W następstwie alarmu terrorystycznego, ogłoszonego przez USA w zeszłym tygodniu, który spowodował zamknięcie blisko 30 ambasad USA na całym Bliskim Wschodzie, oraz ostrzeżenia dla obywateli USA o możliwych zamachach terrorystycznych w regionie, szczególnie w Jemenie, rządowa gazeta saudyjska „Al-Madina” wezwała do ostrego rozprawienia się z Al-Kaidą i rozgromienia jej. W artykule redakcyjnym z 7 sierpnia 2013 r. opublikowano potępienie działań terrorystycznych Al-Kaidy i nazwano je “ciężką zbrodnią i grzechem, którego nie można odkupić” oraz stwierdzono, że ukazują one wypaczony i terrorystyczny wizerunek islamu.

Poniżej podajemy fragmenty tego artykułu.

Działalność terrorystyczna organizacji Al-Kaidy i jej zwolenników w całym świecie arabskim i islamskim jest nie do zaakceptowania. Jest ona całkowicie niezwiązana z naszą religią monoteistyczną i jej tolerancyjnym nakazami, które wzywają do ochrony życia muzułmanów i innych i ich dusz i własności, nie zaś do zanurzania się w krwi ludzkiej – co jest uważane za ciężką zbrodnię i grzech, którego nie można odkupić.

Jednak organizacja Al-Kaidy i jej terrorystyczne odgałęzienia codziennie przeprowadzają zamachy bombowe, dokonują masakr i popełniają czyny przemocy. Są one całkowicie niezwiązane z przeciwstawianiem się atakom na islam i tylko tworzą wypaczony, terrorystyczny obraz religii [islamskiej] – [która jest religią] sprawiedliwości, tolerancji, umiarkowania i pojednania.

W tej [terrorystycznej] tendencji Al-Kaida spiskuje z innymi frakcjami, które szerzą jej truciznę w naszych społeczeństwach i sprzedają jej błędne i nieczyste idee. [Te frakcje] mają ambicję promowania programu terrorystycznego, który nie ma żadnego związku z religią, i przyjmują idee i tendencje budzących wątpliwości elementów zagranicznych – a to jest nie do zaakceptowania.

Należy zauważyć, że Al-Kaida próbuje obecnie podważyć stabilność w Jemenie, zakłócić pokojowe przekazanie władzy i przeszkodzić mieszkańcom tego kraju w osiągnięciu bezpieczeństwa przez dialog narodowy [okrągłego] stołu, w którym uczestniczą wszystkie grupy polityczne i wszystkie odłamy społeczne. Ponieważ wykluczy to na zawsze Al-Kaidę i jej zwolenników z [ram] państwa jemeńskiego, ta organizacja i jej uśpione komórki zaczęły niszczyć bezpieczeństwo i stabilność Jemenu i próbują zastawić pułapkę na plan odrodzenia Jemenu zamachami bombowymi … co według wszelkich kryteriów stanowi terroryzm i musi być zwalczanie i zmiażdżone siłą.

Polegamy na zrozumieniu ludu jemeńskiego i lokalnych przywódców. Uważamy, że są gotowi na każdą sytuację kryzysową, czy przyjdzie podczas wakacji, czy w jakimkolwiek innym czasie, a [także są gotowi] do pokrzyżowania okazji dla terroryzmu.Polegamy na zdolności Jemenu, ich przywódców i ludu, do zadania wyprzedzających ciosów Al-Kaidzie, do rozgromienia [tej organizacji] wszelkimi rodzajami broni i pogrzebać ich zbrodniczość, ich skłonność do morderstwa i przemocy i ich próbę narzucenia swojego śmiertelnego modelu na Jemen. T o [narzucenie] jest całkowicie nie do pomyślenia i nie wolno [dopuścić, by się] zdarzyło.