Od chwili usunięcia Muhammada Mursiego od władzy w Egipcie 3 lipca 2013 r. głosy w Bractwie Muzułmańskim (BM) nawołują do buntu przeciwko kierownictwu ruchu i oskarżają przywódców BM o podżeganie do przemocy i rozlewu krwi. Setki działaczy BM, przede wszystkim spośród młodszego pokolenia, wyrzekło się członkowstwa ruchu w proteście przeciwko demonstracjom i strajkom okupacyjnym, które przeprowadza BM w próbie przywrócenia Mursiego do prezydentury – a które często przeradzają się w gwałtowne starcia z ofiarami śmiertelnymi. Grupy odłamowe wzywają do usunięcia Przewodnika Generalnego BM, Muhammada Badiego i członków jego biura oraz do przeprowadzenia wczesnych wyborów, aby wybrać bardziej „oświecone” kierownictwo zamiast starego, które, jak mówią, zboczyło z prawdziwej drogi ruchu.

Czołową grupą spośród tych odłamów jest Bractwo Bez Przemocy z ponad 500 członkami, która zwróciła się do członków BM z petycją o usunięcie Badiego i członków jego biura i o wczesne wybory do kierownictwa BM. Ta grupa opowiada się również za powstrzymaniem demonstracji poparcia Mursiego i wzywa demonstrantów do powrotu do domów i do pogodzenia się z faktem usunięcia Mursiego. Według jej członków sprzeciwia się ona także obecnemu kierownictwu BM, ponieważ nie zaprowadziło islamskiego szariatu po dojściu do władzy, a także dlatego, że wykluczyło młodych członków ruchu z procesu podejmowania decyzji.

Innymi grupami odłamowymi są Front Wolnego Bractwa i Front Szlachetnych Braci, które wzywają do reorganizacji ruchu BM i postawienia przed sądem jego obecnego kierownictwa oraz zastąpienia go nowym kierownictwem, które naprawi szkody dokonane przez Badiego i jego ludzi.

Należy wspomnieć, że po rewolucji 25 stycznia 2011 r. młodzież w BM także wzywała do wewnętrznej rewolucji w ruchu, ale nic z tego nie wyszło. Wtedy domagali się uznania znaczenia młodzieży i kobiet w BM, wzrostu ich udziału w instytucjach ruchu, rozwiązania biura Przewodnika Generalnego oraz Rady Szura ruchu, jak też wolnych wyborów wewnętrznych pod prawnym nadzorem [1] . Kilka grup młodzieży odeszło z BM, ponieważ sprzeciwiali się kierownictwu weteranów, w tym były grupy Al-Tayyar Al-Masri, Al-Riyada i Al-Nahda [2] .

Niniejszy raport jest przeglądem grup, które niedawno odłamały się od BM i wzywają do wymiany kierownictwa ruchu.

Braterstwo Bez Przemocy – petycja do członków BM, by wyrazili głos nieufności wobec Badiego i jego biura

Ruch Braterstwo Bez Przemocy został założony w lipcu 2013 roku, kilka dni po obaleniu Mursiego, przez około 500 młodych członków BM, którzy nazywają siebie “reformatorami” i ogłosili „bunt” przeciwko kierownictwu BM. Grupa ta zbiera w BM podpisy pod petycją wyrażającą wotum nieufności wobec biura Przewodnika Generalnego i żąda ponownych wyborów członków biura. Jest to podobne do ruchu Tamarrud, który rozprowadzał petycję wyrażającą brak zaufania do Mursiego i wzywał do wczesnych wyborów, by go zastąpić [3] .

Bractwo Bez Przemocy sprzeciwia się strajkom okupacyjnym, prowadzonym przez ruch BM przez ostatni miesiąc, by wyrazić poparcie dla Mursiego i przywrócić go do władzy. Protestuje także przeciwko priorytetom wyznaczonym przez kierownictwo BM w ostatnim roku i przeciwko wykluczeniu młodzieży z procesu podejmowania decyzji.

Jeden z członków grupy powiedział, że wewnętrzny rozłam w BM został spowodowany tym, że młodzi członkowie zrozumieli, iż kierownictwo BM nie ma żadnej wizji rozwiązania obecnego kryzysu w Egipcie, że demonstracje są daremne i że najlepiej jest pójść do domu i zaakceptować rzeczywistość, a mianowicie upadek rządu BM [4] . Oświadczenie nowego ruchu stwierdza: „Większość młodych członków BM zdecydowało usunąć Przewodnika [Generalnego] i członków jego biura i wezwać do wczesnych wyborów, by ich zastąpić” [5]

Koordynator ruchu, Ahmad Jahja, napisał, że 500 członków opuściło BM, a niektórzy pozostali w jego szeregach. Dodał: „Pójdziemy na place Rabaa Al-Adawijja i Al-Nahda [w Kairze, gdzie odbywają się protesty BM z poparciem dla Mursiego] w celu zbierania podpisów BM i wyrażenia wotum nieufności dla biura Przewodnika Generalnego [6] . Powiedział, że przywódcy BM planują kontynuowanie demonstracji i podważanie stabilności w Egipcie, żeby przekonać obywateli, iż życie było lepsze za rządów Mursiego. Stwierdzając, że Brygada 95 [7] była odpowiedzialna za przemoc, jaka miała miejsce naprzeciwko biura Badiego w kairskiej dzielnicy Al-Muqattam w początkach lipca, dodał, że Bractwo Bez Przemocy sprzeciwia się każdemu przywódcy BM, który podżega do przemocy i wykorzystuje religię muzułmańską. Celem jego ruchu, powiedział, jest szerzenie zasad islamskiego szariatu, czemu BM nie nadało priorytetu po dojściu do władzy w kraju [8] . Jego zdaniem kierownictwo BM zawiodło w kierowaniu krajem, ponieważ nie włączyło opozycji egipskiej, narzucało własne poglądy i marginalizowało młodzież [9] .Petycja ruchu Bractwo Bez Przemocy (Alarabiya.net, 28 lipca 2013.)

Według Jahji, jego ruch już zebrał 2553 podpisów pod petycją [10] z żądaniem nowych wyborów do biura Przewodnika Generalnego i zamierza dostarczyć ją do kwatery głównej globalnego ruchu BM w Stambule. Powiedział, że jeśli to żądanie zostanie odrzucone, ruch jednostronnie ogłosi wczesne wybory do biura Przewodnika Generalnego [11] . Na liście potencjalnych kandydatów Jahji na zastąpienie obecnych członków biura znajdują się Kamal Helbawi, który zerwał z BM w marcu 2012 z powodu decyzji ruchu wystawienia Khairata Al-Szatera na prezydenta i dr Helmy Al-Gazzara, były przedstawiciel BM w Radzie Szura Egiptu [12] .

Jednak 23 lipca 2013 r. gazeta egipska “Al-Watan poinformowała, że zanim jeszcze podpisy zostały przedstawione globalnej organizacji BM dr Helmy Al-Gazzara ogłosił swój sprzeciw wobec tego ruchu. Zastępca nadzorcy generalnego BM w Jordanii, Zaki Bani Arshid, jeden z przywódców globalnego BM. nazwał petycję „filmem z Tysiąca i Jednej Nocy, który nie ma żadnej wiarygodności i nie może zostać zaakceptowany”. W Odpowiedzi Bractwo Bez Przemocy oznajmiło, że odwoła się do egipskiego rządu i systemu sprawiedliwości, by poprosić o przejęcie kontroli nad kwaterą główną BM w Egipcie [13] .

23 lipca 2013 r. Jahja oznajmił, że wspierający Mursiego demonstranci na Rabaa Al-Adawijja zatrzymali setki członków jego ruchu, wychłostali ich i zdarli im paznokcie jako karę za wezwanie do wyrażenia wotum nieufności dla Badiego [14] . Wniósł w tej sprawie skargę do egipskiego prokuratora generalnego przeciwko zastępcy przewodniczącego BM, Issie Al-Arianowi i przeciwko wysokiemu rangą funkcjonariuszowi BM Muhammadowi Al-Altaiemi [15] .

Na początku sierpnia 2013 r. media egipskie doniosły, że Muhammad Heidi, zięć zastępcy Przewodnika Generalnego BM, Khairata Al-Szatera, dołączył do ruchu Bractwo Bez Przemocy [16] . Równocześnie młodzi ludzie, którzy odeszli ze strajku okupacyjnego na Rabaa Al-Adawijja, postanowili założyć Sojusz Młodzieży BM, który także dołączył do grupy Bractwa Bez przemocy [17] .Zdjęcie profilowe
strony Facebooka Bractwa Bez Przemocy . „Żadnego zaufania dla Przewodnika Generalnego”

Front Wolnego Bractwa i Front Szlachetnych Braci: Przywódcy BM podżegają do rozlewu krwi

Dodatkową grupą, która ogłosiła zastrzeżenia do polityki biura Przewodnika Generalnego, jak również sprzeciw wobec kontynuowania demonstracji przeciwko obaleniu Mursiego, jest Front Wolnego Bractwa. Front ten wzywa do reorganizacji ruchu i do wyboru bardziej „oświeconego” kierownictwa. Jego strona internetowa stwierdza: „Jesteśmy grupą młodych członków BM i jego młodszego kierownictwa. Odrywamy się nie od ruchu BM, ale od [jego] kierownictwa, które wzywa nas [do robienia] rzeczy sprzecznych z nakazami religijnymi i interesami patriotycznymi” [18] .

Członkowie frontu obwiniają Badiego o przemoc i niedawne ofiary śmiertelne dziesiątków młodych Egipcjan, zarówno członków BM, jak i innych. Powiedzieli, że Badi i opowiadający się za Mursim kaznodzieja Safwat Higazi podżegają tłum na placu Raba’a Al-’Adawijja (centrum demonstracji poparcia dla Mursiego), podsycają fitna (wojnę domową) i powodują rozlew krwi [19] .Zdjęcie profilowestrony Facebboka Frontu Wolnego Bractwa , 21 lipca 2013.

Witryna internetowa Al-Arabiya poinformowała 20 lipca 2013 r., że członkowie tej grupy i Bractwa Bez Przemocy zostali zatrzymani na placu Raba’a Al-’Adawijja przez przywódców BM. Front Wolnego Bractwa żąda, by przywództwo BM uwolniło tych członków, wycofało się z wszystkich placów, przestało kontaktować się z światowym ruchem BM i zgodziło się z wolą młodych członków ruchu [20] .

Ponadto źródła bliskie BM donoszą, że rozłam w szeregach ruchu zaszedł także do okręgu Dumjat, gdzie członek BM Muhammad Abdallah wystąpił z ruchu i założył Front Szlachetnych Braci, kolejną grupę sprzeciwiającą się polityce biura Badiego. Także Abdallah obciążył przywódców BM odpowiedzialnością za rozlew krwi w ostatnich tygodniach, mówiąc, że wszczęli oni gwałtowne starcia z przeciwnikami Mursiego i siłami bezpieczeństwa. Dodał, że niektórzy przywódcy BM zaszkodzili ruchowi przez odejście od jego zasad i celów, i że zmusiło to młodych członków ruchu do interweniowania w celu naprawienia sytuacji [21] .

————————————————-

[1] See MEMRI Special Dispatch No. 3654, Young Members of Egyptian Muslim Brotherhood Call for 'Revolution’ Within the Movement, March 9, 2011.

[2] See MEMRI Inquiry & Analysis No. 753, Egypt’s Islamic Camp, Once Suppressed by Regime, Now Taking Part in Shaping New Egypt – Part II: Muslim Brotherhood Prepares for Parliamentary, Presidential Elections, October 25, 2011.

[3] On the Tamarrud campaign, see MEMRI Inquiry& Analysis No. 984 First Anniversary Of Mursi’s Presidency, On June 30, Expected To See Popular Protests Calling For His Ouster, Clashes Between His Opponents And Supporters, June 19, 2013.

[4] Al-Sharq Al-Awsat (London), July 11, 2013.

[5] See the movement’s Facebook page, July 21, 2013.

[6] Al-Sharq Al-Awsat (London), July 11, 2013.

[7] Brigade 95 is a clandestine armed MB organization that is rumored to have been involved in violence against demonstrators at the beginning of the revolution.

[8] Al-Ahram (Egypt), July 16, 2013.

[9] Al-Masri Al-Yawm (Egypt), July 11, 2013.

[10] Alarabiya.net, July 28, 2013.

[11] Al-Yawm Al-Sabi’ (Egypt), July 20, 2013.

[12] Alarabiya.net, July 28, 2013.

[13] Al-Watan (Egypt), July 23, 2013.

[14] Al-Shurouq (Egypt), July 23, 2013.

[15] Al-Masri Al-Yawm (Egypt), July 24, 2013.

[16] Al-YawmAl-Sabi’ (Egypt), August 1, 2013.

[17] Sawt Al-Ummah (Egypt), August 4, 2013.

[18] Facebook.com/a7rari5wan, July 21, 2013.

[19] Al-Ahram (Egypt), July 9, 2013.

[20] Alarabiya.net, July 28, 2013. [21] Hoqook.com, July 10, 2013.