W artykule zatytułowanym “Rozważny wróg jest lepszy niż nierozważny” w kuwejckiej gazecie rządowej “Al-Watan”, publicysta kuwejcki, Abdallah Al-Hadlak, napisał, że prawdziwym wrogiem państw Zatoki nie jest Izrael, który nazwał „przyjaznym krajem”, ale raczej Iran. Pisał, że reżim Rządów Prawoznawcy w Iranie jest faszystowski i że jeśli zdobędzie broń nuklearną, nie zawaha się użyć jej przeciwko państwom Zatoki, podczas gdy Izrael, który posiada taką broń od lat, nigdy nie użył jej w wojnach przeciwko Arabom. Al Hadlak wezwał także państwa Zatoki, by zerwały stosunki z Iranem i stworzyły sojusz z Izraelem przez wzmocnienie z nim więzów na poziomie politycznym, handlowym a nawet militarnym.

Nie po raz pierwszy Al-Hadlak wyraził niepokój w sprawie Iranu i poparcie dla Izraela. W rzeczywistości jego stanowisko spowodowało wpisanie go na czarną listę autorów arabskich, którzy wyznają takie poglądy, opublikowaną w 2009 r. w gazetach i na stronach internetowych popierających oś oporu [1].

Poniżej podajemy fragmenty niedawnego artykułu Al-Hadlaka [2]:'Abdallah Al-Hadlak

Wszystkim tym, którzy myślą, że państwo perskie (Iran) i reżim Rządów Nierozważnego [3], [a mianowicie] dyktatorski, faszystowski reżim perski, który tam panuje, jest krajem przyjaznym, podczas gdy Izrael jest krajem wrogim, mówię, że rozważny wróg jest lepszy niż nierozważny. Państwo Izrael i jego różne rządy prowadziły więcej niż pięć wojen z Arabami, niemniej nigdy w czasie tych wojen Izrael nie myślał o użyciu broni jądrowej przeciwko swoim arabskim wrogom. I na odwrót, gdyby państwo perskie ze swoim głupim, pochopnym i faszystowskim reżimem, który chowa się w przebraniu religijnym, kiedykolwiek zdobyło broń jądrową, nie zawaha się przed użyciem bomby jądrowej przeciwko arabskim państwom Zatoki podczas pierwszego konfliktu, który powstanie.

Izrael jest przyjaznym państwem, które nie zagraża nam w regionie Zatoki Arabskiej i nie ma nic, czego musielibyśmy się bać z jego strony. Tym, który nam zagraża, przeprowadza akty terroru i zniszczenia przeciwko nam i aspiruje do okupowania nas, jest arogancki wróg perski, reprezentowany przez reżim państwa perskiego (Iran), który jest inkubatorem i wspierającym środowiskiem dla globalnego terroru.

Tak więc powtarzam moje wezwanie do stworzenia towarzystwa przyjaźni Zatoka-Izrael jako pierwszego kroku do rozwinięcia i wzmocnienia [naszych] więzów z przyjaznym państwem Izraelem w dziedzinach polityki, dyplomacji, handlu, edukacji i współpracy militarnej i cywilnej. Zbliżeniu między Izraelem a Zatoka powinno towarzyszyć stopniowe dystansowanie się i przecinanie wszystkich więzów z państwem perskim (Iranem) i jego faszystowskim reżimem perskim, teraz kiedy zostało dowiedzione ponad wszelką wątpliwość, że perscy Irańczycy są zaangażowani w akty terroru, zniszczenia i zamachów bombowych w Arabii Saudyjskiej, Bahrajnie, Jemenie, Kuwejcie i Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz kiedy zostało dowiedzione, że podżegają i wspierają szyickich rebeliantów Huti w Jemenie i że szyicke, perskie, irańskie milicje są zaangażowane we wszystkie gorące punkty terroru i konfliktu w Zatoce Arabskiej i na Bliskim Wschodzie, takich jak Irak, Syria i Liban, jak też na całym świecie.

Nie wykluczam – faktycznie, spodziewam się – że słudzy i agenci Iranu w regionie, którzy mają perską krew płynącą w żyłach… oskarżą mnie o „syjonizm, kolaborację z Izraelem, żywienie nienawiści do islamu i arabizmu, zdradę sprawy palestyńskiej i wrogość wobec arabskiej ummah”. [Teraz jednak, kiedy] świat stał się wioską dzięki [technologii] komunikacyjnej, łuski spadły z oczu narodów arabskich i muzułmańskich i zrozumiały… że ich jedynymi śmiertelnymi wrogami są perscy Irańczycy, nie zaś przyjazne państwo Izrael…


Przypisy:


[1] Patrz MEMRI Seria Badań I Analiz – Nr 635 – 9 września 2010

Niepokój w Kuwejcie i Zatoce z powodu irańskiego zagrożenia dla państw Zatoki ;

Special Dispatch No. 5061, „Arab Columnists Criticize Firing Of Rockets From Gaza As Reckless Escapade Serving Iran, Not Palestinians,” 20 listopada 2012; Special Dispatch No. 2319, „Arab Media Publishes Blacklist of Writers,” 27 kwietnia 2009.

[2] “Al-Watan” (Kuwejt), 1 sierpnia 2015.

[3] Po angielsku “Rule of the Imprudent”; Rządy Prawoznawcy po angielsku to „Rule of the Jurisprudent.”


Visit the MEMRI site in Polish: http://www2.memri.org/polish/

If you wish to reply, please send your email to memri@memrieurope.org .