Saudyjski autor, Abdulhameed Al-Ghobain, powiedział w wywiadzie z 10 maja 2020 r. dla BBC Arabic TV (Wielka Brytania), że saudyjskie społeczeństwo jest dzisiaj dobrze poinformowane i nie dba dłużej o sprawę palestyńską lub arabskie interesy. Mówiąc, że Palestyńczycy „przegrali”,  Al-Ghobain wyjaśnił, że Saudyjczycy dbają o swoje narodowe, strategiczne i ekonomiczne interesy, i że Arabia Saudyjska może zyskać na ustanowieniu związków z Izraelem, ponieważ Izrael jest tak rozwiniętym krajem. Dodał, że stosunki między Izraelem i Arabią Saudyjską wyszły „poza normalizację” i są obecnie bardzo ciepłe.  

Aby zobaczyć klip z Abdulhameedem Al-Ghobainem w MEMRI TV, kliknij tutaj lub poniżej.

„[Nasze] społeczeństwo zwróciło się ogólnie przeciwko Palestyńczykom; Niestety, Palestyńczycy przegrali”  

Abdulhameed Al-Ghobain: Mówię o opinii publicznej. Dzisiaj społeczeństwo jest poinformowane. Jest powódź [opinii] przeciwko sprawie palestyńskiej. Nie jest to już tylko społeczne poparcie dla normalizacji i budowania związków z Izraelem. [Nasze] społeczeństwo zwróciło się ogólnie przeciwko Palestyńczykom. Niestety, Palestyńczycy przegrali. Palestyńczycy nie dali żadnego wkładu do niczego. Możemy powiedzieć, że są emocjonalnymi ludźmi, których zachowaniem rządzą uczucia.

[…]

Jeśli przyjedziesz do Arabii Saudyjskiej i przeprowadzisz sondaż – także wśród młodzieży gimnazjalnej i licealnej – powiedzą ci, że nie tylko są obojętni wobec sprawy palestyńskiej, ale że ludzie w Arabii Saudyjskiej nie dbają o Arabów jako całość.

[…]

„Jest  w naszym strategicznym interesie i w zgodzie z naszymi przyszłymi ekonomicznymi interesami utrzymywanie rzeczywistych stosunków z Izraelem”

Te opinie są wypowiadane bardzo głośno w Arabii Saudyjskiej od ostatnich dwóch lat. Początkowo mówiono cicho, ale teraz ten głos jest bardzo głośny. Ludzie mówią otwarcie, że nie dbają o sprawę palestyńską ani o Arabów ogólnie i że musimy kierować naszymi stosunkami zgodnie z naszymi interesami.

Jest zgodne z naszymi strategicznymi interesami i zgodne z naszymi przyszłymi ekonomicznymi interesami utrzymywanie rzeczywistych stosunków z Izraelem. Izrael jest rozwiniętym krajem i możemy na tym zyskać. [Kiedy] Turcja nawiązała stosunki z Izraelem, doświadczyła wielkiego postępu.

[…]

„Nie chodzi już dłużej tylko o normalizację. Stosunki [z Izraelem] osiągnęły bardzo ciepły poziom”

Oświadczenia Ligi Arabskiej są nic nie warte. Musimy patrzeć na rzeczywistość. Stosunki [z Izraelem] wyszły poza normalizację. Stosunki stały się ciepłe. Nie chodzi już dłużej tylko o normalizację. Stosunki osiągnęły bardzo ciepły poziom.