Chociaż Hamas przedstawia się jako ruch palestyński, którego celem jest wyeliminowanie Izraela i ustanowienie niezależnego państwa palestyńskiego rozciągającego się od rzeki do morza, ruch ten jest także częścią globalnego Bractwa Muzułmańskiego (BM), którego ostatecznym celem i wizją jest ustanowienie światowego kalifatu islamskiego. Przywódcy i rzecznicy Hamasu wielokrotnie powtarzali, że celem ich ruchu jest nie tylko wyzwolenie Palestyny, ale poddanie wszystkich krajów islamskich, a ostatecznie całego świata, pod panowanie islamskie. Podkreślają, że wyzwolenie Palestyny ​​to jedynie wstęp do ustanowienia światowego kalifatu: Rzym zostanie podbity przez islam, tak jak kiedyś podbity został Konstantynopol, a potem przejęta zostanie także reszta świata, łącznie z Ameryką i Europą Wschodnią.

Kilku autorów arabskich ​​ostro skrytykowało Hamas za ten aspekt jego ideologii i retoryki. W niedawnym artykule, opublikowanym w następstwie masakry Hamasu w południowym Izraelu 7 października, egipska autorka, dr Mouna Al-Hilmi, napisała, że Hamas twierdzi, że walczy o wyzwolenie Palestyny, ale jego ostatecznym celem, takim samym jak BM, jest przywrócenie kalifatu. Podobne pisał jemeński dziennikarz Hani Salem Mashour w niedawnym artykule w emirackiej gazecie „Al-Arab”.

Poniżej znajdują się przetłumaczone oświadczenia funkcjonariuszy i duchownych Hamasu, publikowane przez MEMRI na przestrzeni lat, w których wyrażają oni wizję ruchu dotyczącą ponownego ustanowienia islamskiego kalifatu. Poniżej znajdują się także fragmenty artykułów dwojga dziennikarzy, którzy krytykowali za to Hamas.

Funkcjonariusz Hamasu Fathi Hammad: „Wyzwolimy nasz meczet Al-Aksa oraz nasze miasta i wsie jako preludium do ustanowienia przyszłego islamskiego kalifatu

Członek Biura Politycznego Hamasu i były minister spraw wewnętrznych Fathi Hammad oświadczył w programie z 1 grudnia 2023 r. w telewizji Al-Aksa (Hamas – Gaza), że Palestyńczycy przygotowują się do ustanowienia islamskiego kalifatu ze stolicą w Jerozolimie. Powiedział: „Naród [palestyński] składał się z żołnierzy przez całą historię. Teraz przygotowują się do wyzwolenia Jerozolimy i meczetu Al-Aksa i mówię to głośno i wyraźnie: [naród palestyński] przygotowuje się do ustanowienia kalifatu, z Jerozolimą jako stolicą, Inszallah. Jerozolima będzie nie tylko stolicą Palestyny ​​jako niepodległego państwa – będzie stolicą Kalifatu Islamskiego…”

Fathi Hammad wygłosił podobne uwagi w przemówieniu publicznym w Gazie 13 listopada 2013 r., kiedy pełnił funkcję Ministra Spraw Wewnętrznych. Powiedział: „Wyzwolimy nasz meczet Al-Aksa oraz nasze miasta i wsie, jako preludium do ustanowienia przyszłego islamskiego kalifatu. Dlatego też, bracia i siostry, jesteśmy u progu ery globalnej cywilizacji islamskiej. Paliwem i przywódcą tej ery będzie Gaza, a jej mudżahedini i przywódcy będą z Gazy, z wolą Allaha. ”

Wysoki rangą funkcjonariusz Hamasu, Mahmoud Al-Zahar: Armia Jerozolimy nie wyzwoli jedynie Palestyny; Cały świat znajdzie się pod systemem islamskim „bez syjonizmu i zdradzieckiego chrześcijaństwa”

W programie z 12 grudnia 2022 r. w telewizji Al-Masirah, powiązanej z jemeńskimi Huti, wysoki rangą funkcjonariusz Hamasu, Mahmoud Al-Zahar, powiedział: „Kiedy mówimy o Armii Jerozolimskiej i bitwie o Obietnicę Życia Ostatecznego, nie mówimy tylko o wyzwoleniu naszej ziemi – ale wierzymy w to, co powiedział nasz Prorok Mahomet: ‘Allah zbliżył do siebie krańce świata ze względu na mnie i widziałem jego wschodnie i zachodnie krańce. Panowanie mojego narodu sięgnie tych krańców, które zostały przyciągnięte blisko mnie’. Całe 510 milionów kilometrów kwadratowych planety Ziemia znajdzie się w [systemie], w którym nie będzie niesprawiedliwości, ucisku, zdrady, syjonizmu, zdradzieckiego chrześcijaństwa, zabójstw i zbrodni, jakie popełnia się na Palestyńczykach, i Arabach we wszystkich krajach arabskich – w Libanie, Syrii, Iraku i innych krajach”.

W przemówieniu wyemitowanym w telewizji Hamasu Al-Aksa w dniu 5 września 2010 r. Al-Zahhar mówił w podobnym duchu: „Nasze przedsięwzięcie wykracza daleko poza Palestynę: Palestyna w całości, naród arabski w całości, naród islamski w jego całość i cały świat.”

Przywódca Hamasu Chaled Masz’al: Naród islamu zasiądzie na tronie świata

W przemówieniu wygłoszonym w meczecie Al-Murabit w Damaszku, które zostało wyemitowane w telewizji Al-Dżazira 3 lutego 2006 r., przywódca Hamasu Chaled Masz’al oświadczył, że naród islamski odzyska przywództwo nad światem, a następnie Zachód będzie pełen wyrzutów sumienia, gdy będzie już za późno. Powiedział: „Gdziekolwiek naród [islamski] będzie celem [ataku], jego wrogowie zostaną pokonani, z wolą Allaha. Naród Mahometa odnosi zwycięstwo w Palestynie. Naród Mahometa odnosi zwycięstwo w Iraku i odniesie zwycięstwo we wszystkich krajach arabskich i ziemiach muzułmańskich. ‘Ich tłumy zostaną pokonane i odwrócą się [i uciekną]’. Ci głupcy zostaną pokonani, koło czasu się obróci i  czasy zwycięstwa i chwały nastaną dla naszego narodu, a Zachód będzie pełen wyrzutów sumienia, gdy będzie już za późno…

Dzisiaj naród arabski i islamski powstaje i budzi się, i osiągnie swój szczyt, z wolą Allaha. Odniesie zwycięstwo. Połączy teraźniejszość z przeszłością. Otworzy horyzonty na przyszłość. Odzyska przywództwo świata. Z wolą Allaha, ten dzień nie jest odległy…

Mówię [krajom europejskim]: Pospieszcie się i przeproście nasz naród, bo jeśli tego nie zrobicie, będziecie tego żałować. Dzieje się tak dlatego, że nasz naród robi postępy i zwycięża. Nie zostawiajcie czarnego śladu w zbiorowej pamięci narodu, bo nasz naród wam nie przebaczy.

Jutro nasz naród zasiądzie na tronie świata. To nie jest wytwór wyobraźni, ale fakt. Jutro będziemy przewodzić światu, z wolą Allaha. Przeproś dzisiaj, zanim wyrzuty sumienia już wam nie pomogą. Nasz naród postępuje naprzód i w waszym interesie leży szanowanie zwycięskiego narodu… 

Nasz naród odniesie zwycięstwo. Kiedy osiągnie przywództwo nad światem i zapanuje nad własnymi decyzjami, wówczas zapobiegnie tej jawnej ingerencji [w nasze sprawy] i grabieży zasobów naturalnych oraz zapobiegnie powtarzającym się przestępstwom przeciwko naszej ziemi, przeciwko naszemu narodowi i naszym świętym miejscom – wtedy pożałujecie”.

Wysoki rangą funkcjonariusz Hamasu, Ahmad Bahr: Rewolucje Arabskiej Wiosny były wstępem do islamskiego kalifatu

W wywiadzie dla katarskiej gazety „Al-Raya” z 9 kwietnia 2011 r. czołowy funkcjonariusz Hamasu, Ahmad Bahr, ówczesny wiceprzewodniczący Palestyńskiej Rady Legislacyjnej (PLC), powiedział, że powstania Arabskiej Wiosny przeciwko dyktaturom, które Zachód zainstalował w krajach arabskich, zapowiadały utworzenie islamskiego kalifatu. Powiedział: „Chciałbym powiedzieć, że te [rewolucje] są [jedynie] wstępem do powstania islamskiego kalifatu… [którego utworzenie] Prorok [Mahomet] przepowiedział w hadisach: ‘Będziecie mieli proroctwo, zgodnie z wolą Allaha. Wtedy położy On temu kres, zgodnie ze Swoją wolą. I wtedy na mocy proroctwa, zgodnie z wolą Allaha, nastanie kalifat… I nastanie królestwo gryzące [tj. uciskające rządy], zgodnie z wolą Allaha… [a potem] królestwo przymusu, zgodnie z wolą Allaha… Wtedy na mocy proroctwa nastanie kalifat’ itd. [Termin] ‘królestwo przymusu’, jak wyjaśnili w hadisach [komentatorzy], odnosi się do dyktatur, które uciskały, oszukiwały, zabijały i niszczyły. Zostały one [stworzone przez] zachodni i amerykański przemysł, który utorował drogę do grabieży wszystkich zasobów [muzułmańskiej] ummah – jej ropy naftowej i rolnictwa. Mam nadzieję, że to przebudzenie zwiastuje ustanowienie kalifatu w drodze proroctwa, zgodnie z wolą Allaha…” [1]

Poseł Hamasu i duchowny Junis Al-Astal w piątkowym kazaniu: Podbijemy Rzym, a stamtąd będziemy nadal podbijać obie Ameryki i Europę Wschodnią

W piątkowym kazaniu, wyemitowanym w telewizji Hamasu Al-Aksa 11 kwietnia 2008 r., poseł Hamasu i duchowny Junis Al-Astal powiedział: „Już wkrótce, z wolą Allaha, Rzym zostanie podbity, tak jak Konstantynopol, jak przepowiedział nasz prorok Mahomet. Dziś Rzym jest stolicą katolików, czyli stolicą krzyżowców, która zadeklarowała swoją wrogość wobec islamu i umieściła braci małp i świń [tj. Żydów] w Palestynie, żeby zapobiec ponownemu przebudzeniu islamu – ta ich stolica będzie punktem wyjścia dla podbojów islamskich, które rozprzestrzenią się po całej Europie, a następnie zwrócą się w stronę obu Ameryk, a także Europy Wschodniej.

Wierzę, że nasze dzieci lub wnuki odziedziczą nasz Dżihad i nasze ofiary, i z wolą Allaha, spośród nich wyjdą dowódcy podboju. Dziś zaszczepiamy tę dobrą nowinę w ich duszach za pośrednictwem meczetów i księgi Koranu oraz historii naszego Proroka, jego towarzyszy i wielkich przywódców, przygotowujemy ich do misji ocalenia ludzkości przed ogniem piekielnym, na krawędzi którego stoi”.

Podobne uwagi zostały poczynione w piątkowym kazaniu, wyemitowanym w telewizji Hamasu Al-Aksa 5 marca 2010 r.: „Proroctwo o podboju Rzymu pozostaje aktualne, z wolą Allaha. Tak jak Konstantynopol został zdobyty jakieś 500 lat temu, Rzym również zostanie zdobyty. Nasze modlitwy, post i jałmużna, którą dajemy, nie przyniosą żadnego skutku, jeśli zwątpimy w Proroka Mahometa. Jak możemy podążać ścieżką prawości, jeśli nie jesteśmy pewni wiary w to, że Rzym zostanie podbity zgodnie z obietnicą Proroka Mahometa i zapowiedzią Allaha?”

Egipska pisarka: Hamas ukrywa się za sloganem wyzwolenia Palestyny, ale naprawdę jest zainteresowany ustanowieniem islamskiego kalifatu

Arabscy ​​pisarze komentowali ten aspekt Hamasu i jego ideologii. W niedawnym artykule w egipskiej gazecie „Al-Dustour”, opublikowanym w następstwie masakry dokonanej przez Hamas 7 października w południowym Izraelu, egipska pisarka, poetka i dziennikarka, dr Mouna Al-Hilmi napisała, że Hamas rzekomo walczy o wyzwolenie Palestyny, ale tak naprawdę nie jest zainteresowany palestyńskim państwem narodowym. Raczej, podobnie jak jego ruch macierzysty, Bractwo Muzułmańskie, ostatecznym celem Hamasu jest przywrócenie globalnego kalifatuAl-Hilmi napisała: „Ktokolwiek przeczyta statut Hamasu, nabierze przekonania, że ​​jest to organizacja terrorystyczna w pełnym tego słowa znaczeniu i dlatego wiele krajów zgodziło się na oznaczenie jej jako takiej. Jak stwierdzono w jego statucie, od 1988 r. Hamas wyraźnie dąży do zniszczenia albo rozmontowania Izraela, ukrywając się za [sloganem] wyzwolenia Palestyny, którą uważa za ziemię ‘muzułmańską’. Odkąd wygrał wybory do parlamentu [w 2006 r.], siła terrorystycznego Hamasu wzrosła, a od kiedy jest oddziałem Bractwa Muzułmańskiego, bierze udział w dżihadzie [Bractwa] mającym na celu ustanowienie globalnego kalifatu islamskiego…

Hamas nie jest zainteresowany wyzwoleniem ojczyzny palestyńskiej, ponieważ ostatecznie nie uznaje idei ojczyzny [tj. państwa narodowego] i uważa islam za ojczyznę. To, co go naprawdę interesuje, to to, co uważa za ‘święty obowiązek religijny’ każdego muzułmanina na całym świecie, mianowicie pozbycie się Żydów i wygnanie ich zewsząd, ponieważ [według Hamasu] Żydzi nienawidzą Allaha, zabijali swoich proroków i zaprzeczali znakom Allaha. Strzeżmy się [tej organizacji], ponieważ jest to okrutne ramię Bractwa Muzułmańskiego.” [2]

Publicysta gazety ZEA: Hamas, frakcja Bractwa Muzułmańskiego, stara się obalić kraje arabskie i ożywić kalifat

Podobną argumentację przedstawił jemeński dziennikarz Hani Salem Mashour. W artykule z 17 października 2023 r. w wychodzącej w Londynie emirackiej gazecie „Al-Arab” również argumentował, że celem Hamasu, podobnie jak ruchu Bractwa Muzułmańskiego, do którego należy, i innych organizacji ekstremistycznych, z którymi jest powiązany, jest obalenie reżimów arabskich i ustanowienie islamskiego kalifatu:

„…Głównym celem ekstremistycznych organizacji islamskich… w dalszym ciągu jest zniszczenie państwa narodowego. W ten sposób pojawili się Huti [tj. ruch Huti Ansar Allah w Jemenie], twierdzący, że reprezentują Jemen; Hezbollah [twierdzący, że] reprezentuje Liban oraz Al-Haszd Al-Sza’abi [Popularne Jednostki Mobilizacji, vel PMU] i ich sojusznicy [twierdzący], że reprezentują Irak. Organizacje te zajmują się braniem ludzi i krajów jako zakładników oraz wciąganie ich w wojny i konflikty, które nie mają jasnych celów poza pragnieniem zniesienia granic politycznych arabskich państw narodowych. Celem, do którego dążą te organizacje religijne, jest ustanowienie… tego, co nazywają ‘państwem kalifatu’.

Ruchy Hamas i PIJ nie mają prawa twierdzić, że reprezentują wolę narodu palestyńskiego, by wplątać go w bezsensowną wojnę – tak samo jak żadna organizacja religijna nie ma prawa tego robić. W świetle oblężenia Strefy Gazy i po ataku Hamasu na Izrael 7 października 2023 r. właściwe byłoby, gdyby mądrość kolektywu arabskiego obudziła się [i uznała] prawdę taką, jaka jest. Jest nie do pomyślenia zastąpienie państw narodowych przez państwo kalifatu… [Jest tak, ponieważ] takie państwo nie może istnieć w [obecnej] rzeczywistości politycznej. Choć dzisiejsza rzeczywistość jest przesiąknięta krwią, istotnie może stać się okazją do przebudzenia, ponownego rozpatrzenia i podjęcia decyzji odłączenia się od dziedzictwa wykorzystywanego przez organizacje ekstremistyczne w celu zniszczenia całej ludzkości”. [3]


[1] See MEMRI Special Dispatch No. 3770, „Palestinian Legislative Council Deputy Speaker and Hamas Senior Official: The Revolutions in the Arab World – A Prelude to an Islamic Caliphate,” April 15, 2011.

[2] See MEMRI Special Dispatch No. 10939, „Egyptian Journalists: Hamas Is A Terror Organization Bent On Destroying Israel And The Jews; Its October 7 Attack Involved ISIS-Like War Crimes,” November 5, 2023.

[3] See MEMRI Special Dispatch No. 10919, „Columnist In UAE Daily: Hamas, A Muslim Brotherhood Faction, Seeks To Topple Arab Countries And Revive The Caliphate; It Does Not Represent The Palestinians And Has No Right To Embroil Them In Wars,” October 31, 2023.