interpretacje i motywy, by usprawiedliwić nienawiść do Żydów i w oparciu o nią sformułowaliśmy pogląd pełen podejrzliwości wobec nich i strachu przed nimi, wypływających, prawdę mówiąc, z nienawiści….

Jest niewyobrażalne, że [wy, muzułmanie] mielibyście twierdzić, że wasza religia nakazuje wam szacunek wobec Ludu Księgi, niemniej nie stosujecie tego w praktycznych, konkretnych sytuacjach. Ale [prawdziwym] wyzwaniem [przed jakim stoicie, jest odpowiedź na pytania]: Czy pokój z innym jest możliwy bez zrealizowania najpierw tego pokoju sami z sobą i z tymi, którzy są wokół was? I czy mamy problem z nienawiścią i rasizmem wobec Żydów? Uczciwa, wiarygodna odpowiedź na te pytania jest niezbędna i mogą być pierwszymi z serii zawstydzających pytań, zajęcia się i [znalezieniem] odpowiedzi na które przez wiele lat unikaliśmy.


[1] Here, Shobakshi is hinting at the Muslim Brotherhood, that has more than once accused Egyptian President Al-Sisi of having a Jewish mother. For more on this and on counteraccusations that Muslim Brotherhood founder Hassan Al-Banna was Jewish, see MEMRI Special Dispatch No. 5657, Muslim Brotherhood Supporters, Opponents Accuse Each Other Of Being Jewish, February 25, 2014.

[2] According to a hadith by Muhammad’s third wife 'Aisha, „When Muhammad died, his shield was mortgaged with a Jew for 30 measures of barley.”

[3] Quran 3:113: „They are not [all] the same; among the People of the Scripture is a community standing [in obedience], reciting the verses of Allah during periods of the night and prostrating [in prayer].”