Poniżej podajemy fragmenty reportażu telewizyjnego o irańskim filmie antysemickim “Sobotni myśliwy”. Reportaż nadała Al-Alam TV 20 listopada 2011 r.Aby zobaczyćzwiastuna tego filmu, odwiedź http://www.memritv.org/clip/en/3186.htm .

Narrator: „Sobotni myśliwy” jest irańskim filmem, który daje nam niejakie pojęcie o syjonistycznym barbarzyństwie i zbrodniach przeciwko ludzkości na przestrzeni całej historii. Ten film tym różni się od innych filmów o zbrodniach syjonistów przeciwko innym, że przekazuje szereg przesłań.

Producent filmu Mohammad Kahremani: Film przedstawia zbrodnie syjonistów przeciwko bezbronnym Palestyńczykom. Przedstawia ekstremistyczną ideologię syjonistyczną, która wzywa do zabijania Palestyńczyków i plądrowania ich ziemi, co uważają za obowiązek religijny.

“Sobotni myśliwy” pokazuje syjonistyczne pranie mózgów, które jest przekazywane z jednego pokolenia do drugiego.

Narrator: W tym filmie irański reżyser Parviz Szeichtadi zajmuje się syjonistycznymi praktykami, włącznie z praniem mózgów, któremu poddane jest dziecko Benjamin przez swojego ojca, syjonistycznego rabina zwanego Hanan. W ten sposób dziecko przekształca się w bezlitosną zbrodniczą kreaturę. Rabina gra znany actor Ali Nassirian.

Najbardziej poruszające sceny w tym filmie przedstawiają polityczny sadyzm i religijny rasizm. Rabin jest przedstawiony jako zło ostateczne, symbol oszustwa, który ujawnia to, co jest ukryte w jego świadomości, jak również zbrodnicze machinacje ukryte w jego umyśle. Producenci mają nadzieję, że odbije się to silnym [echem] w świecie muzułmańskim.

Mohammad Kahremani: Ten film będzie pokazywany w krajach arabskich i islamskich w niedalekiej przyszłości. Wiemy, że nasi bracia w tych krajach wierzą w wyzwolenie Palestyny. Jeśli film będzie przedstawiany w tych krajach we właściwy sposób, z pewnością zostanie tam dobrze przyjęty. W tym celu film wkrótce zostanie przetłumaczony na arabski.

Narrator: Ten film demaskuje podwójne standardy na festiwalach międzynarodowych i ich wyraźną stronniczość wobec syjonizmu, co widać w odmowie pokazania go.

Mohammad Kahremani: Zgłosiliśmy ten film na kilka festiwali międzynarodowych. Chcielibyśmy podkreślić wobec ludów islamskich świata, że niemal wszystkie festiwale międzynarodowe odrzuciły ten film ze względu na jego temat.

Narrator: Niewątpliwie stanowisko funkcjonariuszy międzynarodowych festiwali filmowych nie odbiega od stronniczości rządów zachodnich wobec izraelskiego tworu, szczególnie ponieważ film ten ucieleśnia rzeczywistość doświadczaną codziennie przez Palestyńczyków i ponieważ ujawnia wiele o globalnym syjonizmie i jego zbrodniczej roli na świecie. […]

Mohammad Kahremani: Proszę mi pozwolić zacytować słowa przywódców syjonistycznego tworu: “Gdyby Arabowie nie byli obecni w ziemi palestyńskiej, Izrael rządziłby światem”. Dlatego obecność arabska ratuje nas przed [syjonistycznymi] rządami nad światem. […]