W antysemickim artykule redaktor naczelny gazety “Al-Risalah”, Wisam Afifa, powiązał śmierć Muhammada Abu Khdeira, palestyńskiego nastolatka, którego ciało znaleziono wczoraj (2 lipca 2014) w Jerozolimie, z twierdzeniem, że Żydzi używali krwi przy pieczeniu macy na Paschę. Należy wspomnieć, że tożsamość i motywy mordercy/ów Abu Khdeira nie są jeszcze znane; morderstwo może być zbrodnią nienawiści popełnioną przez Żydów w odwecie za niedawne zamordowanie trzech nastolatków izraelskich. Afifa napisał, że tak jak Żydzi kiedyś zabijali nie-Żydów, by użyć ich krwi do macy, dzisiaj nadal wykonują święte rytuały zemsty. Dodał, że Izrael przyjął ideologię nazistów, którzy rozróżniali między wyższymi i niższymi rasami.

Poniżej podajemy fragmenty [1]:


Wisam Afifa (zdjęcie: aqsatv.ps)

Osadnicy użyli ciała 17-letniego Muhammada Husseina Abu Khdeira z Szuafat w Jerozolimie północnej, żeby przeprowadzić swój święty [akt] zemsty przez torturowanie go i spalenie go na śmierć w zbrodni przypominającej ich świętą macę, która stała się częścią ich historii zdrady i morderstwa – bowiem kultura przemocy i krwi narosła wśród Żydów do takiego stopnia, że przeniknęła do ich świętych rytuałów i modlitw.

Przez “świętą macę” rozumiem tę macę zmieszaną z ludzką krwią, krwią gojów, mianowicie nie-Żydów, [którą piekli], żeby świętować żydowskie święto Paschy. Według relacji historycznych zwykli byli mordować chrześcijan, najlepiej dzieci poniżej dziesiątego [roku życia], zbierać ich krew i przekazywać ją następnie rabinowi, żeby zmieszał ją ze świąteczną macą, a potem serwował wiernym do pożarcia w ich święto.

Te starodawne rytuały odbijają się we współczesnych, przy czym [Żydzi] uświęcają krew Żydów, którzy uważani są za ludzi pierwszego szczebla, a lekceważą krew Palestyńczyków. Zobowiązuje to prezydenta [palestyńskiego] Mahmouda Abbasa do zdefiniowania i zaklasyfikowania zamęczonego chłopca Abu Khdeira po tym, jak [Abbas] wyraził oburzenie wobec ministrów spraw zagranicznych krajów muzułmańskich [na konferencji w Jedda 18 czerwca 2014 r.] i powiedział, że trzej osadnicy, którzy zostali porwani na Zachodnim Brzegu, byli istotami ludzkimi, takimi jak my, i że musimy szukać ich i oddać ich, spełniając w ten sposób żądania [izraelskie], by nadać tym trzem osadnikom aureole boskości i wzniosłe człowieczeństwo i opisać ich jako „wyjątkowe istoty ludzkie”…

Niesprawiedliwy świat – od USA i UE do prezydenta Autonomii Palestyńskiej – wielce opłakiwał śmierć tych trzech osadników, ale nie opłakuje śmierci palestyńskiego chłopca Abu Khdeira, ponieważ należy on do grupy, której krwi nie [uważa się] za świętą według klasyfikacji przez społeczność międzynarodową grup ludzkich, etnicznych i politycznych, która umieszcza Izrael wysoko na drabinie, a Palestyńczyków nisko. Podwójne standardy społeczności międzynarodowej dotyczące krwi izraelskiej i palestyńskiej przywracają do życia dziedzictwo teorii nazizmu. Żydzi, ze swoim zbrodniczym zachowaniem, przyjęli wizję Hitlera która opierała się na klasyfikowaniu ludzi na rasy wyższe, jak rasa aryjska, i rasy niższe, jak czarni, Arabowie i Żydzi, [i utrzymywała], że nadrzędność rasy białej nad wszystkimi innymi ludami uprawnia ją do wielu praw absolutnych, takich jak prawo rządzenia innymi ludami.

Podobnie, widzimy, że Izrael wierzy, iż nadrzędność rasy żydowskiej daje jej absolutne prawo okupowania, budowania osiedli, dokonywania zemsty i rozlewania krwi. Tak w przeszłości piekli swój święty chleb i tak dokonują swoich świętych rytuałów zemsty obecnie, a ofiarą [tym razem] był chłopiec Abu Khdeir.

Przypis:
[1] “Al-Risalah” (Gaza), 3 lipca 2014.