W artykule redakcyjnym z 3 sierpnia 2014 r. w gazecie irańskiej “Kayhan” redaktor naczelny tej gazety, Hossein Szariatmadari, który jest współpracownikiem irańskiego Najwyższego Przywódcy Alego Chameneiego, zanegował Holocaust i twierdził, że prawdziwym Holocaustem są działania Izraela przeciwko Palestyńczykom. Artykuł zawiera długi cytat z poprzedniego artykułu redakcyjnego autorstwa Szariatmadariego, opublikowanego w 2006 r. [1] i przedrukowanego ponownie w 2013 r. [2] ; w cytowanej części pisze on, między innymi, że słowo “holocaust” pochodzi od rzekomego spalenia całej społeczności chrześcijańskiej przez żydowskiego króla Jemenu, Zu-Nuasa, w epoce przedislamskiej. W cytacie jest także uwaga, że po II wojnie światowej Jewish Agency przywłaszczyła termin “holocaust” dla swojej sfabrykowanej historii o zamordowaniu 6 milionów Żydów europejskich, jak również autor wyraża dezaprobatę wobec faktu, że europejscy negacjoniści Holocausty byli stawiani przed sądem i skazywani na kary więzienia.

W artykule z 3 sierpnia Szariatmadari podkreślał „cechy syjonistów, które są znane mieszkańcom świata – ich uwielbienie pieniądza, ich okrucieństwo i ich tchórzostwo” są cechami, które naziści przypisywali Żydom. Twierdził także, że syjoniści nie są Żydami, chociaż mówią, że są, i że oni, podobnie jak faraon w czasach Mojżesza, mordują dzieci, by nie dopuścić do pojawienia się groźby.

W tym artykule Szariatmadari wyraził także zadowolenie z wyniku ofensywy izraelskiej na Gazę, twierdząc, że zapowiada on rychły koniec reżimu syjonistycznego i dowodzi poprawności stanowiska Teheranu w sprawie potrzeby wymazania Izraela z mapy politycznej.

Poniżej podajemy fragment artykułu redakcyjnego z 3 sierpnia włącznie z cytatem z artykułu z 2006 r.:


Hossein Szariatmadari (zdjęcie: basijnews.ir)

„Syjoniści bezlitośnie mordują dzieci ze strachu przed wzrostem populacji palestyńskiej”

Szariatmadari zaczął swój artykuł od zacytowania artykułu z 2006 r.: „Król żydowski Zu-Nuas z Jemeny stał z żydowskimi rabinami wokół siebie przed głębokim dołem, w którym rozpalono wielki ogień. Po drugiej stronie klęczała bardzo duża grupa skutych łańcuchami mężczyzn, kobiet i dzieci, otoczona przez żołnierzy i generałów armii Zu-Nuasa.

Krzyki kobiet, westchnienia mężczyzn i rozdzierający serca płacz dzieci napełniały powietrze. Największy rabin Żydów zwraca się do Zu Nuasa i czyta głośno werdykt [Zu-Nuasa] wydany na więźniów, którzy są dużą grupą jemeńskich mężczyzn, kobiet i dzieci. To jest czas przed pojawieniem się islamu. Kilka lat wcześniej ludność Jemenu przyjęła chrześcijaństwo. Jakiś czas wcześniej Zu-Nuas, król Jemenu, przyjął judaizm i teraz zatwierdził straszliwy wyrok wielkiego rabina na swoim dworze. Więźniowie mieli tylko dwa wybory: albo oznajmią, że odrzucają chrześcijaństwo i akceptują judaizm, albo zostaną spaleni w buzującym ogniu. Ale więźniowie, którzy należeli do wiernych wyznawców Jezusa, nie wyrzekli się swojej wiary. A wtedy… wszyscy zostali wrzuceni żywcem do ognia i spaleni na rozkaz żydowskiego króla. Także dzieci nie zostały oszczędzone przed spaleniem żywcem w ogniu wściekłości króla i jego żydowskich rabinów…

To straszliwe wydarzenie i ta haniebna zbrodnia okrutnych Żydów jest pierwszym udokumentowanym masowym spaleniem żywych ludzi.

Korzenie słowa “holocaust” są greckie. Dzisiaj [słowo] jest używane do opisania masakry przy pomocy masowego spalania ludzi w ogniu. Niektórzy lingwiści utrzymują, że określenie zaczerpnięte jest ze zbrodni popełnionej przez Żydów…

Na początku ósmego dziesięciolecie XIX wieku [sic] niektórzy członkowie Międzynarodowej Agencji Żydowskiej, wśród nich [historyk] Pierre Vidal-Naquet, Serge Weils [sic] i [historyk] Francois Bedarida, a która była pod kierownictwem Rene-Samuela Sprata [najwyraźniej chodzi o Rene-Samuel Sirat], słynnego rabina Francji, oparli się na fałszywej historii zmasakrowania sześciu milionów Żydów podczas II wojny światowej.

Aby więc niesprawiedliwość wyrządzona tej grupie nie została zapomniana, przygotowali propozycję ustawy i przedstawili ją do ratyfikacji we Francji w lipcu 1990 r….

Do dnia dzisiejszego wybitni historycy europejscy i setki słynnych wykładowców i dobrze znanych ekspertów badań dokumentów historycznych przedstawili dokumenty, na autentyczność których żadna inteligentna osoba nie może rzucić cienia wątpliwości. Dowiedli absolutnie naukowymi metodami, że sprawa zmasakrowania sześciu milionów Żydów, krematoria, komory gazowe i wszystko, co syjoniści twierdzą w tej sprawie, jest kompletnym kłamstwem i sfabrykowaną opowieścią…”

„Cechami syjonistów, które są znane mieszkańcom świata, jest ich uwielbienie pieniądza, ich okrucieństwo i ich tchórzostwo”

Następnie kontynuował artykuł redakcyjnym nowo napisanym tekstem: “[Badacze] europejscy… byli wzywani przed sąd i skazywani na karę więzienia oraz grzywnę tylko z powodu tego, że wyniki ich badań różniły się od tego, co twierdzi międzynarodowa agencja syjonistyczna. To działo się, podczas gdy sfabrykowana historia Holocaustu, jak ją opowiadają syjoniści, jest całkowicie nieudokumentowana, niepoświadczona i niezweryfikowana poza pracą słynnego myśliciela francuskiego Rene-Samuela Sprata [sic].

Po prawdziwym holocauście, po holocauście Zu-Nuasa w Jemenie, są trwające dzikie ataki reżimu syjonistycznego przeciwko mieszkańcom [Strefy] Gazy, które doprowadziły do masowego zabijania kobiet, mężczyzn i przede wszystkim dzieci z tej Strefy. Są one prowadzone, jak zawsze były w historii, przez syjonistów, których natura jest drapieżcza i mordująca dzieci. Rok 1948, rok okupacji świętej Palestyny, może i musi być wyznaczony jako punkt startowy drugiego holocaustu, który od wtedy i po dziś dzień prowadzony jest różnymi barbarzyńskimi środkami prowadzonymi przez zarazek destrukcyjnego zepsucia, który teraz osiągnął swój szczyt w Gazie.

Jednak obecny holocaust prowadzony przez syjonistów obejmuje oznaki świadczące o rychłym końcu, a przynajmniej nadchodzącym końcu, krwawego reżimu syjonistycznego. Cechami syjonistów, które są znane mieszkańcom świata, jest ich uwielbienie pieniądza, ich okrucieństwo i ich tchórzostwo – a ich okrucieństwo i ich tchórzostwo są zakorzenione w ich uwielbieniu pieniądza. W celu przezwyciężenia strachu przed [palestyńskimi] ludźmi wojny i żołnierzami, przywódcy reżimu, który okupuje Jerozolimę [tj. Izrael] używają rozmaitych broni i wyposażenia, które nie pozwala drugiej stronie dosięgnąć ich bezpośrednio, a więc syjoniści mogą walczyć ze swoimi przeciwnikami, zachowując od nich dystans fizyczny… W dodatku reżim syjonistyczny uporczywie prezentuje wizerunek bezlitosnego rozlewania krwi w celu posiania wątpliwości wśród swoich wrogów, czy przeciwstawiać się zbrodniom syjonistycznym…

[…]

Po [2012 r.]… wrogowie wybrali się na ‘zajęcie się Syrią’… Przy pomocy najemnych terrorystów z różnych narodów i przez zorganizowanie szeregu konferencji pod hasłem ‘przyjaciele narodu syryjskiego’, próbowali odwrócić strzałę ruchu islamskiego przebudzenia od jej celu – najemnych dyktatur w regionie – i ku krajom, które popierają opór, dając centralną rolę [w tej dywersji] rządom Arabii Saudyjskiej, Kataru, Turcji i Egiptu Al-Sisiego. W niektórych wypadkach ten plan powiódł się, tworząc rozłamy i schizmy między pewnymi siłami oporu w regionie.

[…]

Chamenei przedstawia wyraźną, szczegółową formułę unicestwienia fałszywego reżimu izraelskiego

„… [M]usimy podkreślić dowiedzioną poprawność stanowiska Iranu i muzułmańskiego prawoznawcy naszego pokolenia [tj. Chameneiego] w świecie – to jest, że reżim syjonistyczny jest źródłem fitna i niepokojów w regionie i że główną kwestią, stojąca przed światem islamskim jest [potrzeba] poważnego i wszechstronnego wystąpienia przeciwko temu zarazkowi zepsucia i zniszczenia…

W tych dniach Chamanei przedstawia ‘mapę drogową’ i wyraźniejszą oraz bardziej szczegółową ‘formułę’ unicestwienia fałszywego reżimu izraelskiego z politycznej geografii świata’ jednym z najważniejszych szczegółów jest uzbrojenie ludności palestyńskiej na Zachodnim Brzegu…

Choć nie podjęto jeszcze żadnych praktycznych kroków dla uzbrojenia Zachodniego Brzegu, Palestyńczycy na tym obszarze już powstają przeciwko okupantowi – do punktu, w którym wielu analityków uważa, że jest to trzecia intifada. Równocześnie Kassem Suleimani, potężny i dobrze znany dowódca [Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC)] Sił Kuds, podkreślił, że [opcja] rozbrojenia jest iluzoryczna. Powiedział: ‘Zamienimy ziemię, powietrze i morze w piekło dla syjonistów… czyniąc arenę [najeżoną] trudnościami dla syjonistów i ich zwolenników tak wewnątrz, jak na zewnątrz regionu’.

Wiedzą oni [syjoniści] dobrze, że Chamenei jest poważny w sprawie zrealizowania swojej mapy drogowej i że nie ma sposobu na pojednanie się z nim… Wszystkie te dowody poświadczają fakt, że region stoi przed wielkim i poważnym wydarzeniem, które przyniesie korzyść światu islamskiemu.

Ostatecznie, istotne jest podkreślenie, że mimo ich twierdzeń, syjoniści nie są ani Żydami, ani uczniami Mojżesza – tak jak Obama nie jest chrześcijaninem, a kilku przywódców krajów islamskich nie wie, co to jest islam. Cechy i działania syjonistów są absolutnie identyczne do [cech] faraonów, wrogów Mojżesza… Tylko jako przykład można powiedzieć, że mordowanie dzieci jest częścią tożsamości wspólnej faraonowi i syjonistom – w obu wypadkach wypływa z ich strachu i ich okrucieństwa. Podczas gdy faraon rozkazał barbarzyńskie mordowanie dzieci, by nie dopuścić do narodzin Mojżesza, syjoniści bezlitośnie mordują z powodu strachu, że wzrośnie populacja Palestyńczyków. Istnieją dziesiątki bardziej wyjątkowych cech, które on [faraon i syjoniści] mają wspólne – cechy, od których Żydzi zawsze się dystansowali”.

Przypisy (nie spolszczone):

[1] See MEMRI Special Report No. 39, Iranian Leaders: Statements and Positions (Part I), January 5, 2006.

[2] See MEMRI Special Dispatch No. 5450, Criticism In Iran Of Foreign Minister Zarif Tweet Claiming Iran Never Denied The Holocaust, September 18, 2013.