10 grudnia 2020 r. turecki prezydent, Recep Tayyip Erdoğan, udał się do Baku w Azerbejdżanie, żeby przewodniczyć militarnej paradzie zorganizowanej dla uczczenia zwycięstwa Azerbejdżanu nad Armenią w  Górskim Karabachu[1]. Przemawiając do uczestników parady zwycięstwa Erdoğan wyrecytował wiersz, który Iran uznał za poparcie dla secesji etnicznie azerskich części Iranu[2]. „Oddzielili rzekę Aras i wypełnili ją kamieniami i prętami. Nie będę oddzielony od ciebie. Oddzielili nas siłą” – brzmi wiersz[3].

Dzień po wygłoszeniu przemówienia przez Erdoğana w Baku redaktor naczelny “Yeni Şafak”, İbrahim Karagül, opublikował artykuł zatytułowany  Armia niebios, islamu… powrót Turków. Turcja reprezentuje ‘wezwanie’ wszystkich uciśnionych narodów, regionów, w którym podkreśla rolę Turcji jako przywódcy świata muzułmańskiego i jako przywódcy wszystkich uciśnionych przeciwko ciemiężcy, tj., Zachodowi.

O słowach Erdoğana w Baku Karagül powiedział: „Przesłanie przekazane wczoraj w Baku nie ogranicza się do Karabachu. Nie jest adresowane tylko do Armenii. To przesłanie jest dla tych, którzy nie są w stanie przezwyciężyć zwyczaju pouczania Turcji, do wszystkich krajów, które tworzą jeden plan po drugim, starając się podzielić między siebie muzułmański region i cały świat. To przesłanie, wygłoszone z Kaukazu, spojrzenie na świat z Kaukazu, wychodzi poza zwycięstwo w 44-dniowej [azerbejdżańsko-armeńskiej] wojnie. To przesłanie nie jest dane dla tych 44 dni, ale dla całego XXI wieku. Od teraz to samo przesłanie będzie dawane w innych miejscach, także w innych zakątkach regionu, ponieważ Turcja powróciła”.

(Źródło: Tccb.gov.tr)

Poniżej podajemy tłumaczenie artykułu Karagüla z angielskiego przekładu gazety tureckiej  :[4]

„Turcja jest jedynym krajem na świecie, który stawia opór i walczy za muzułmanów świata”  

Turcja jest jedynym krajem na świecie, który stawia opór i walczy za muzułmanów świata, za świat turecki, za Afrykę i za tych, którzy żyją na “Bliskim Wschodzie”, za “Muzułmańską Bliską Strefę”, która jest główną osią ziemi, łączącą brzegi Atlantyku i Pacyfiku.

Turcja jest jedynym krajem, który stawia opór zachodniemu kolonializmowi, który trwał przez wieki, pogrążając je w bólu i cierpieniu, depcząc ich honor i tożsamość. Jest jedynym krajem, który czerpie pewność [siebie] i ujeżdża wszystkie klimaty [strefy] przemierzane przez tę dzicz.

Turcja wyłożyła wszystkie roszczenia i kalkulacje na XXI wiek na stole z niezawodnym planem wszystkich przygotowań do wielkiego marszu przez zachowanie tej wyprostowanej postawy nie z heroizmu, ale z intelektualnego skoku i cierpliwości, i mądrości.

Turcja – “wezwanie” do wszystkich narodów, wszystkich krajów.

Turcja jest wezwaniem, przesłaniem do wszystkich narodów, do wszystkich krajów, które są uciskane, pomijane, wykluczane ze sceny historycznej, które są ofiarami, skazane na biedę, trzymane pod kuratelą, wykorzystywane, których zasoby są rabowane i którym przeszkadza się odbudować.

Turcy, którzy pojawili się na scenie, kiedy padali Abbasydzi, kiedy padał Kalifat, kiedy rozpadała się islamska społeczność. Pomogli islamskiej społeczności odbudować się po stuleciach, trzymali ją w solidarności ramię w ramię; zmienili historię i zbudowali region, i ponownie weszli na scenę w XXI wieku.

Kiedy region jest dzielony na części, kraje są niewolone, honor i wartości islamskiego narodu są deptane, powróciła ta sama siła, ta sama inicjatywa, ta sama konfrontacja, ta sama solidarność, ten sam język polityczny, ten sam duch.

„Przesłanie przekazane w Baku nie ogranicza się do Karabachu”

Wszędzie, gdzie Turcja wyciąga pomocną dłoń, osiąga zwycięstwo. To jest rewolucja Turcji!  

Wszędzie, gdzie Turcja wyciąga pomocną dłoń, osiąga zwycięstwo. Każdy kraj lub siła, jaką popiera, wraca do sił. Z kimkolwiek współpracuje w solidarności, ten powstaje. To jest nowe. To jest największa transformacja XXI wieku. To jest rewolucja Turcji!

Wiek wtargania, który zaczął się od regresji Imperium Osmańskiego, a zwolnił wraz z założeniem Republiki, teraz zatrzymał się całkowicie. Dzisiaj USA, kraje Unii Europejskiej i kolonialne stolice Europy wszyscy muszą zaakceptować tę rzeczywistość.

„Do kogo było adresowane przesłanie z Baku?”

Przesłanie wygłoszone wczoraj w Baku nie ogranicza się do Karabachu. Nie jest adresowane tylko do Armenii. To przesłanie jest dla tych, którzy nie są w stanie przezwyciężyć zwyczaju pouczania Turcji, do wszystkich krajów, które tworzą jeden plan po drugim, starając się podzielić między siebie muzułmański region i cały świat.

To przesłanie, wygłoszone z Kaukazu, spojrzenie na świat z Kaukazu, wychodzi poza zwycięstwo w 44-dniowej [azerbejdżańsko-armeńskiej] wojnie. To przesłanie nie jest dane dla tych 44 dni, ale dla całego XXI wieku. Od teraz to samo przesłanie będzie dawane w innych miejscach, także w innych zakątkach regionu, ponieważ Turcja powróciła.

„Armia niebios… powrót Turków”.

Armia trzymana pod naciskiem, by trzymać Turcję pod kontrolą, działanie za Turcję i region – nie można tego tolerować i to jest odczuwane na całym świecie.  To jest jedyny powód leżący u podstaw fali ataków przychodzących z Europy, wezwań “zatrzymać Turcję”, przychodzących z USA. To jest powód zewnętrznych i wewnętrznych ataków na nasz kraj.

Tak jest, ponieważ dzisiaj ta armia jest armią niebios, która pędzi na pomoc wszystkim uciskanym. Turcja otwiera drzwi zarówno islamskiego świata, jak tureckiego świata, jest tą armią, która jest z powrotem w swojej bazie.

Wprowadza w życie wielki plan, węzeł za węzłem, krok za krokiem, od Afryki Północnej do głębi Afryki, od Kaukazu i Azji Środkowej do Azji Południowej i Południowowschodniej, całą drogę do każdego zakątka islamskiego lądu na Bliskim Wschodzie.

Ten plan uruchamia ojczyznę ludzkości, centralny region, prowadząc do rozwoju nowej, połączonej siły w okresie, kiedy świat jest podzielony na Wschód i Zachód.

„Azerbejdżan wyróżniał się nie tylko jako tureckie państwo w południowym Kaukazie, ale jako siła geopolityczna”

„Najwyższy czas powiedzieć coś więcej niż ‘jeden naród, dwa państwa’”

Jest najwyższy czas powiedzieć coś więcej niż “jeden naród, dwa państwa” w odniesieniu do Azerbejdżanu. Obraz w Baku przelał się poza ograniczenia dwóch państw. Spektakularna siła została zbudowana u bramy Wschodu. Azerbejdżan wyróżniał się nie tylko jako tureckie państwo w południowym Kaukazie, ale jako siła geopolityczna. Globalna walka Turcji i Azerbejdżanu po prostu zgadzała się.

Prezydent Recep Tayyip Erdoğan powiedział: “Te epopeje będą kontynuowane” Od teraz sojusze będą przemierzać z jednego regionu do drugiego. Zwycięstwa będą następować jedno po drugim, a ich wpływ będzie odczuwany w każdym zakątku regionu. Jest tak, ponieważ rozpoczęła się Epoka Zwycięstw.

„Nie heroizmem, ale intelektem, mądrością.

Wierzymy!”

Wierzymy w to. Wierzymy w to naszymi umysłami, naszymi sercami, naszą historyczną świadomością, naszym politycznym genem i naszą wspólną tożsamością od Atlantyku do Pacyfiku. Wierzymy nie heroizmem, ale intelektem i mądrością, ponieważ wiemy, że wymaga to świadomości i siły. Wszyscy jesteśmy świadomi, że zwycięstwo w Karabachu nie jest tylko wynikiem militarnej technologii, ale wynikiem umysłowej transformacji.

To są właśnie kroki, jakie podejmuje Turcja. Inteligentne, dobrze wyliczone kroki, które były planowane  w oparciu o odwieczną tożsamość i regionalną geopolitykę, Dlatego Turcja będzie nadal zaskakiwać. Przywódcy UE zebrali się dzisiaj z “sankcjami wobec Turcji” na porządku dnia. Nie będą w stanie niczego osiągnąć. Ale oni będą najbardziej zaskoczeni.

„Ci, którzy wylewają serce, duszę, zwyciężą”  

W dniu, w którym rozpoczęto Operację Tarcza Eufratu, powiedziałem: „To jest tylko początek”. Teraz mówię: “Tylko poczekajcie, będzie więcej”. Nadal jesteśmy na początkowych etapach. Jeszcze nie nabraliśmy pędu. Nie jesteśmy aroganccy. Jesteśmy przywódcami we wznoszącym się okresie, tymi, którzy wlali w to serca i dusze.


[1] Tccb.gov.tr/en/news/542/123140/-as-long-as-turkey-and-azerbaijan-join-forces-they-will-continue-to-overcome-obstacles-and-achieve-many-more-victories-, December 10, 2020.

[2] Hurriyetdailynews.com/turkey-iran-calm-down-tension-regarding-poem-160798, December 13, 2020.

[3] Tehrantimes.com/news/455619/Zarif-responds-to-Erdogan-s-wrong-poem-on-Iranian-Azerbaijan, December 11, 2020.

[4] Yenisafak.com, December 11, 2020.