Wprowadzenie

Strona internetowa Bractwa Muzułmańskiego (BM) w Egipcie, Ikhwanonline.com, zawiera artykuły z motywami antysemickimi, włącznie z zaprzeczaniem Holocaustowi i opisem „charakteru żydowskiego” jak chciwego, wyzyskujacego i jako źródła zła w społeczeństwie ludzkim. Choć artykuły w tym tonie były zamieszczane na tej witrynie w przeszłości, ich niedawne zamieszczanie nabiera większej wagi w świetle wzrastającej siły tej grupy po usunięciu reżimu Mubaraka, co widać w wynikach niedawnych wyborów parlamentarnych.

W dodatku do antysemickiej treści artykuły na tej witrynie zawierają pochwałę dżihadu i męczeństwa oraz potępienie negocjacji jako sposobu odzyskania ziem islamskich. Są wśród nich artykuły wzywające do zabijania syjonistów i chwalące atak 9 września 2011 r. na ambasadę izraelską w Kairze – który jeden z artykułów nazwał kamieniem milowym rewolucji egipskiej. Niektórzy wysocy funkcjonariusze partii BM Wolność i Sprawiedliwość opublikowali na tej witrynie artykuły wyrażające zastrzeżenia do porozumienia pokojowego z Izraelem i twierdzili, że Egipt jest uprawniony do poprawienia go [1] . Takie twierdzenia sprzeczne są z zapewnieniami przewodniczącego partii Wolność i Sprawiedliwość, dra Muhammada Mursiego dane wysokim rangą przedstawicielom USA, że BM będzie honorować wszystkie porozumienia międzynarodowe podpisane przez Egipt [2] .

Niniejszy tekst przedstawia fragmenty artykułów umieszczonych na witrynie BM z czasów zarówno przed, jak po rewolucji.

BM: Charakter żydowski nadal jest źródłem zła na świecie

W kazaniu z czerwca 2011 r., zamieszczonym na tej witrynie, Przewodnik Generalny BM w Egipcie Muhammad Badi omawiał Żydów, ich cechy i działania: „Allah ostrzegł nas przeciwko oszustwom Żydów i ich niebezpiecznej roli w wywoływaniu wojen: ‘Gdziekolwiek rozpalają ogień wojny, Allah go gasi, oni usiłują siać na ziemi zgorszenie, ale Allah nie miłuje tych, którzy sieją zgorszenie’ [Koran 5:64]. Ich ręce podpalają ukryty lont… [1] niewiele mija czasu, zanim ogień rozszerza się na pole wojny, włącznie z krajami islamskimi… Wojna w Sudanie i jego podział są ich rękodziełem; wewnętrzna walka i wojna między Palestyńczykami są [częścią] ich planu. [Dlatego] pojednanie między Hamasem a Fatahem ich rozgniewało…” [3]

Po incydencie z flotyllą do Gazy w maju 2010 r. piszący dla tej witryny Mahmoud Abd Al-Rahman omawiał „charakter żydowskiego syjonisty”: „Przez wieki społeczeństwo ludzkie stało przed problemem charakteru żydowskiego syjonisty. Wszystkie narody i kultury zgadzają się co do natury wrodzonej choroby charakteru żydowskiego… a mianowicie, uświęcenie pieniądza, seksu, grabieży, procentów i zdrady… Widzieliśmy to w Egipcie faraonów i w [epokach] Kananejczyków, Amalekitów, Babilończyków, Persów i Rzymian.

Zdumiewającą rzeczą jest, że wszystkie narody rozprawiały się z [żydowskim] charakterem w ten sam sposób: przez wycinanie guza [rakowego], który szkodził całej ludzkości. Widzimy tę chorobę w księgach świętych – jak prorocy cierpieli z powodu traktowania [ich przez Żydów]. Tora opowiada coś, czego żaden rozsądny człowiek nie potrafi zrozumieć: w Księdze Jeremiasza, rozdział 4, werset 22, Bóg wyraża pragnienie pomszczenia własnych ludzi, ponieważ nie ma żadnej innej opcji: ‘Tak niemądry jest mój naród, nie uznają Mnie. Są dziećmi bez rozwagi, nie mają wcale rozsądku. Mądrzy są w popełnianiu nieprawości, lecz dobrze czynić nie umieją’.

W Nowym Testamencie Jezus nazywa ich ‘pomiotem węży’ i ‘grzesznikami’… [Żydowski] charakter – zarówno od środka, jak od zewnątrz – jest ujawniony najwyraźniej w Koranie. Allah pokazał nam jego tajemnice…

Widzimy [charakter żydowski omawiany] w tekstach wielkich pisarzy, takich jak Szekspir w jego charakterystyce żydowskiego kupca Szajloka w pracy Kupiec wenecki. Autor Charles Dickens dostarcza najbardziej szczegółowego i trafnego opisu duszy żydowskiej, jej materializmu, rozrzutności, skrajnego odcięcia od wartości i wyzyskiwania pracowników i robotników.

Analizowany psychologicznie Żyd jest jednostką egocentryczną. Wierzy on, że Bóg nie stworzył równego mu na świecie, że jest solą ziemi i że Bóg dał mu [inne] narody jako niewolników…

Istotnie, sposób widzenia [Żydów] dzisiaj przeszedł przez historię narodów. W epoce faraonów na grobie [faraona] Marnephtaha napisano: ‘Egipcjanie unicestwili syjonistów [sic]’. Jeszcze wyraźniejszy opis dostarczają listy Tel Al-Amrana z epoki faraonów [gdzie opisano jak Żydzi byli traktowani pod rządami] Sargona II, króla Asyrii, 730 p.n.e.; Nabuchodonozora [króla Babilonii], 597 p.n.e.; Rzymianina Pompejusza i Tytusa po nim; Proroka Mahometa, który wygnał Żydów z Półwyspu Arabskiego; Omara ibn Chattaba, który wygnał ich z Jerozolimy, i w średniowiecznej Europie. [Traktowanie Żydów] było wynikiem faktu, że byli oni powodem katastrof [dotykających] ludzi [wśród których żyli] …” [4]

Na tle dyskusji o ponownym rozpatrzeniu przez Egipt porozumienia pokojowego z Izraelem i w następstwie ataków przez granicę w 2011 r. w okolicy Ejlatu w Izraelu, w których zginęło siedmiu Izraelczyków i pięciu żołnierzy egipskich, dr Muhammad Ali Dabour, członek Międzynarodowego Związku Uczonych Muzułmańskich (IUMS) i wykładowca na uniwersytecie w Kairze, napisał o naturze żydowskiej: „W ciągu całej historii Żydzi nie dotrzymywali słowa. Zawsze stosowali podwójne standardy i działali we własnym interesie, choćby miało to znaczyć zniszczenie całego świata… Koran informuje nas: ‘Ty z pewnością się przekonasz, że ludzie najbardziej zawzięci w swojej wrogości wobec tych, którzy uwierzyli – to żydzi i bałwochwalcy’. [Koran 5:82] Allah, niechaj będzie sławiony, powiedział: ‘Za to, że oni naruszyli swoje przymierze, My ich przeklęliśmy i uczyniliśmy ich serca zatwardziałymi. Oni wypaczają sens słów…’ [Koran 5:13]. Łamanie porozumień i traktatów jest łatwiejsze dla [Żydów] niż picie wody i oddychanie. Tacy są Żydzi. Taka jest ich natura. Chociaż prawią pochlebstwa, działają z hipokryzją i rozczarowują cały świat, nam, muzułmanom, nie wolno dać się im oszukać…”O wygnaniu Żydów z Półwyspu Arabskiego Dabour napisał: “Nasz Prorok pozostał zobowiązany i podtrzymał porozumienie [jakie zawarł z Żydami], ale Żydzi z plemienia [Banu] Kajunga pierwsi złamali porozumienie z Posłańcem Allaha, w wyniku czego wygnał ich z miasta [Medyny]. To samo było z Żydami z plemienia Banu Nadhir, których charakter był [charakterem] zdrajców i drani, biorąc pod uwagę, że złamali przymierze z Prorokiem i spiskowali, by go zabić… To samo dotyczy Żydów z plemienia Banu Kurajza, którzy zdradzili muzułmanów, podpisali przymierze z konfederatami w Bitwie o Trench i spowodowali cierpienie muzułmanów [5] . Prorok oblegał [Banu Kurajza] aż się poddali i został uratowany przed ich niegodziwością i zdradą” [6] .

Jeszcze w październiku 2010 r. dr Ismail Ali Muhammad, wykładowca Uniwersytetu Al-Azhar, opublikował serię artykułów o „naturze Żydów według Starego Testamentu i Talmudu”. W jednym z artykułów napisał: „Nie będzie przesadą powiedzenie, że charakter [żydowski] nadal jest źródłem zła i szkód w społeczeństwach ludzkich… Główną przyczyną podstępności Żydów na przestrzeni historii jest kontekst ideologiczny i religijny, który przekazują i na którym wychowali się, pokolenie za pokoleniem i który [wpoił] w ich serca cechę [samo]uświęcania i wywyższania się…

Kiedy czyta się Stary Testament, Talmud i myśli z nich zrodzone, takie jak [te, które znajdują sie w] Protokołach mędrców Syjonu, orzeczeniach rabinów i nurtach ideologii żydowskiej, znajduje się w nich otwartą wrogość wobec wszystkich innych ludzi. Zboczone zachowanie Żydów jest skierowane na całą ludzkość… Święte źródła ideologiczne – według ich wiary – pozwalają im na działania hipokrytyczne i zdradzieckie i na niesprawiedliwe rzucanie lwom na pożarcie życia, własności i dobytku nie-Żydów” [7] .

W innym artykule twierdził, że tradycja żydowska, której uczą się Żydzi, jest „tak zbrodnicza, że nie ma odpowiednika w żadnej [innej] społeczności ludzkiej. Podżega ich do unicestwiania nie-Żydów i do szerzenia ruiny i zniszczenia w całym świecie nie-żydowskim…” [8]

Ali Muhammad kończy swoją serię artykułów następująco: “Cały świat musi znać prawdę o charakterze żydowskim, odrażających wartościach i tle religijnym, by mógł pojąć jego wrogość wobec ludzkości i podjąć wszystkie niezbędne kroki, by bronić się przed jego niegodziwością. My, muzułmanie, musimy [znać charakter żydowski] lepiej niż ktokolwiek inny. Nie ulega wątpliwości, że nasze przygotowania do wojny z naszym wrogiem muszą obejmować – jeśli nie zacząć się od – zrozumienia jego charakteru…” [9]

Artykuły na witrynie BM zaprzeczają Holocaustowi i oskarżają USA o fabrykację “opowieści” o eksterminacji Żydów

Fathi Szihab, który jest odpowiedzialny za sprawy pracy w BM, napisał, że Holocaust jest „opowieścią”, używaną przez Izrael jako narzędzie nacisku politycznego za każdym razem, kiedy spotyka się z międzynarodową krytyką za swoje zbrodnie i masakry. Napisał, że „światowemu syjonizmowi” udało się wymóc na ONZ-cie rezolucję, że 27 stycznia będzie obchodzony Międzynarodowy Dzień Pamięci Holocaustu: „Cały świat, a w szczególności Niemcy, stał się dorocznym kozłem ofiarnym świata syjonizmu i skapitulował przed największym na świecie politycznym wymuszeniem w historii”.

Przeszedł następnie do opisywania Holocaustu jako “opowieści wymyślonej przez amerykańskie aparaty wywiadowcze z kolaboracją Aliantów podczas II wojny światowej, w celu zaszkodzenia wizerunkowi ich niemieckich przeciwników i usprawiedliwienia wielkiej wojny destrukcyjnej przeciwko militarnym i cywilnym instalacjom krajów Osi – a szczególnie dla usprawiedliwienia bomb atomowych na Hiroszimę i Nagasaki oraz postawienia przed sądami w Norymberdze i Tokio szefów wojskowych pokonanych krajów.

Zwycięzcy [Alianci] działali zgodnie z prawem dżungli, sądząc swoich przeciwników za zbrodnie, które sami wymyślili. [Alianci] wykorzystali nielegalną imigrację milionów Żydów z Europy do USA podczas lat wojny, twierdząc, że zniknęli oni w nazistowskich obozach wojennych. Było tak mimo faktu, że niemieckie rejestry pokazują, iż liczba niemieckich Żydów [przed wojną] wynosiła między 600 a 700 tysięcy, z czego pół miliona pozostała [żywa] po [wojnie]. Dodajmy do tego fakt, że liczba Żydów, którzy zmarli z ‘przyczyn naturalnych, w wypadkach i nalotach alianckich’ dochodziła do wielu tysięcy. Jak [więc] można twierdzić, że naziści zabili sześć milionów Żydów, skoro nie było ich więcej niż 700 tysięcy?…

Zachodni naukowcy i filozofowie zdemaskowali to największe kłamstwo w ludzkiej historii. Najsłynniejsi wśród nich to:

1. Robert Faurisson – profesor literatury na francuskim uniwersytecie w Lyon i jedna z wybitnych postaci w nurcie ponownie badającym historię Europy. Opisał twierdzenia, że Żydzi byli zabijani gazem trującym jako oszustwo polityczne i ekonomiczne…

2. Henri Roques – otrzymał doktorat z francuskiego uniwersytetu w Nantes; dowiódł, że informator [Kurt] Gerstein, który doniósł Aliantom o istnieniu komór gazowych… w rzeczywistości żadnej nigdy nie widział [10] .

3. Roger Garaudy – w książce The Founding Myths of Modern Israel, zdemaskował izraelskie twierdzenia, przesady i kłamstwa, włącznie z opowieścią o Holocauście i innych opowieściach, z których czerpie Izrael, żeby [uzasadnić] swoje istnienie…

4. Norman Finkelstein – amerykański autor, który w 2001 r. opublikował książkę The Holocaust Industry… Według niego twierdzenia o eksterminacji Żydów były wykorzystywane przez USA do dwóch celów: pierwszy, usprawiedliwienia zbrodniczej polityki Izraela wobec Palestyńczyków; i drugi, uzasadnienia amerykańskiego poparcia tej polityki…” [11]Fathi Szihab, zajmujący się sprawami pracy w BM [12]

Dr Muhammad Abd Al-Rahman Al-Marsi, członek biura Przewodnika Generalnego BM, napisał: „Ruch syjonistyczny wykorzystał dojście Hitlera do władzy i naciskał na Żydów w Niemczech, by emigrowali do Palestyny. W 1933 r. spisał tajne porozumienie z Hitlerem, by wygnał Żydów, zwane ‘Porozumieniem Haavara’, które doprowadziło do emigracji Żydów niemieckich o ważnych zawodach, co bardzo wsparło przedsięwzięcie syjonistyczne [13] .

Pomimo cierpień żydostwa europejskiego z powodu polityki Hitlera przeciwko nim podczas II wojny światowej (1939-1945) przedsięwzięcie syjonistyczne w Palestynie zyskało [na wojnie] najwięcej ze wszystkich. Organizacje syjonistyczne użyły tego, by uzasadnić indoktrynację [konieczności] emigrowania do Palestyny i w celu pogorszenia cierpienia Żydów [europejskich], aby zamienić je w kompleks dla Zachodu, zmuszając w ten sposób [Zachód] do popierania przedsięwzięcia [syjonistycznego]” [14] .

Wychwalanie dżihadu i męczeństwa, przeciwstawianie się negocjacjom

W artykule opublikowanym po uwolnieniu więźniów w umowie o wymianie za Gilada Szalita, dr Abd Al-Rahman Al-Bar, członek biura Przewodnika Generalnego BM oraz IUMS podkreślił, że dżihad i męczeństwo są drogami do wyzwolenia całej Palestyny – “od morza do rzeki” – nie zaś negocjacje, które nie potrafiły dać pozytywnych rezultatów. Podkreślił, że atak na ambasadę izraelską w Kairze był jednym z kamieni milowych rewolucji w Egipcie:

“’O bracia, Allah dał ummah, która celuje w produkowaniu śmierci i wie, jak umierać z honorem, drogie życie na tym świecie i wieczną rozkosz na następnym. Słabością, która prowadzi do naszego upokorzenia, jest miłość do tego świata i nienawiść śmierci. Przygotujcie dusze na wielkie czyny. Pracujcie ku śmierci; to wtedy otrzymacie życie. Działajcie ku śmierci z honorem, a zarobicie całkowite szczęście’.

Tymi słowami szahid, imam Hassan Al-Bana [założyciel BM] zakończył swój List o Dżihadzie. [Te słowa] przyszły mi na myśl, kiedy we łzach radości obserwowałem sceny uwolnienia więźniów z więzień syjonistycznej okupacji, szlachetność widoczna na ich twarzach i w ich oczach, i słowa wychodzące z ich ust jak rakiety, wyrażające ich niezłomność… Dowiedli oni, że tylko dżihad jest środkiem wyzwolenia zarówno człowieka, jak ojczyzny…

Tutaj są, synowie Al-Bany, Jassina [Ahmada, założyciela Hamasu] i [Abd A-Aziz] Al-Rantisi, którzy, w krótkim czasie, dokonali dzięki dżihadowi tego, czego ummah nie osiągnęła przez wiele lat negocjacji i kapitulacji. Zwolennicy [negocjacji] twierdzili, że ummah słucha ich, że dżihad jest terroryzmem, z którym trzeba zmagać się i złem przeciwko któremu trzeba walczyć…

Lwy Hamasu, od [Brygad Izz Al-Din] Al-Kassam i [Islamskiego] Dżihadu w Palestynie… pokazały swoją gotowość do męczeństwa na rzecz Allaha i nie odmawiają [poświęcania] życia [dla] ojczyzny…

W odurzonej radości [z uwolnienia więźniów] nie wolno nam przeoczyć tych, którzy przynieśli nam to szczęście, tych poszukiwaczy męczeństwa, którzy poskromili syjonistów, zawstydzili ich aparaty wywiadu, poniżyli je i dążyli do poświęcenia życia dla sukcesu ich sprawy i wyzwolenia ojczyzny. Musimy pamiętać słowa tych bohaterów:

Męczennik Hatem Talal Szaban powiedział w testamencie: 'Wybieram tę drogę z przekonania, że jest to jedyna droga do wyzwolenia naszego kraju. Muzułmańska ummah musi iść drogą dżihadu na rzecz Allaha i zapomnieć o drodze negocjacji i targowania się o ziemię’…

Męczennica Darin Abu Aisza powiedziała: 'Rola palestyńskiej kobiety jest nie mniej ważna niż [rola] naszych braci, mudżahedinów. Moje poświęcenie na rzecz Allaha jest tylko małą [sprawą]. Przychodzi, by pomścić [zbezczeszczenie] świętości naszej religii i meczetów [w tym] Al-Aksa’.

Umm Nidal, matka męczenników Muhammada, Nidala i Jassera Farhata, powiedziała swojemu synowi Muhammadowi, żegnając się z nim ze łzami, zanim wysadził się w powietrze w bitwie ze syjonistami: “Musisz wierzyć, że moje łzy są [łzami] matki żeniącej swojego syna z czarnookimi [dziewicami w raju]. Bądź posłuszny Bogu, prowadź dżihad i stań twardo aż spotkasz Boga’. Ta wielka kobieta zwróciła się następnie do kobiet w ummah mówiąc: ‘Ktokolwiek kocha Allaha i ojczyznę, poświęci swojego syna dla nich. Matka, która kocha swojego syna, życzy mu sukcesu na tym świecie i na tamtym, namawia go do dżihadu i męczeństwa, przełyka swój ból… i nie pozwala wrogom naszego ludu na triumfowanie’…

Wielkość i geniusz palestyńskiego negocjatora została naświetlona w żądaniach, by umowa [o Szalita] obejmowała więźniów z wszystkich frakcji jako wyraz jedności krwi palestyńskiej, oraz więźniów z wszystkich części ojczyzny – Gazy, Zachodniego Brzegu i mieszkańców tak zwanych [terytoriów] ‘48 – jako wyraz jedności palestyńskiej ojczyzny, od morza do rzeki…

[Umowa, która została podpisana] pod patronatem Egiptu, daje wyraz głębi strategicznej i mecenatu jaki Egipt daje prawdziwemu oporowi, szczególnie po tym, jak powszechne stanowisko w Egipcie podkreśliło wyraźny opór wobec obecności jakiegokolwiek dyplomatycznego przedstawicielstwa syjonistów na swojej ziemi. To wielkie osiągniecie było jednym z przejawów błogosławionej rewolucji egipskiej i wyraźną oznaką postępu arabsko-islamskiego przedsięwzięcia wyzwolenia kosztem przedsięwzięcia syjonistycznego, które rozpada się z dnia na dzień. Wszystko to mówi, że ummah jest tylko o mały krok od wyzwolenia Al-Aksa…

[Wszystkie] strony w Palestynie powinny pochwycić ten moment historyczny i dopełnić pojednania, aby mogły skierować całą energię ku odzyskaniu zawłaszczonej ziemi i odebranych praw, zamiast tego, by niektóre z nich kładły się u drzwi USA lub wędrowały wokół stołów negocjacyjnych, które nigdy nie zwróciły odebranych praw i które tylko legitymizują wroga. Nie ma potrzeby rozpaczać przed wrogiem, który jest pokonany…

Nie mówcie: Siewca zasiał, a ciemiężyciel zbierze; Al-Aksa przepadła; nasza Jerozolima, Hajfa, Jaffa i Safed są stracone…

Zwycięstwo Allaha jest na wyciągnięcie ręki. Wrogowie Allaha nie otrzymają od Niego żadnej pomocy. Agresor nigdy nie osiągnie swojego celu w Jerozolimie, jak długo będziemy tam mieli choć jedno dziecko” [15] .Emblemat BM z mottem: “Allah jest naszym celem. Prorok jest naszym przykładem. Koran jest naszym prawem. Dżihad jest naszą ścieżką. Śmierć na ścieżce Allaha jest naszą najwyższą nadzieją” Poniżej szabli: “Bądź gotowy!” [16]

W innym artykule na tej witrynie dr Muhammad Abd Al-Rahman Al-Masri powiedział, że konflikt między muzułmanami a “państwem syjonistycznym” jest – u sedna – konfliktem religijnym i że musi się prowadzić dżihad, gdzie tylko ziemia islamska jest okupowana: „Konflikt między państwem syjonistycznym a muzułmańską ummah nie jest jak walka między właścicielem ziemi a rabującym okupantem. Ta walka jest w swej istocie walką wiary, walką kulturową, [walką] o los i istnienie…

Zgodnie z islamskim poglądem ta walka musi opierać się na wierze w dżihad na rzecz Allaha, niezależnie od natury ciemiężcy lub jego pochodzenia narodowego albo religijnego. Okupacja ziemi islamskiej przez każdego wroga czyni dżihad koniecznością i islam uważa to za walkę religijną.

Koran mówi, że ta walka [będzie trwała] do Dnia Sądu Ostatecznego i to [definiuje] naturę Żydów. Trzeba wyjaśnić, że kiedy muzułmańska ummah zwalcza Żydów, nie robi tego dlatego, że są Żydami, ale ponieważ są agresorami i ciemiężcami, którzy za cel obrali islam i muzułmańską ummah [17] .

Pragnienie zniszczenia państwa Izrael

W innym artykule dr Abd Al-Rahman Al-Bar wezwał do popierania „dżihadu [ruchu] oporu materialnie, w mediach i moralnie” i wyraził nadzieję, że Izrael wkrótce zostanie zniszczony: „Sprawa palestyńska pozostanie główną troską dla ummah, aż Allah zapowie koniec tego rasistowskiego państwa okupacji [tj. Izraela] i aż ostatni ludzie naszej ummah będą walczyć z oszukańczymi Żydami i ich armiami, i wyzwoli ziemię od ich nikczemności… [Opowiedział towarzysz Proroka] Abu Huraira, że Prorok powiedział: ‘Dzień Sądu Ostatecznego nie nadejdzie, aż muzułmanie będą walczyć z Żydami i ich zabiją. Żydzi będą chować się za kamieniami i drzewami, a kamienie i drzewa będą wołać: O muzułmaninie, o sługo Allaha, za mną jest Żyd, przyjdź i zabij go – poza drzewem gharkad [kolcowój], które jest drzewem Żydów'” [18] .Dr Abd Al-Rahman Al-Bar, członek Biura Przewodnika Generalnego Bractwa Muzułmańskiego oraz IUMS [19]

Dr Saleh Sultan, przewodniczący Komitetu Jerozolimskiego IUMS pisał o „podstępach syjonistycznych” mających na celu zniszczenie meczetu Al-Aksa i zachęcał do zabijania syjonistów: „ Nie ma niczego innego, co zatrzyma niszczenie [naszych] miejsc świętych niż wyraźne przesłanie, mówiące: ‘Zabij syjonistę w odpowiedzi na każdy kamień [zdemontowany] ze szlachetnego Al-Aksa’… Razem ujawnimy fakty judaizacji Jerozolimy i plan [syjonistów] zniszczenia meczetu Al-Aksa i jesteśmy gotowi powiedzieć: „Zabij syjonistę za każdy kamień z Al-Aksa'” [20] .Dr Saleh Sultan, przewodniczący Komitetu Jerozolimskiego IUMS [21]

*B. Chernitsky jest pracownikiem badawczym w MEMRI.

Przypisy:

[1] Muhammad Al-Katatni, sekretarz generalny partii, powiedział, że parlament egipski rezerwuje sobie prawo ponownego rozpatrzenia porozumienia, które jego zdaniem nie jest korzystne dla Egiptu. Muhammad Al-Biltagi, sekretarz partii W Kairze, powiedział, że lud egipski ma prawo do poprawienia porozumień z Izraelem w sprawie pokoju i gazu, żeby lepiej służyły interesom Egiptu, zgodnie z prawem międzynarodowym. Raszad Bajoumi, zastępca Przewodnika Generalnego BM Muhammada Badiego, powiedział, że BM nie uzna Izraela, ponieważ jest to twór okupujący i ciemiężący, i nikt z członków BM „nigdy nie usiądzie koło Izraelczyka”. Na obecnym etapie, powiedział, BM będzie honorować porozumienia międzynarodowe, ale podejmie niezbędne kroki, aby przedstawić te porozumienia parlamentowi lub poddać je pod referendum. Inny wysoki przedstawiciel partii Wolność i Sprawiedliwość, Mahmoud Keszta, wezwał nawet, by Umm Al-Raszrasz (obecny Ejlat) został zwrócony Egiptowi, nazywając go „cenną częścią Egiptu, nadal okupowaną przez twór syjonistyczny”, mówiąc, że w przeszłości granice Egiptu sięgały do Jordanii i Izrael nie miał żadnego portu morskiego. Według Keszty ta kwestia będzie poruszona przez następny parlament. „Al-Hayat” (Londyn), 1 stycznia 2012; “Al-Ahram” (Egipt), 30 grudnia 2011, 10 listopada 2011; Ikhwanonline.com, 8 grudnia 2011.

[2] Ikhwanonline.com, 10 grudnia 2011. Issam Al-Arian, zastępca przewodniczącego partii, powiedział w wywiadzie dla “New York Times”, że umowy z Camp David zostały podpisane przez państwo egipskie, nie zaś przez ruch lub partię i BM będzie je honorować. „New York Times” (USA), 8 stycznia 2012.

[3] Ikhwanonline.com, 2 czerwca 2011.

[4] Ikhwanonline.com, 23 maja 2011.

[5] Bitwa pod Trench, znana także jako Bitwa Konfederatów, odbyła się w 627 r. i jest wspomniana w Koranie, sura 33, wersety 7-27. Według tradycji islamskiej, plemię Banu Kurajsz, należące do wrogów Mahometa z Mekki, przekonało Żydów z Mediny z plemienia Banu Kurajza, by przeszli na ich stronę w bitwie przeciwko Mahometowi i jego wyznawcom, ale Mahomet ostatecznie zwyciężył. Po bitwie mężczyźni z plemienia Banu Kurajza zostali zabici, a kobiety i dzieci sprzedane w niewolę.

[6] Ikhwanonline.com, 24 września 2011.

[7] Ikhwanonline.com, 20 października 2010.

[8] Ikhwanonline.com, 23 października 2010. Autor cytuje także książkę Społeczeństwo żydowskie Zakiego Sznoudy, która opisuje Żydów jako „dzikusów” oraz „pozbawione skrupułów, żarłoczne wilki, wściekłe psy, szalone świnie i [ludzi] oślepionych nienawiścią”.

[9] Ikhwanonline.com, 25 października 2010.

[10] Kurt Gerstein był oficerem SS, który działał na rzecz ujawnienia informacji o eksterminacji Żydów przez nazistów w nadziei powstrzymania tego. Po wizycie w działających obozach śmierci w Polsce, poinformował o tym, co widział, szwedzkiego dyplomatę, którego spotkał w pociągu wracając z Polski do Niemiec, a później próbował zaangażować Kościół katolicki. Patrz http://lib.cet.ac.il/Pages/item.asp?item=14818 .

[11] Ikhwanonline.com, 31 stycznia 2010.

[12] Ikhwanonline.com, 31 stycznia 2010.

[13] Porozumienie Haavara między kierownictwem ruchu syjonistycznego a władzami nazistowskich Niemiec, naszkicowane w 1933 r. miało ułatwić emigrację Żydów z Niemiec do Palestyny. Według tego porozumienia naziści mogli konfiskować własność Żydów, którzy w zamian otrzymywaliby częściowe odszkodowanie oraz pozwolenie na opuszczenie Niemiec. Patrz http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=15582 . Należy zauważyć, że w książce Druga strona: Związek między nazistami i przywódcami ruchu syjonistycznego, prezydent Autonomii Palestyńskiej Mahmoud Abbas omawiał to porozumienie, twierdząc, że ruch syjonistyczny spiskował przeciwko ludowi żydowskiemu i kolaborował z nazistami w celu jego eksterminacji, ponieważ ruch ten uważał Palestynę za jedyne właściwe miejsce dla emigracji żydowskiej. Patrz MEMRI Inquiry & Analysis Series Report No.95, „Palestinian Leader: Number of Jewish Victims in the Holocaust Might be 'Even Less Than a Million…’ Zionist Movement Collaborated with Nazis to 'Expand the Mass Extermination’ of the Jews,” 30 maja 2002, http://www.memri.org/report/en/0/0/0/0/0/0/672.htm .

[14] Ikhwanonline.com, 17 października 2011.

[15] Ikhwanonline.com, 20 października 2011.

[16] Ikhwanonline.com, 8 grudnia 2011.

[17] Ikhwanonline.com, 17 października 2011.

[18] Ikhwanonline.com, 24 listopada 2011.

[19] Ikhwanonline.com, 29 grudnia 2011.

[20] Ikhwanonline.com, 19 listopada 2011.

[21] Ikhwanonline.com, 19 listopada 2011.