14 marca 2018 r. w biurze prezydenckim w Ramallah prezydent Autonomii Palestyńskiej, Mahmoud ‘Abbas spotkał się z Radżjaeiem Haddadem, terrorystą z wschodniej Jerozolimy zwolnionym z więzienia po odsiedzeniu 20-letniego wyroku za współudział w 1998 r. w zamordowaniu Izraelczyka na Starym Mieście Jerozolimy. ‘Abbas pogratulował Haddadowi i powiedział, że “kwestia więźniów ma specjalne miejsce w priorytetach palestyńskiego kierownictwa, które pracuje na rzecz uwolnienia wszystkich więźniów z więzień okupanta”. 

Na spotkaniu obecni byli sekretarz generalny palestyńskiej prezydentury, Al-Tayeb ‘Abd Al-Rahim; członek Komitetu Wykonawczego OWP, Saleh Rafat; i Amjad Abu Asab, przewodniczący komitetu rodzin więźniów z wschodniej Jerozolimy. ‘Adnan Ghaith, przewodniczący Jerozolimskiego Komitetu Rewolucyjnej Rady Fatahu, powiedział: “Ruch Fatahu pozostanie wierny prawom naszego ludu i będzie popierał niezłomność więźniów i ich rodzin, którzy na rzecz ojczyzny poświęcili to, co dla nich najdroższe”[1].

Pierwsza strona oficjalnej gazety AP “Al-Hayat Al-Jadida”, przedstawiająca spotkanie ‘Abbas-Haddad (Źródło: Al-Haya.ps, 15 marca 2018)

Należy zauważyć, że nie jest to pierwszy raz, kiedy Abbas spotyka się ze zwolnionymi więźniami. Spotkał się także z terrorystami, którzy sami dokonali zamachów i z rodzinami „męczenników” zabitych w trakcie dokonywania zamachów[2].


[1] Al-Hayat Al-Jadida (PA), March 15, 2018.

[2] See: MEMRI Special Dispatch No. 6819, Palestinian President ‘Abbas Meets With Terrorists And Terrorists’ Families, March 8, 2017; MEMRI Special Dispatch No. 7248, Fatah, Headed By Mahmoud ‘Abbas, Fetes Released Prisoner Responsible For Shootings, Suicide Attack During Second Intifada, December 26, 2017.